ภาษาไทย

กล้อง Fluke 5.5 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 1 ม.

คุณลักษณะสำคัญ

ตัวเลือกก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ขนาด 1 เมตร 5.5 มิลลิเมตรพร้อมกล้องมุมมองแบบคู่ สามารถใช้ได้กับกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke DS701 และ Fluke DS703 FC รองรับคุณลักษณะทั้งหมดของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke ยกเว้น Up is Up™

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กล้อง Fluke 5.5 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 1 ม.

อุตสาหกรรม

 • การตรวจสอบเครื่องยนต์ดีเซลบางอย่าง
 • การตรวจสอบห้องเผาไหม้
 • ตรวจสอบรอยเชื่อม ตรวจสอบการเชื่อมต่อและเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์

  การขนส่ง

 • การตรวจสอบปั๊มและท่อ
 • ตรวจสอบรอยเชื่อม
 • ตรวจสอบการเดินสาย

  การผลิต

 • การตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อดูสายพาน เฟือง และท่อต่างๆ
 • การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ
 • การตรวจสอบงานหล่อโลหะ
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อและเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์