ภาษาไทย

คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์: คุณภาพของไฟฟ้า

ลบออกลบออก
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1760 Three-Phase Power Quality Recorder
เครื่องมือบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าสามเฟส Fluke 1736 และ 1738Fluke 1760 Three-Phase Energy Logger
สามเฟส   
เฟสเดียว   
แรงดันไฟฟ้า RMS   
กระแสไฟฟ้า RMS   
กระแส Neutral   
อินพุตดิฟเฟอเรนเชียล  
ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้ภายในตู้วงจร   
ตั้งค่าโดยแท็บเล็ต  
การแสดงค่าการวัดแบบเรียลไทม์ ผ่านคอมพิวเตอร์ 
การตั้งค่าในเครื่องมือ  
หน่วยความจำภายนอก (CF, SD หรือสติ๊ก USB)   
แสดงสถานะเท่านั้น  
ตั้งค่าโดยแล็ปท็อป  
การแสดงผลรูปคลื่นพื้นฐาน  
ฟังก์ชันออสซิโลสโคปแบบรวดเร็ว  
แผนภาพเฟเซอร์   
กำลังไฟฟ้าและพลังงาน   
การแปรปรวนของฮาร์มอนิกรวม   
ฮาร์มอนิกส์แรงดันไฟฟ้า   
ฮาร์มอนิกส์กระแสไฟฟ้า   
กระแสไหลเข้า (ทริกเกอร์)   
อินเตอร์ฮาร์โมนิค  
K-Factor  
อุตสาหกรรม   
ภายในสถานีย่อย   
ที่พักอาศัย / เชิงพาณิชย์   
< 1,600   
> 3000A (ตัวเลือก)   
1,600 A ถึง 3,000 A  
การบันทึก RMS ระยะยาว   
ภาพหน้าจอ  
การบันทึกรูปคลื่น   
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC61000-4-30คลาส Bคลาส A 
การวิเคราะห์ IEEE519  
การกะพริบ  
การวิเคราะห์ EN50160  
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน  
องค์ประกอบลำดับของเฟส  
ใช้พลังงานแบตเตอรี่  
กำลังไฟฟ้าจากสายของการวัด  
UPS ในตัว  
อีเธอร์เน็ต, WiFi หรือ USBWiFi/USBอีเธอร์เน็ต 
ความไม่สมดุล  
อินเตอร์ฮาร์โมนิค