ภาษาไทย

คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์: แคลมป์มิเตอร์

ใช้คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อหาแคลมป์มิเตอร์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ลบออกลบออก
Fluke a3004 FC Wireless 4-20 mA DC Clamp Meter
Fluke T5-600 Voltage, Continuity and Current Tester - 1
Fluke a3004 FC Wireless 4-20 mA DC Clamp MeterFluke T5-600 Voltage, Continuity and Current Tester
ทำงานได้กับ Fluke Connect™  
การบันทึกข้อมูล  
ช่องเปิดของคีม0.177 นิ้ว (4.5 มม.).5 นิ้ว (12.9 มม.) 
ช่วงกระแสไฟฟ้า DC0 - 99.9 mA 
ขนาดสายสูงสุดสาย 1/0 THHN 
ช่วงกระแสไฟฟ้า AC (RMS)0 - 100 A 
ความแม่นยำของกระแสไฟฟ้า AC (50/60Hz)3 % + 3 จำนวนนับ 
การตอบสนอง ACคิดค่าเฉลี่ย 
ช่วงแรงดันไฟฟ้า AC0 - 600 V 
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า AC1.5 % + 2 จำนวนนับ 
ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC0 - 600 V 
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า DC1 % + 1 จำนวนนับ 
ช่วงความต้านทาน0 - 1000 โอห์ม 
กระแสไฟฟ้า DC  
แบคไลท์  
กระแสไฟฟ้า AC  
แสดงผลค้าง  
DC โวลต์  
โวลต์ AC  
โอมห์  
ความต่อเนื่อง  
การวัดกระแสไฟฟ้า  
การวัดแรงดันไฟฟ้า  
ฝ่ายอาคารสถานที่ / ช่างซ่อมบำรุง / วิศวกร  
ช่างไฟฟ้าที่พักอาศัย /เชิงพาณิชย์  
กระแสไฟฟ้า AC  
ช่วงกระแสไฟฟ้า AC (RMS)0 - 100 A 
โวลต์ AC  
ช่วงแรงดันไฟฟ้า AC0 ถึง 600 V 
DC โวลต์  
ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC0 ถึง 600 V