ภาษาไทย

เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้อัจฉริยะ กำลังขยาย 2 เท่า

  • 2x Telephoto Infrared Smart Lens RSE- 1
  • 2x Telephoto Infrared Smart Lens RSE- 2

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้อัจฉริยะ กำลังขยาย 2 เท่า

ดูเป้าหมายของคุณด้วยกำลังขยายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเลนส์มาตรฐาน ช่วยลดความจำเป็นในการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอันตรายในโรงงาน หรือการปีนบันไดสูงเพื่อเก็บภาพรายละเอียดสำคัญแบบอินฟราเรดที่สามารถระบุส่วนที่เครื่องมือของคุณมีปัญหาได้

คุณไม่จำเป็นต้องยุ่งยากในการสอบเทียบกล้องของคุณกับเลนส์ต่างๆ ด้วยเลนส์อัจฉริยะ คุณสามารถประกอบเลนส์เข้ากับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้ จากนั้นก็พร้อมเริ่มต้นบันทึกภาพได้ทันที

ทำจากเจอร์เมเนียม 100% ที่ผ่านกรรมวิธี Diamond-Turned ที่มีการเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งพลังงานไปยังเครื่องมือตรวจจับ

สามารถใช้ได้กับ RSE300, RSE600

ข้อมูลจำเพาะ: เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้อัจฉริยะ กำลังขยาย 2 เท่า

Description
IFOV (spatial resolution)RSE6000.47 mRad
RSE3000.94 mRad
Field of view612 ° H x 9 ° V
Focus distance45 cm (approximately 18 in)