ภาษาไทย

Fluke 376 Clamp / PRV240 Proving Unit Kit

  • Fluke 376 Clamp / PRV240 Proving Unit Kit
เลิกผลิต
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยุติการให้บริการหรือมีการเปลี่ยนหมวดหมู่

รุ่น: Fluke 376 Clamp / PRV240 Proving Unit Kit

FLUKE-376-PRV240
SI Version Maximum Range [MPa] Gauge

40

US Version Maximum Range [psi] Gauge

6,000

Includes:

True-rms AC/DC Clamp Meter with iFlex™

  • 18-inch iFlex™ flexible current probe
  • Coated instruction card
  • Safety information sheet
  • Soft carrying case
  • TL75 test leads
  • Two AA Alkaline batteries (installed)

Fluke PRV240 Proving Unit

  • TPAK hanging strap
  • Four AA batteries
  • Instruction sheet