ภาษาไทย

เครื่องทดสอบคุณภาพ Fluke Networks CableIQ™

 • Fluke Networks CableIQ™ Qualification Tester
 • Fluke Networks CableIQ™ Qualification Tester
 • Fluke Networks CableIQ™ Qualification Tester
 • Fluke Networks CableIQ™ Qualification Tester
 • Fluke Networks CableIQ™ Qualification Tester
เลิกผลิต

คุณลักษณะสำคัญ

เป็นเครื่องทดสอบคุณภาพสายทองแดงที่ใช้แก้ปัญหา และตรวจคุณภาพความเร็วสายเคเบิลบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (10/100/1000/VoIP)

 • ทำงานบนเครือข่ายที่ใช้งานอยู่จริงได้ เพื่อตรวจหาสวิตช์ และการตั้งค่าของอุปกรณ์อีเธอร์เน็ต
 •  ตรวจวัดความสามารถของเครือข่าย (10M, 100M, 1G) เพื่อดูว่ารองรับ VoIP, ข้อมูล, และการส่งต่อวิดีโอแต่ละแบบได้หรือไม่
 •  วินิจฉัยเพื่อแก้ปัญหาขั้นสูง เช่น ตรวจหาการสูญเสียพลังงานภายในสาย (Insertion Loss), สัญญาณรบกวนข้ามเส้น (Crosstalk), และปัญหาสัญญาณรบกวนอื่นๆ
 •  มีฟีเจอร์สำหรับแก้ปัญหาแต่ละอย่างโดยเฉพาะ ได้แก่ การตรวจหาความยาว ระยะที่เกิดปัญหา แสดงแผนผังการเชื่อมต่อสาย หาจุดเปิด ลัดวงจร และตรวจหาการใช้ Power over Ethernet (PoE)
 •  ทดสอบกับสื่อที่เป็นทองแดงได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายบิดเกลียวคู่ (Twisted-Pair), สายโคแอกเซียล, หรือสายส่งสัญญาณเสียง
 •  ระบุตำแหน่งและติดตามสายเคเบิลได้ด้วยเทคโนโลยี Digital Toning ด้วยการใช้ชุดจับสัญญาณ IntelliTone 200 Digital Probe (มีในชุดอุปกรณ์ CIQ-KIT)
 •  ตรวจคุณภาพและแก้ปัญหาสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตระดับอุตสาหกรรมได้
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยุติการให้บริการหรือมีการเปลี่ยนหมวดหมู่

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องทดสอบคุณภาพ Fluke Networks CableIQ™

CableIQ สามารถระบุปัญหาสายเคเบิลที่พบบ่อยพร้อมกับอัตราการรับส่งสัญญาณข้อมูลได้ ทั้งนี้สายเคเบิลมักเกิดปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สายเคเบิลมักเจอกับแรงสั่นสะเทือน การบิดโค้งมากเกินไป ความชื้น การขยายและหดตัวจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาของสายเคเบิลทำให้เกิดดาวน์ไทม์ที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจหาตำแหน่งที่สายเคเบิลมีปัญหา จะได้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ทัน เครื่อง CableIQ ตรวจสอบความต่อเนื่องของลวดในสายเคเบิลทุกเส้น แสดงผลการตรวจสอบในรูปของภาพที่เข้าใจง่าย ให้เห็นชัดถึงตำแหน่งที่สายขาด ลัดวงจร หรือเชื่อมต่อลัดข้ามกัน รวมทั้งรายงานระยะที่พบการเชื่อมต่อขาดภายในเส้นสายเคเบิล ไปจนถึงตรวจวัดว่าสายเคเบิลดังกล่าวรองรับอัตรารับส่งข้อมูลที่ต้องการได้หรือไม่ด้วย

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องทดสอบคุณภาพ Fluke Networks CableIQ™

คุณสมบัติ
ประเภทสายเคเบิลที่รองรับUTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, สายสัญญาณเสียง, และสายกล้องวงจรปิด
มาตรฐานที่ทำออโต้เทสได้1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, VoIP, 1394b S100, TELCO, เฉพาะ Wiremap only, สาย Coax
รองรับการทดสอบการทำแผนผังการเชื่อมต่อสาย (Wiremap), หาความยาว, วัดประสิทธิภาพการส่งสัญญาณ, หาคู่สายเคเบิลแบบดิจิตอล (Digital Toner), หาคู่สายเคเบิลแบบอนาล็อก, ตรวจหาและระบุประเภทพอร์ตอีเธอร์เน็ต, ตรวจหาสัญญาณโทรศัพท์อนาล็อก, เช็คไฟตรงพอร์ต, ตรวจความต่อเนื่องสาย, ทดสอบลำโพง, ตรวจปัญหาสายเคเบิล, ตรวจหาสัญญาณวิดีโอ
Wiremapตรวจสอบปัญหาบนลวดสายเดี่ยว รองรับโหมด MultiMap ที่ใช้อแดปเตอร์ย่อยสำหรับเสียบตรวจจากระยะไกล (Remote Office Identifier) ได้มากสุดถึง 7 ตัว วาดภาพแสดงระยะความยาวสายที่พบการขาด ตรวจจับการโยงสายคนละคู่สาย (Split Pair) ได้
การตรวจปัญหาตรวจสอบ Crosstalk และค่า Impedance เทียบกับค่าลิมิตที่เหมาะสมอิงตามประเภทการทดสอบคุณภาพที่เลือกไว้ ตรวจกาตำแหน่งของแหล่งกำเนิดสัญญาณหลัก รวมถึงแหล่งกำเนิดย่อยบนสายเคเบิลในกรณีที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้คุณภาพตามรูปแบบการใช้งานที่ต้องการ
ความจุข้อมูลผลการทดสอบจัดเก็บผลการทดสอบคุณภาพได้มากสุดถึง 250 รายการ
พลังงานใช้ถ่านอัลคาไลน์แบบ AA (NEDA 15A, IEC LR6) จำนวน 4 ก้อน
อายุแบตเตอรี่ 20 ชั่วโมงสำหรับการใช้งานทั่วไปโดยไม่เปิดแบล็กไลท์
แบตเตอรี่อื่นที่รองรับถ่าน AA 4 ก้อนทั้งแบบโฟโต้ลิเธียม, NIHM, และ NICAD
ขนาดและน้ำหนักเครื่อง7  x 3.5 x 1.75นิ้ว (17.8 x 8.9 x 4.5ซม.) หนัก 1.2 ปอนด์ (0.55 กก.)

รุ่น: เครื่องทดสอบคุณภาพ Fluke Networks CableIQ™

CIQ-100

เครื่องมืดทดสอบมาตรฐาน CableIQ 

ประกอบด้วย:

 • เครื่อง CableIQ หลัก พร้อมอแดปเตอร์เชื่อมต่อจากระยะไกล
 • ซีดีซอฟต์แวร์ CableIQ Reporter
 • (2) สายแพ็ตช์คอร์ด RJ45-RJ45
 • สายยูเอสบี
 • อแดปเตอร์โคแอกเซียล "F" แบบ Push-On
 • ซีดีและคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างง่ายสำหรับเจ้าของ
 • (4) ถ่าน AA
 • กระเป๋าใส่อุปกรณ์