ภาษาไทย

คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์: คุณภาพของไฟฟ้า

ลบออกลบออก
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1732 and 1734 Three-Phase Electrical Energy Loggers -1
เครื่องมือบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าสามเฟส Fluke 1736 และ 1738เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าสามเฟส Fluke 1732 และ 1734
สามเฟส   
เฟสเดียว   
แรงดันไฟฟ้า RMS   
กระแสไฟฟ้า RMS   
กระแส Neutral  
ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้ภายในตู้วงจร   
ตั้งค่าโดยแท็บเล็ต   
การแสดงค่าการวัดแบบเรียลไทม์   
การตั้งค่าในเครื่องมือ   
หน่วยความจำภายนอก (CF, SD หรือสติ๊ก USB)   
การแสดงผลรูปคลื่นพื้นฐาน  
ฟังก์ชันออสซิโลสโคปแบบรวดเร็ว   
แผนภาพเฟเซอร์   
กำลังไฟฟ้าและพลังงาน   
การแปรปรวนของฮาร์มอนิกรวม   
ฮาร์มอนิกส์แรงดันไฟฟ้า  
ฮาร์มอนิกส์กระแสไฟฟ้า  
กระแสไหลเข้า (ทริกเกอร์)  
อุตสาหกรรม   
ภายในสถานีย่อย   
ที่พักอาศัย / เชิงพาณิชย์   
< 1,600   
> 3000A (ตัวเลือก)   
การบันทึก RMS ระยะยาว   
ภาพหน้าจอ   
การบันทึกรูปคลื่น  
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC61000-4-30คลาส Bคลาส B 
การวิเคราะห์ IEEE519  
ใช้พลังงานแบตเตอรี่   
กำลังไฟฟ้าจากสายของการวัด   
อีเธอร์เน็ต, WiFi หรือ USBWiFi/USBWiFi/USB