ภาษาไทย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: P5500 Series Adapter Sets

P5540 Metric
M14 x 1.5, M20 x 1.5, 1/8 and 1/4 BSP

P5541 BSP
1/8, 1/4, 3/8 and 1/2 BSP

NPT
1/8, 1/4, 3/8 and 1/2 NPT

รุ่น: P5500 Series Adapter Sets

P5541

Metric Adapter Set

ซื้อเลย
  • NPT: Adapter Set
  • P5540: Metric Adapter Set
  • P5541: BSP Adapter Set
P5541

BSP Adapter Set

ซื้อเลย
  • NPT: Adapter Set
  • P5540: Metric Adapter Set
  • P5541: BSP Adapter Set