Fluke 975 AirMeter™

 • Fluke 975 AirMeter™
 • Fluke 975 AirMeter™
 • Fluke 975 AirMeter™

คุณลักษณะสำคัญ

Fluke 975 มีชุดคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมสำหรับช่าง HVAC และช่างจากโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้ช่างเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังใช้งานง่ายและมีความทนทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากมิเตอร์ของ Fluke

 • วัด บันทึก และแสดงผลอุณหภูมิ ความชื้น CO 2 และ CO ได้พร้อมกันบนจอแสดงผล LCD ที่ส่องสว่าง
 • วัดการไหลเวียนและอัตราความเร็วของอากาศในสัมผัสเดียวได้ด้วยขาวัด* ที่มีให้
 • อุณหภูมิของกระเปาะเปียกและจุดน้ำค้าง
 • % ของการคำนวณอากาศภายนอก
 • คุณลักษณะการสอบเทียบภาคสนามสำหรับ [7]2คุณลักษณะการสอบเทียบภาคสนามสำหรับ [9]
 • ฟังก์ชันการทดสอบตนเองเมื่อเริ่มต้น
 • ไฟสว่างอัตโนมัติ
 • การชดเชยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแรงดันบรรยากาศ
 • ค่าต่ำสุด/สูงสุด/เฉลี่ยสำหรับการอ่านค่าที่วัดและคำนวณทั้งหมด
 • ส่วนติดต่อผู้ใช้หลายภาษา
 • หน่วยเมตริคหรือมาตรฐาน
 • การเตือนตามเกณฑ์ด้วยเสียงและภาพ
 • ความจุของการบันทึกข้อมูลแบบแยกกันหรือต่อเนื่องอย่างครอบคลุม ซึ่งดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านส่วนติดต่อของ USB
 • การล็อคปุ่มกดเพื่อความปลอดภัย
 • มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ FlukeView Forms®

*มีมาพร้อมกับ Fluke 975V, เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ Fluke 975

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 975 AirMeter™

เครื่องมือชิ้นเดียว
แต่ทำได้มากกว่า

เครื่องมือทดสอบ Fluke 975 AirMeter ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบอากาศภายในอาคารด้วยการผสานเครื่องมือทรงประสิทธิภาพห้าชิ้นไว้ในอุปกรณ์ขนาดพกพาเพียงเครื่องเดียว พร้อมทั้งทนทานและใช้งานง่าย ใช้ Fluke 975 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าการระบาย HVAC ให้ได้สูงสุดตามคำแนะนำ ASHRAE 62, ตรวจสอบสภาวะการทำงานที่ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผลได้ในเชิงรุก และแก้ไขข้อร้องเรียนด้านความสะดวกสบายของบุคคลในอาคารอย่างแม่นยำได้ตั้งแต่ครั้งแรก Fluke 975 สามารถวัด:

 • อุณหภูมิ
 • อัตราความเร็ว
 • ความชื้น
 • CO2
 • CO

ใช้เครื่องมือทดสอบ Fluke 975 AirMeter เพื่อ:

 • ตอบสนองต่อการร้องเรียนของบุคคลในอาคารในเรื่องความสะดวกสบาย
 • ยืนยันการทำงานของระบบการควบคุม HVAC ของอาคาร
 • ระบุว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอหรือไม่
 • ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศและอัตราความเร็ว
 • ทดสอบการรั่วไหลของคาร์บอนมอนอกไซด์
 • วัดการไหลผ่านท่อ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ HVAC เพื่อจัดการต้นทุนด้านพลังงาน

