ภาษาไทย

Fluke Calibration 9170 Field Metrology Well

 • Fluke Calibration 9170 Field Metrology Well

คุณลักษณะสำคัญ

ความแม่นยำที่แสดงผล
โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิใน Dry well มีการสอบเทียบด้วยการใส่ PRT ที่สอบเทียบแล้วเข้าไปในช่องหนึ่งและทำการปรับเป็นเซนเซอร์การควบคุมภายในของเครื่องมือสอบเทียบตามการอ่านค่าจาก PRT การดำเนินการนี้มีค่าที่จำกัดเนื่องจากลักษณะที่ไม่เหมือนใครของ PRT อ้างอิงที่มีการ “สอบเทียบ" กับเครื่องมือสอบเทียบนี้มักจะแตกต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ทดสอบโดยเครื่องมือทดสอบ ความซับซ้อนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการไล่ระดับความร้อนที่ชัดเจนในบล็อก และการจุ่มเซนเซอร์ที่ไม่เท่ากันในบล็อกที่สั้นเกินไป

เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well จะแตกต่างออกไป ความชันของอุณหภูมิ, ผลกระทบจากการโหลด และฮีสเตอริซีสจะถูกลดลงเพื่อทำให้การสอบเทียบที่แสดงผลมีความหมายมากยิ่งขึ้น เราใช้เพียง PRT ที่ติดตามย้อนกลับได้และผ่านการรับรองเพื่อสอบเทียบเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราจะแสดงความแม่นยำที่ดำเนินการซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอได้มากกว่าสิบครั้ง ซึ่งดีกว่าข้อมูลจำเพาะของเรา ซึ่งแสดงช่วงตั้งแต่ ±0.1 °C ที่อุณหภูมิที่ใช้บ่อยที่สุดถึง ±0.25 °C ที่ 661 °C

หมายเหตุการใช้งานมีไว้เพื่อช่วยให้เข้าใจความแปรปรวนที่ระบุไว้ข้างต้นได้ดียิ่งขึ้น โปรดคลิกที่นี่ (คลิกขวาและ “Save Target As..."), การทำความเข้าใจกับความแปรปรวนที่เชื่อมโยงกับการใช้งานเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well, เพื่อดาวน์โหลดหมายเหตุการใช้งานในรูปแบบ Adobe Acrobat (.pdf)

เพื่อให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well อาจมีการจัดลำดับตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในตัวเพื่ออ่านค่า PRT ภายนอกที่มีการกำหนดลักษณะ ITS-90 (โปรดดูแถบด้านข้าง เทอร์โมมิตรีอ้างอิงที่ติดตั้งในตัว)

ความเสถียร
แหล่งจ่ายความร้อนจาก Hart เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานในฐานะแหล่งจ่ายความร้อนที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลก และสามารถทำงานได้ดีกว่ากับเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well เท่านั้น เครื่องมืออุณหภูมิต่ำทั้งสองเครื่อง (รุ่น 9170 และ 9171) มีความคงที่ถึง ±0.005 °C เหนือช่วงเต็ม แม้ว่าเครื่องมือ 700 °C (รุ่น 9173) จะมีความเสถียรที่ ±0.03 °C แต่ความเสถียรที่ดีกว่าจะพบได้เฉพาะในอ่างของเหลวและอุปกรณ์ที่มีจุดหลักปฐมภูมิเท่านั้น “เครื่องมือควบคุมที่พร้อมใช้งาน" ที่มีการนำไปใช้งานโดยผู้ผลิตเครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิใน Dry well ส่วนใหญ่จะไม่ประสิทธิภาพระดับนี้

