ภาษาไทย

สายคล้องคอ Fluke DS 7XX

  • Fluke DS 7XX Neckstrap -1

คุณลักษณะสำคัญ

ตัวเลือกสายคล้องคอสำหรับกล้องวีดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke DS701 และ Fluke DS703 FC ทำงานได้แบบแฮนด์ฟรี