ภาษาไทย

เครื่องตรวจสอบปัญหาบนสายพร้อมตรวจจับสายปล่อยว่าง Fluke Networks TS100-PRO-BT-TDR

 • Fluke Networks TS100-PRO-BT-TDR Cable Fault Finder with Bridge Tap Detect
 • Fluke Networks TS100-PRO-BT-TDR Cable Fault Finder with Bridge Tap Detect
 • Fluke Networks TS100-PRO-BT-TDR Cable Fault Finder with Bridge Tap Detect
 • Fluke Networks TS100-PRO-BT-TDR Cable Fault Finder with Bridge Tap Detect

คุณลักษณะสำคัญ

 • รายงานระยะที่พบสายปล่อยว่าง (Bridge Tap) ได้หลายจุดพร้อมกัน ครอบคลุมระยะได้ไกลถึง 3,200 ฟุต (975 เมตร)
 • มาพร้อมสายวัด (Test Lead), คลิปหนีบแบบ Angled Bed-of-Nail (ABN), และแบบ Piercing Pin
 • ทดสอบสายขาดหรือลัดวงจรได้ครอบคลุมระยะไกลสุดถึง 8,000 ฟุต (2.4 กิโลเมตร)
 • ใช้เทคโนโลยี SmartTone ที่แยกระบุคู่สายได้แม่นยำ เป็นทั้งเครื่อง TDR และโทนเนอร์ในตัว
 • ตรวจจับศักย์ไฟฟ้า AC/DC ได้ด้วยการทดสอบเพียงกดปุ่มครั้งเดียว

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องตรวจสอบปัญหาบนสายพร้อมตรวจจับสายปล่อยว่าง Fluke Networks TS100-PRO-BT-TDR

เครื่องค้นหาความผิดพลาดบนสายเคเบิลจาก Fluke Networks ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ PowerBT™ Bridge Tap Detect สามารถตรวจจับวงจรขาด (Open) / ลัดวงจร (Short Circuit) บนสายเคเบิลได้ไกลถึง 8,000 ฟุต (2.4 กิโลเมตร) และระบุตำแหน่งที่ปล่อยสายปล่อยว่าง (Bridge Tap) ได้หลายจุดพร้อมกันบนสายเคเบิลครอบคลุมได้ไกลถึง 3,200 ฟุต (975 เมตร) เป็นเครื่องส่งสัญญาณเสียงในตัวที่ส่งได้ 5 แบบที่แตกต่างกันพร้อมกันได้ด้วยเทคโนโลยี SmartTone® ที่ระบุคู่สายได้อย่างแม่นยำ รายงานศักย์ไฟฟ้า AC/DC บนคู่สายตัวนำ สายโทรศัพท์ สายกล้องวงจรปิด หรือสายโคแอกเซียลได้

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องตรวจสอบปัญหาบนสายพร้อมตรวจจับสายปล่อยว่าง Fluke Networks TS100-PRO-BT-TDR