ความเป็นเอกภาพของแกน
เอกสาร EA-10/13 แนะนำว่าเครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิใน Dry well ควรมีโซนความเหมือนกันในด้านอุณหภูมิสูงสุด ซึ่งขยายออกไป 40 มม. (1.54 นิ้ว) โดยปกติจะที่ส่วนล่างของช่อง แต่เครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well ได้รวมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราไว้ ซึ่งมีการควบคุมโซนคู่และพบความลึกของช่องมากกว่าในเครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิใน Dry well เพื่อแสดงโซนความเหมือนกันที่มากกว่า 60 มม. (2.36 นิ้ว) ความชันในแนวตั้งในโซนเหล่านี้มีช่วงตั้งแต่ ±0.02 °C ที่ 0 °C ถึง ±0.4 °C ที่ 700 °C

นอกจากนี้ อันที่จริงแล้วเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well ได้เผยแพร่ข้อมูลจำเพาะสำหรับแต่ละเครื่อง และเราก็ยืนยันที่จะเผยแพร่ข้อมูลนี้

ความเป็นเอกภาพของรัศมี
ความเป็นเอกภาพของรัศมีเป็นส่วนต่างของอุณหภูมิระหว่างช่องหนึ่งกับช่องอื่น สำหรับแหล่งจ่ายความร้อนที่ได้รับการออกแบบมาไม่ดี หรือเมื่อใช้ขาวัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ความแตกต่างเหล่านี้จะยิ่งมากขึ้น สำหรับเครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Wells เรากำหนดข้อมูลจำเพาะของเราเป็นความแตกต่างด้านอุณหภูมิจำนวนมากที่สุดระหว่างโซนความเหมือนกันในแนวตั้งของสองช่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6.4 มม. (0.25 นิ้ว) เครื่องมือที่ใช้งานที่อุณหภูมิเย็น (9170 และ 9171) มีความเป็นเอกภาพของรัศมี ±0.01 °C และเครื่องมือที่ใช้งานที่อุณหภูมิร้อน (9172 และ 9173) มีช่วงตั้งแต่ ±0.01 °C ถึง ±0.04 °C (ที่ 700 °C)

การโหลด
การโหลดถูกกำหนดเป็นการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิที่รับรู้โดยเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงที่ใส่เข้าไปที่ก้นช่องหลังจากที่เทอร์โมมิเตอร์ผ่านส่วนที่เหลือของช่องแล้ว

สำหรับเครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well แล้ว ผลกระทบจากการโหลดจะถูกลดลงด้วยเหตุผลเดียวกับที่ลดความชันในแนวแกน เราใช้ช่องที่ลึกกว่าที่พบในเครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิแบบ Dry well และเราใช้การควบคุมโซนคู่ที่เป็นเอกสิทธิ์ ผลกระทบจากการโหลดลดเหลือ ±0.005 °C ในเครื่องมือที่ใช้งานที่อุณหภูมิเย็น

ฮีสเตอริซีส
ฮีสเตอริซีสความร้อนนั้นมีอยู่ในเซนเซอร์ควบคุมภายในมากกว่าใน PRT อ้างอิงที่มีคุณภาพดี มีหลักฐานว่าส่วนต่างในการวัดภายนอกสองรายการของอุณหภูมิจุดเริ่มเดียวกัน เมื่อเข้าสู่อุณหภูมินั้นจากสองทิศทาง (ร้อนขึ้นหรือเย็นลง) และมักจะมากที่สุดที่จุดกึ่งกลางของช่วงอุณหภูมิของแหล่งความร้อน ค่านี้มีอยู่เนื่องจากเซนเซอร์ควบคุมนั้นมักจะออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทาน และไม่มีลักษณะของการออกแบบที่ "ปราศจากรอย" เช่นเดียวกับ SPRT หรือแม้กระทั่ง PRT ส่วนใหญ่ สำหรับ Metrology Wells ผลของฮีสเตอริซีสมีตั้งแต่ 0.025 °C ถึง 0.07 °C

