ภาษาไทย

คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์: เครื่องมือสอบเทียบวงจร mA

ใช้คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อหาเครื่องมือสอบเทียบที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ลบออกลบออก
Fluke 772 Milliamp Clamp Meter
Fluke 771 Milliamp Process Clamp Meter
Fluke 772 Milliamp Process Clamp Loop MeterFluke 771 Milliamp Process Clamp Meter
กระแสไฟฟ้า DC   
ไฟฉาย / ไฟส่องสว่าง   
แบคไลท์   
แสดงผลค้าง   
ช่องเปิดของคีม0.177 นิ้ว (4.5 มม.)0.177 นิ้ว (4.5 มม.) 
ช่วงกระแสไฟฟ้า DC0 - 99.9 mA0 - 99.9 mA 
ความแม่นยำของกระแสไฟฟ้า DC: ± 5 จำนวนนับ4-20 mA คือ 0.2 + 5 จำนวนนับ4-20 mA คือ 0.2 + 5 จำนวนนับ 
ช่างเทคนิค/วิศวกรกระบวนการ  
ช่างไฟฟ้าที่พักอาศัย /เชิงพาณิชย์