ความยาวสูงสุด8,000 ฟุต (2,438 เมตร) บนสายเคเบิลบางประเภท, 4,000 ฟุต (1,220 เมตร) บนสายเคเบิลทั่วไป, และ 500 ฟุต (152 เมตร) บนสายเคเบิลที่มีการสูญเสียพลังงานสูง ซึ่งเครื่องทดสอบจะแสดงค่าเป็น -Err ถ้าพบว่าสายเคเบิลยาวเกินไปที่จะตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง
แสดงความยาวสายเคเบิลสูงสุดของสายต่างๆ8,000 ฟุต (2,438 เมตร): สายคู่บิดเกลียว CAT-3
8,000 ฟุต (2,438 เมตร): สายคู่บิดเกลียว CAT-5
6,000 ฟุต (1,830 เมตร): ลวดตัวนำ AC แบบ 12/2
3,000 ฟุต (900 เมตร): สายโคแอกเซียล RG-6/U TV
1,500 ฟุต (457 เมตร): สายโคแอกเซียล RG-174/U
ความยาวน้อยที่สุดไม่มีเกณฑ์ระยะสายที่ต่ำที่สุด (สามารถอ่านตำแหน่ง Bridge Tap ได้ตั้งแต่ระยะ 0 ฟุต/เมตร) โดยค่าต่ำสุดที่ไม่ใช่ 0 ที่อ่านค่าออกมาได้คือ 2 ฟุต หรือ 1 เมตร
ความแม่นยำของระยะ"±2 ฟุต (±0.6 เมตร) สำหรับสายเคเบิลที่ยาวน้อยกว่า 10 ฟุต (3 เมตร)
±5 ฟุต (±2 เมตร) สำหรับสายเคเบิลที่ยาวเกิน 10 ฟุต (3 เมตร) แต่สั้นกว่า 200 ฟุต (60 เมตร)
+/-3%+/-5 ฟุต (±2 เมตร) สำหรับสายเคเบิลที่ยาวกว่า 200 ฟุต (60 เมตร)"
ระยะของ Bridge Tap0 ฟุตไปจนถึง 3,200 ฟุต (975 เมตร)
ความยาวที่น้อยที่สุดของ Bridge Tap10% ของระยะที่วัดไปจนถึงตำแหน่ง Bridge Tap ขึ้นกับคุณสมบัติของสายเคเบิลนั้นๆ
อัตราในการตรวจวัดสูงสุดที่ 4 การตรวจวัดต่อวินาที และอาจลดลงมาอยู่ที่ 2 วินาทีต่อการตรวจวัด ขึ้นอยู่กับขนาดสาย และคุณสมบัติสายเคเบิล
VOPปรับได้ตั้งแต่ 20 ไปจนถึง 99 โดยบันทึกไว้ในหน่วยความจำแฟลช
เทคโนโลยีที่ทดสอบTime Domain Reflectometry (TDR) โดยใช้ค่าความต้านทานอยู่ที่ 100 Ω และความแรงของคลื่นสูงสุดอยู่ที่ 6v
ชนิดของสายเคเบิลสำหรับสายเคเบิลที่มีลวดตัวนำทั้งหมดตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป
พลังงานถ่านอัลคาไลน์แบบ AA 4 ก้อน 
การป้องกระแสไฟย้อนกลับไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องทดสอบกรณีถ้าใส่แบตเตอรี่กลับด้าน
อายุแบตเตอรี่35 ชั่วโมง (สำหรับการใช้งานทั่วไป)
สัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อนจะขึ้นไฟ LED กระพริบสลับระหว่าง LO และ bAtt เมื่อกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 4.5 โวลต์
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด4 โวลต์
กำลังไฟฟ้าแยกที่สูงที่สุด250 โวลต์แบบ RMS
การตรวจวัดกำลังไฟฟ้าอยู่ในช่วง 0 – 115 โวลต์สำหรับกระแส AC; 0 โวลต์ไปถึง ±150 โวลต์สำหรับกระแส DC 
ความแม่นยำสำหรับกระแส AC อยู่ที่: +/-1%+/-2 โวลต์ (45 Hz ถึง 65 Hz) และสำหรับกระแส DC อยู่ที่: +/-1%+/-2 โวลต์
การตรวจจับกำลังไฟฟ้าแรงสูงตรวจกำลังไฟฟ้า AC ได้สูงถึง 115 โวลต์ ส่วนกำลังไฟฟ้า DC ตรวจได้สูงถึง ±150
โดยเมื่อพบกำลังไฟฟ้า AC ≥90 โวลต์ หรือกำลังไฟฟ้า DC  ≥100 จะแสดงคำเตือนกำลังไฟฟ้าสูงบนหน้าจอ
ระยะ SmartTone® (5-tones) 7,000 ฟุต (2,134 เมตร)
ระยะที่ส่งสัญญาณเสียง52.800 ฟุต (16,093 เมตร)
การส่งสัญญาณเสียงประมาณ 1 kHz ที่แอมพลิจูดคิดเป็น 80% ของกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ปรับความถี่และค่า Cadence ได้ โดยลักษณะของสัญญาณโทนนิ่งจะเปลี่ยนตามสภาพของสายเคเบิล โดยเปลี่ยนเป็น “Normal-Open” จากสถานะอื่นๆ
ระยะค่าความต้านทาน35 ถึง 330 Ω โดยมีการปรับค่าให้อัตโนมัติภายในช่วงนี้ ซึ่งสายเคเบิลที่มีค่าความต้านทานนอกช่วงดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ทดสอบได้อย่างถูกต้อง อาจทำให้ค่าที่ออกมาผิดพลาดจากความเป็นจริงได้
ช่วงอุณหภูมิระหว่างใช้งาน: 32°F ถึง 104°F (0°C ถึง 40°C)
ระหว่างจัดเก็บ: 32°F ถึง 131°F (0°C ถึง 55°C)
ความชื้นระหว่างใช้งาน: ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 20% ถึง 80%
ระหว่างจัดเก็บ: ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 0% ถึง 100%
ความชื้นขณะใช้งานสูงสุด 80% ที่ 86°F (30°C)
สูงสุด 50% ที่ 104°F (40°C)
ระดับความสูงที่ใช้งานได้สูงสุดที่ 9,843 ฟุต (3,000 เมตร)
นำหนัก1 ปอนด์ (454 กรัม)
ขนาด7.4 x 2.7 x 1.4 นิ้ว (18.8 x 6.9 x 3.6 ซม.)
มาตรฐานความปลอดภัยIEC 61010-1:2010; N10140
EMC: IEC/EN61326-1:2006
ใบประกาศรับรอง และมาตรฐานที่ได้รับผ่านตามข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป
ผ่านตามข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลีย
IEC/EN61010-1 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 + CSA-C22.2 No. 1010.1B-97, UL/ANSI 3111-1
หมายเหตุ: สิทธิบัตรหมายเลข 6160405, 6285195, 6323654, และ 6509740 คุณสมบัติต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้

รุ่น: เครื่องตรวจสอบปัญหาบนสายพร้อมตรวจจับสายปล่อยว่าง Fluke Networks TS100-PRO-BT-TDR

TS100-PRO-BT-TDR

เครื่องตรวจสอบปัญหาบนสายพร้อมตรวจจับสายปล่อยว่าง Fluke Networks TS100-PRO-BT-TDR

ซื้อเลย

ประกอบด้วย:

 • สายทดสอบที่ใช้คลิปแบบ ABN
 • คลิปหนีบแบบ Piercing Pin