ภาษาไทย

กล้อง Fluke 8.5 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 3 ม.

 • Fluke 8.5 MM Scope - 1

คุณลักษณะสำคัญ

ตัวเลือกก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ขนาด 3 เมตร 8.5 มิลลิเมตรพร้อมกล้องมุมมองแบบคู่ สามารถใช้ได้กับกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke DS701 และ Fluke DS703 FC รองรับคุณลักษณะทั้งหมดของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke ยกเว้น Up is Up™

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กล้อง Fluke 8.5 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 3 ม.

อุตสาหกรรมเบา

 • การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ
 • การตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ตรวจสอบสวิตช์และเกียร์
 • การตรวจสอบลิฟต์
 • ตรวจสอบรอยเชื่อม

  อุปกรณ์สำหรับงานหนัก

 • ตรวจสอบท่อไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบรอยเชื่อม

  พลังงาน

 • ไฟฟ้า ตรวจสอบการทำงาน