ความลึกของการจุ่ม
ความลึกของการจุ่มมีความสำคัญ นอกจากจะช่วยลดความต่างของแนวแกนและเอฟเฟกต์ของการโหลดแล้ว ยังช่วยจัดการกับลักษณะเฉพาะของการจุ่มของเทอร์โมมิเตอร์แต่ละตัวที่ทดสอบในแหล่งที่มาความร้อนได้อีกด้วย ลักษณะเฉพาะเหล่านั้นได้แก่ตำแหน่งและขนาดของเซนเซอร์ภายในขาวัด ความกว้างและมวลความร้อนของขาวัด และสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อเซนเซอร์กับภายนอก Metrology Wells มีความลึกของช่อง 203 มม. (8 นิ้ว) ในรุ่น 9171, 9172 และ 9173 รุ่น 9170 มีความลึก 160 มม. (6.3 นิ้ว) เพื่อรองรับอุณหภูมิ –45 °C

คุณสมบัติอื่นๆ ที่ยอดเยี่ยม
จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่, ปุ่มกดตัวเลข และเมนูบนหน้าจอช่วยให้สามารถใช้เครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well ได้อย่างง่ายดาย จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิบล็อค อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงในตัว อุณหภูมิที่ตัด เกณฑ์ความเที่ยงตรงและอัตราการเพิ่มขึ้น สามารถกำหนดค่าส่วนติดต่อผู้ใช้ได้เพื่อให้แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือจีน

ทั้งสี่รุ่นมาพร้อมกับส่วนติดต่ออนุกรม RS-232 และรุ่น 9930 มีซอฟต์แวร์ Interface-it นอกจากนี้ทุกรุ่นยังสามารถทำงานกับซอฟต์แวร์ Model 9938 MET/TEMP II สำหรับการสอบเทียบ RTD, เทอร์โมคัปเปิล และเทอร์มิสเตอร์โดยอัตโนมัติ (Metrology Wells ที่มีตัวเลือกอินพุตอ้างอิงในตัวจะทำงานได้กับ MET/TEMP II ในต้นปี 2006)

แม้ว่าจะไม่มีคอมพิวเตอร์ PC แต่ Metrology Wells ยังมีงานการสอบเทียบที่ตั้งโปรแกรมไว้สี่แบบ ทำให้สามารถรองรับจุดอุณหภูมิได้สูงสุดถึงแปดจุดพร้อมเวลา "เพิ่มขึ้นและการจุ่ม" ระหว่างแต่ละจุดได้ มีโปรโตคอล “การทดสอบสวิตช์" ที่ใช้ค้นหา “ช่วงตาย" สำหรับสวิตช์ความร้อนได้ และปุ่ม °C/°F จะช่วยให้สามารถสลับหน่วยอุณหภูมิได้อย่างง่ายดาย

สามารถสั่งใบแทรกมาตรฐานหกแบบร่วมกับแต่ละเครื่อง เพื่อรองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของขาวัดที่มีขนาดเป็นมาตรวัดเมตริคหรืออิมพีเรียลได้ (ดูแผ่นแทรกที่ด้านขวา ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลฉบับสมบูรณ์เพื่อดูรายละเอียด) และเครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well มีขนาดเล็กและเบาพอที่จะพกพาไปได้ทุกที่

9170
รุ่น 9170 ถึงอุณหภูมิต่ำสุดในซีรี่ส์ โดยสามารถถึงอุณหภูมิ –45 °C ได้ในสภาวะอุณหภูมิห้องปกติ 9170 มีความเสถียรในระดับ ±0.005 °C สำหรับทั้งช่วงอุณหภูมิ (สูงสุด 140 °C) และมีความลึกในการจุ่ม160 มม. (6.3 นิ้ว) ด้วยความเป็นเอกภาพของแกน ±0.02 °C และความเป็นเอกภาพของรัศมี ±0.01 °C รุ่นนี้จะให้ความแน่นอนในระดับสูง และเหมาะสำหรับงานด้านเวชภัณฑ์และงานอื่นๆ อีกมากมาย

