ภาษาไทย

เลนส์อินฟราเรดแบบมุมกว้างพิเศษ

  • Super Wide Angle Infrared Lens

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เลนส์อินฟราเรดแบบมุมกว้างพิเศษ

สำหรับขอบเขตการมองเห็นที่กว้างเป็นพิเศษ – ใช้งานได้กับรุ่น TiX1000, TiX660 และ TiX640

การใช้งาน: การตรวจสอบส่วนหน้าอาคาร การตรวจตรา และการวิจัยและการพัฒนากรณีพิเศษ

ข้อมูลจำเพาะ: เลนส์อินฟราเรดแบบมุมกว้างพิเศษ

ลักษณะทั่วไป
คำอธิบายเกี่ยวกับเลนส์เลนส์มุมกว้างพิเศษ
ระยะโฟกัส7.5 มม.
โฟกัส0.17 ม.
1024 x 768
iFOV2.3 mRad
FOV135.8 x 104.4°
640 x 480
iFOV3.3 mRad
FOV128.9 x 92.7°

รุ่น: เลนส์อินฟราเรดแบบมุมกว้างพิเศษ

FLK-Xlens/Sup-Wide
ซื้อเลย

Applications: Building facade inspections, surveillance and special R&D applications.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.