ภาษาไทย

คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์: คุณภาพของไฟฟ้า

ลบออกลบออก
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1777 Power Quality Analyzer
เครื่องมือบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าสามเฟส Fluke 1736 และ 1738เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส Fluke 1770 Series
สามเฟส   
เฟสเดียว   
แรงดันไฟฟ้า RMS   
กระแสไฟฟ้า RMS   
กระแส Neutral   
กระแสไฟฟ้า DC  
ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้ภายในตู้วงจร   
ตั้งค่าโดยแท็บเล็ต   
การแสดงค่าการวัดแบบเรียลไทม์   
การตั้งค่าในเครื่องมือ   
หน่วยความจำภายนอก (CF, SD หรือสติ๊ก USB)   
ตั้งค่าโดยแล็ปท็อป  
การแสดงผลรูปคลื่นพื้นฐาน   
ฟังก์ชันออสซิโลสโคปแบบรวดเร็ว   
แผนภาพเฟเซอร์   
กำลังไฟฟ้าและพลังงาน   
การแปรปรวนของฮาร์มอนิกรวม   
ฮาร์มอนิกส์แรงดันไฟฟ้า   
ฮาร์มอนิกส์กระแสไฟฟ้า   
กระแสไหลเข้า (ทริกเกอร์)   
ฮาร์มอนิกส์กำลังไฟฟ้า  
K-Factor  
อุตสาหกรรม   
ภายในสถานีย่อย   
ที่พักอาศัย / เชิงพาณิชย์   
< 1,600   
> 3000A (ตัวเลือก)   
การบันทึก RMS ระยะยาว   
ภาพหน้าจอ   
การบันทึกรูปคลื่น   
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC61000-4-30คลาส Bคลาส A 
การวิเคราะห์ IEEE519   
การทริกเกอร์สภาวะชั่วคราวอัตโนมัติ  
การวิเคราะห์ EN50160  
การกะพริบ  
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน  
องค์ประกอบลำดับของเฟส  
การบันทึกภาวะชั่วคราว > 1MHz  
ใช้พลังงานแบตเตอรี่   
กำลังไฟฟ้าจากสายของการวัด   
อีเธอร์เน็ต, WiFi หรือ USBWiFi/USBอีเธอร์เน็ต/ WiFi/USB 
ความไม่สมดุล  
อินเตอร์ฮาร์โมนิค  
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์กำลัง