9171
ถ้าคุณต้องการความลึกมากขึ้น รุ่น 9171 มีระดับการจุ่ม 203 มม. (8 นิ้ว) ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ –30 °C ไปจนถึง 155 °C และมีความเสถียรเต็มช่วง ±0.005 °C เช่นเดียวกับ 9170 เครื่องสอบเทียบแบบ dry-well นี้มีความเป็นเอกภาพของแกนและรัศมีเป็นเยี่ยม จอดแสดงผลของ 9171 มีการสอบเทียบให้มีความแม่นยำ ±0.1 °C เต็มช่วง

9172
รุ่น 9172 รองรับอุณหภูมิตั้งแต่ 35 °C ถึง 425 °C โดยมีความแม่นยำของการแสดงผล ±0.2 °C ที่ 425 °C นอกจากความแม่นยำเป็นเลิศแล้ว 9172 ยังมีความเสถียรจาก ±0.005 °C ถึง ±0.01 °C ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิ ระดับการจุ่ม 203 มม. (8 นิ้ว) ทำให้ 9172 สามารถลดข้อผิดพลาดของการนำความร้อนในระดับอุณหภูมิสูงได้

9173
สำหรับการทำงานระหว่าง 50 °C ถึง 700 °C เครื่องมือรุ่น 9173 มีประสิทธิภาพอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ รุ่น 9173 มีความแม่นยำที่แสดงผลอยู่ที่ ±0.25 °C ที่ 700 °C และความลึกของการจุ่ม 203 มม. (8 นิ้ว) ประสิทธิภาพด้านความเสถียรและความเป็นเอกภาพของอุปกรณ์นี้เพียงพอที่จะช่วยลดความไม่แน่นอนที่ต้องเผื่อไว้สำหรับการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ในอุณหภูมิสูงได้อย่างมาก

แน่นอน เครื่องมือสอบเทียบแบบ Dry well หรือ "บล็อคแห้ง" นั้นยังมีบทบาทสำคัญในโลกนี้ ซึ่ง Hart ผลิตและจะยังผลิตอุปกรณ์ Dry well ที่ทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด พกพาได้ และดีที่สุดในโลกต่อไป ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพเซนเซอร์อุณหภูมิในอุตสาหกรรม

แต่เราก็ไม่อาจอดใจที่จะนำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีผลกับวิธีทำงานและผลลัพธ์ของผู้ใช้งานได้อย่างมาก เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการจ่ายอุณหภูมิแบบพกพา Metrology Wells นั้นได้ยกระดับมาตรฐานขึ้นเป็นอีกระดับอย่างแท้จริง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke Calibration 9170 Field Metrology Well

แม่นยำเพียงพอที่จะใช้งานในห้องแล็บ อีกทั้งยังแข็งแรงและพกพาสะดวกเพียงพอที่จะนำไปใช้งานได้ทุกที่

 • แหล่งที่มาความร้อนในอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด (ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง ความเป็นเอกภาพ) ในโลก
 • ความลึกของการจุ่ม 203 มม. (8 นิ้ว)
 • การอ่านค่าอินพุตอ้างอิง PRT ITS-90 เป็นตัวเลือก ถึง ±0.006 °C
 • ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ –45 °C ถึง 700 °C

บางครั้งก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ออกมาและเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทั้งหมด กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อเราแนะนำ Dry well แบบพกพาออกสู่ตลาด กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อเราแนะนำ Micro-Bath ออกสู่ตลาด ขณะนี้เราขอแนะนำประสิทธิภาพระดับ Bath พร้อมด้วยฟังก์ชันการทำงานของ Dry well และการวัดความร้อนอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างเป็น Metrology Wells

