ภาษาไทย

กล้อง Fluke 9 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 20 ม. พร้อมม้วน

  • Fluke 9 MM Scope - 1

คุณลักษณะสำคัญ

ตัวเลือกม้วนก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ขนาด 20 เมตร 9 มิลลิเมตรพร้อมกล้องมุมมองด้านหน้า สามารถใช้ได้กับกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke DS701 และ Fluke DS703 FC รองรับคุณลักษณะทั้งหมดของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke ยกเว้น Up is Up™

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กล้อง Fluke 9 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 20 ม. พร้อมม้วน

งานท่อ

  • ตรวจสอบการอุดตันและเศษวัสดุในระยะที่มีความยาว
  • การตรวจสอบหัวฉีดน้ำ

    HVAC

  • การตรวจสอบท่อนำ