ข้อมูลจำเพาะ: Fluke 975 AirMeter™

ข้อมูลจำเพาะที่วัดได้
อุณหภูมิ
ช่วง: -20 °C ถึง 50 °C (--5 °F ถึง +122 °F)
ความละเอียดการแสดงผล: 0.1 °C (0.1 °F)
ความแม่นยำ: ± 0.9 °C/± 1.62°F ตั้งแต่ 40 °C ถึง 60 °C
± 0.5 °C/± 1.00°F ตั้งแต่ 5 °C ถึง 40 °C
± 1.1 °C/± 1.98 °F ตั้งแต่ -20 °C ถึง 5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์
ช่วง: 10 % ถึง 90 % RH, ไม่กลั่นตัว
ความละเอียดการแสดงผล: 1%
ความแม่นยำ: ± 2 % RH (10 % RH ถึง 90 % RH)
อัตราความเร็วของอากาศ
ช่วง: 50.0 ฟุตต่อนาที ถึง 3000 ฟุตต่อนาที
0.25 เมตร/วินาที ถึง 15 เมตร/วินาที
ความละเอียดการแสดงผล: 1 ฟุตต่อนาที (0.005 เมตร/วินาที)
ความแม่นยำ: ±4 % หรือ 4 ฟุตต่อนาที*
±4 % หรือ 0.02 เมตร/วินาที* ขึ้นอยู่กับว่าค่าใดมากกว่า
*ข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับการอ่านอัตราความเร็วที่มากกว่า 50 ฟุตต่อนาทีเท่านั้น
C0
ช่วง: 0 ถึง 500 ppm
ความละเอียดการแสดงผล: 1 ppm
ความแม่นยำ: ± 5 % หรือ ± 3 ppm ขึ้นอยู่กับว่าค่าใดมากกว่า, @ 20 °C และ
50 % RH
C02
ช่วง: 0 ถึง 5000 ppm
ความละเอียดการแสดงผล: 
1 ppm
ความแม่นยำ: เวลาอุ่นเครื่อง 1 นาที (5 นาทีสำหรับข้อมูลจำเพาะแบบสมบูรณ์) 2.75% + 75 ppm
ข้อมูลจำเพาะที่คำนวณ
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
ช่วง: -44 °C ถึง 50 °C, (-47 °F ถึง 122 °F)
ความละเอียดการแสดงผล: 0.1 °C (0.1 °F)
ความแม่นยำ: ± 1 °C เมื่ออุณหภูมิ: -20 °C ถึง 50 °C RH: 40 % ถึง 90 %
± 2 °C เมื่ออุณหภูมิ: -20 °C ถึง 50 °C RH: 20 % ถึง 40 %
± 4 °C เมื่อ RH: 10 % ถึง 20 %
อุณหภูมิกระเปาะเปียก
ช่วง: -16 °C ถึง 50 °C, (3 °F ถึง 122 °F)
ความละเอียดการแสดงผล: 0.1 °C, (0.1 °F)
ความแม่นยำ: ± 1.2 °C เมื่อ RH: 20 % ถึง 90 % อุณหภูมิ: -20 °C ถึง 60 °C
± 2.1 °C เมื่อ RH: 10 % ถึง 20 %
ปริมาตรอัตราการไหลผ่าน (ในท่อ)
ช่วง: 0 ถึง 3,965 ลูกบาศก์เมตร/นาที, (0 ถึง 140,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)
ความละเอียดการแสดงผล: 0.001 ลูกบาศก์เมตร/นาที, (1 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)
ความแม่นยำ: N/A: การคำนวณปริมาตรการไหลจะเป็นค่าเฉลี่ยปกติของจุดข้อมูลคูณพื้นที่ของท่อ
% อากาศภายนอก (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)
ช่วง: 0 ถึง 100%
ความละเอียดการแสดงผล: 0.1
% อากาศภายนอก (ขึ้นอยู่กับ CO 2)
ช่วง: 0 ถึง 100 %
ความละเอียดการแสดงผล: 0.1 % N/A
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
อุณหภูมิการทำงานและการเก็บรักษา:
 -20 °C ถึง 50 °C (-4°F ถึง 122 °F)
ความชื้น
 10 % ถึง 90 % (ไม่กลั่นตัว)
ระดับความสูง
 ไม่เกิน 2000 เมตร (6562 ฟุต)
การกระแทกและการสั่นสะเทือน
 MIL-PRF-28800F: ระดับ 2
ส่วนติดต่อหลายภาษา
 อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส และเยอรมัน
แบตเตอรี่
 Li-Ion ชาร์จได้ (หลัก), AA สามก้อน (สำรอง)
การบันทึกข้อมูล
 บันทึก 25,000 รายการ (ต่อเนื่อง), บันทึก 99 รายการ (แยกกัน)
การรับประกัน
 สองปี

รุ่น: Fluke 975 AirMeter™

Fluke 975

AirMeter™

ซื้อเลย