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ล่าสุดและเป็นเอกสิทธิ์ของ Hart Scientific Division ของ Fluke (อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตร) ทำให้ Metrology Wells สามารถนำเสนอประสิทธิภาพระดับห้องปฏิบัติการในทุกสภาพการทำงานภาคสนามที่คุณทำงานอยู่ เทคนิคการควบคุมอะนาล็อกและดิจิตอลใหม่ให้ความเสถียรถึง ±0.005 °C และด้วยการควบคุมสองโซน ความเป็นเอกภาพของแกน (หรือ “แนวตั้ง") จึงดีได้ในระดับ ±0.02 °C ในช่วงโซน 60 มม. (2.36 นิ้ว) (เท่ากับ 60 มม. เลยทีเดียว!) ประสิทธิภาพระดับนี้หาไม่ได้ในที่อื่นนอกจากในสภาพแวดล้อลแบบอ่างใส่ของเหลว

กล่าวโดยย่อก็คือ มีองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพหกประการในแหล่งจ่ายความร้อนอุตสาหกรรม (ซึ่งประชาคมการวัดของยุโรปอธิบายไว้ในเอกสาร EA-10/13): ความแม่นยำในการแสดงผลที่สอบเทียบ ความเสถียรหรือความเที่ยงตรง ความเป็นเอกภาพของแกน (แนวตั้ง) ความเป็นเอกภาพของรัศมี (ช่องต่อช่อง) ผลกระทบจากการโหลด และฮิสเตอริซีส เราได้เพิ่มปัจจัยข้อที่เจ็ดในรูปของอินพุตเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงที่เชื่อถือได้ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่: Metrology Wells

(กล่าวอีกนัยหนึ่ง Metrology Wells เป็นผลิตภัณฑ์เดียวในตลาดที่มีการรองรับโดยข้อกำหนดที่ตีพิมพ์และสามารถตอบสนองหัวข้อประสิทธิภาพทุกข้อใน EA-10/13 ข้อมูลจำเพาะของเราไม่ใช่แค่ความหวังหรือหลักเกณฑ์ แต่ใช้ได้กับ Metrology Well ทุกเครื่องที่เราจำหน่าย)

ข้อมูลจำเพาะ: Fluke Calibration 9170 Field Metrology Well

ข้อมูลจำเพาะ

9170917191729173
ช่วง
(ที่อุณหภูมิโดยรอบ 23 °C)
 
 
-45 °C ถึง 140 °C
(-49 °F ถึง 284 °F)
-30 °C ถึง 155 °C
(-22 °F ถึง 311 °F)
35 °C ถึง 425 °C
(95 °F ถึง 797 °F)
50 °C ถึง 700 °C†
(122 °F ถึง 1292 °F)
ความแม่นยำที่แสดงผล
 
 
 
 
 
ช่วงเต็ม ± 0.1 °C
 
 
 
 
 
± 0.1 °C: 35 °C ถึง 100 °C
± 0.15 °C: 100 °C ถึง 225 °C
± 0.2 °C: 225 °C ถึง 425 °C
± 0.2 °C: 50 °C ถึง 425 °C
± 0.25 °C: 425 °C ถึง 660 °C
 
 
ความเสถียร
 
 
 
 
 
ช่วงเต็ม ± 0.005 °C
 
 
 
 
± 0.005 °C: 35 °C ถึง 100 °C
± 0.008 °C: 100 °C ถึง 225 °C
± 0.01 °C: 225 °C ถึง 425 °C
± 0.005 °C: 50 °C ถึง 100 °C
± 0.01 °C: 100 °C ถึง 425 °C
± 0.03 °C: 425 °C ถึง 700 °C
ความเป็นเอกภาพของแกน
(60 มม.)
 
 
 
 
 
 
± 0.1 °C ที่ –45 °C
± 0.04 °C ที่ –35 °C
± 0.02 °C ที่ 0 °C
± 0.07 °C ที่ 140 °C
± 0.025 °C ที่ –30 °C
± 0.02 °C ที่ 0 °C± 0.07 °C ที่ 155 °C
 
 
 
± 0.05 °C: 35 °C ถึง 100 °C
± 0.1 °C: 100 °C ถึง 225 °C
± 0.2 °C: 225 °C ถึง 425 °C
 
 
± 0.1 °C: 50 °C ถึง 100 °C
± 0.25 °C: 100 °C ถึง 425 °C± 0.4 °C: 425 °C ถึง 700 °C
 
ความเป็นเอกภาพของรัศมี
 
 
 
 
 
ช่วงเต็ม ± 0.01 °C
 
 
 
 
± 0.01 °C: 35 °C ถึง 100 °C
± 0.02 °C: 100 °C ถึง 225 °C
± 0.025 °C: 225 °C ถึง 425 °C
± 0.01 °C: 50 °C ถึง 100 °C
± 0.025 °C: 100 °C ถึง 425 °C
± 0.04 °C: 425 °C ถึง 700 °C
เอฟเฟกต์การโหลด
(ขาวัดอ้างอิง 6.35 มม.
และ
ขาวัด 6.35 มม. สามขา)
 
 
± 0.02 °C ที่ –45 °C
± 0.005 °C ที่ –35 °C
± 0.01 °C ที่ 140 °C
± 0.005 °C ที่ -30 °C
± 0.005 °C ที่ 0 °C
± 0.01 °C ที่ 155 °C
ช่วงเต็ม ± 0.01 °C
 
 
 
 
± 0.02 °C ที่ 425 °C
± 0.04 °C ที่ 700 °C
 
 
ฮีสเตอริซีส0.025 °C0.04 °C0.07 °C
ความลึกของช่อง160 มม. (6.3 นิ้ว)203 มม. (8 นิ้ว)
ความละเอียด0.001 °C
จอแสดงผลLCD, °C หรือ °F, ผู้ใช้สามารถเลือกได้
ปุ่มตัวเลข
 
สิบปุ่มพร้อมด้วยจุดทศนิยมและปุ่ม +/- ปุ่มฟังก์ชัน, ปุ่มเมนู และปุ่ม °C / °F
เวลาในการระบายความร้อน
 
 
 
 
 
44 นาที: 23 °C ถึง –45 °C
19 นาที: 23 °C ถึง –30 °C
19 นาที: 140 °C ถึง 23 °C
30 นาที: 23 °C ถึง –30 °C
25 นาที: 155 °C ถึง 23 °C
 
 
220 นาที: 425 °C ถึง 35 °C
100 นาที: 425 °C ถึง 100 °C
 
 
235 นาที: 700 °C ถึง 50 °C
153 นาที: 700 °C ถึง 100 °C
 
 
เวลาในการทำความร้อน
 
 
 
32 นาที: 23 °C ถึง 140 °C
45 นาที: –45 °C ถึง 140 °C
44 นาที: 23 °C ถึง 155 °C
56 นาที: –30 °C ถึง 155 °C
27 นาที: 35 °C ถึง 425 °C
 
 
46 นาที: 50 °C ถึง 700 °C
 
ขนาด (ส x ก x ล)366 x 203 x 323 มม. (14.4 x 8 x 12.7 นิ้ว)
น้ำหนัก
 
14.2 กก. (31.5 ปอนด์)15 กก. (33 ปอนด์)
 
13.2 กก. (29 ปอนด์)
 
15 กก. (33 ปอนด์)
 
กำลังไฟ
 
 
115 V ac (± 10 %) หรือ
230 V ac (± 10 %), 50/60 Hz, 550 W
115 V ac (± 10 %) หรือ
230 V ac (± 10 %), 50/60 Hz, 1025 W
ส่วนติดต่อคอมพิวเตอร์ส่วนติดต่อ RS-232 พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุม 9930 Interface-it
การสอบเทียบที่ติดตามย้อนกลับได้
(NIST)
 
 
ข้อมูลที่ -45 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C และ 140 °Cข้อมูลที่ -30 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C และ 155 °Cข้อมูลที่ 100 °C, 150 °C, 250 °C, 350 °C และ 425 °Cข้อมูลที่ 100 °C, 200 °C, 350 °C, 500 °C และ 660 °C
†สอบเทียบเป็น 660 °C แนะนำให้มีเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงที่อุณหภูมิที่สูงกว่านี้

ข้อมูลจำเพาะ

อินพุตอ้างอิงที่ติดตั้งในตัว
ช่วงอุณหภูมิ-200 °C ถึง 962 °C (-328 °F ถึง 1764 °F)
ช่วงความต้านทาน0 Ω ถึง 400 Ω, ปรับช่วงอัตโนมัติ
การกำหนดลักษณะ
 
ITS-90 ช่วงย่อย 4, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 Callendar-Van Dusen (CVD): R 0, a, b, d
ความแม่นยำของความต้านทาน
 
0 Ω ถึง 20 Ω: 0.0005 W
20 Ω ถึง 400 Ω: 25 ppm
ความแม่นยำของอุณหภูมิ
(ไม่ร่วมความไม่แน่นอนของขาวัด)
 
 
 
 
10 Ω PRTs:
± 0.013 °C ที่ 0 °C
± 0.014 °C ที่ 155 °C
± 0.019 °C ที่ 425 °C
± 0.028 °C ที่ 700 °C
 
 
25 Ω และ 100 Ω PRTs:
± 0.005 °C ที่ –100 °C
± 0.007 °C ที่ 0 °C
± 0.011 °C ที่ 155 °C
± 0.013 °C ที่ 225 °C
± 0.019 °C ที่ 425 °C
± 0.027 °C ที่ 661 °C
ความละเอียดของความต้านทาน0 Ω ถึง 20 Ω: 0.0001 Ω
20 Ω ถึง 400 Ω: 0.001 Ω
ระยะเวลาการวัด1 วินาที
การเชื่อมต่อขาวัดขั้วต่อ DIN 5 ขา 4 สายหุ้มฉนวน
การสอบเทียบ
 
ผ่านการรับรอง NVLAP (อินพุตอ้างอิงในตัวเท่านั้น), มีการสอบเทียบที่ติดตาม NIST ได้

รุ่น: Fluke Calibration 9170 Field Metrology Well

9170-X

เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ Metrology Well, -45 °C ถึง 140 °C, พร้อมด้วย INSX

ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
Fluke 9170-B
Fluke Calibration 9170-B Field Metrology Well
Insert “B”, Al, Misc Holes
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
Fluke 9170-C
Fluke Calibration 9170-C Field Metrology Well
Insert “C”, Al, 0.25-inch Holes
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
Fluke 9170-D
Fluke Calibration 9170-D Field Metrology Well
Insert “D”, Al, Metric Comparison Holes
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
Fluke 9170-E
Fluke Calibration 9170-E Field Metrology Well
Insert “E”, Al, Misc Metric Holes, w/0.25-inch Ref Hole
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
Fluke 9170-F
Fluke Calibration 9170-F Field Metrology Well
Insert “F”, Al, Metric Comparison Holes, w/ 0.25-inch Ref Hole
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
Fluke 9170-A-R
Fluke Calibration 9170-A-R Metrology Well
Insert “A”, Al, Misc Holes
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
 • Built-In Reference
Fluke 9170-B-R
Fluke Calibration 9170-B-R Metrology Well
Insert “B”, Al, Misc Holes
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
 • Built-In Reference
Fluke 9170-C-R
Fluke Calibration 9170-C-R Metrology Well
Insert “C”, Al, 0.25-inch Holes
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
 • Built-In Reference
Fluke 9170-D-R
Fluke Calibration 9170-D-R Metrology Well
Insert “D”, Al, Metric Comparison Holes
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
 • Built-In Reference
Fluke 9170-E-R
Fluke Calibration 9170-E-R Metrology Well
Insert “E”, Al, Misc Metric Holes, w/ 0.25-inch Ref Hole
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
 • Built-In Reference
Fluke 9170-F-R
Fluke Calibration 9170-F-R Metrology Well
Insert “F”, Al, Metric Comparison Holes, w/ 0.25-inch Ref Hole
–45°C to 140°C
ซื้อเลย

Includes:

 • INSX
 • Built-In Reference