กล้อง Fluke 3.8 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 1 ม.

 • กล้อง Fluke 3.8 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 1 ม. | Fluke

คุณลักษณะสำคัญ

การบิน

 • ตรวจสอบใบพัด
 • ตรวจสอบใบจักร
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพอที่จะสอดผ่านตะแกรงอากาศเข้า
 • การตรวจสอบ FOD

  อุตสาหกรรม

 • การตรวจสอบดีเซลผ่านโกลว์ปลั๊กหรือรูของหัวฉีด
 • การตรวจสอบใบพัด ชุดเกียร์ ลูกปืนหลัก
 • การตรวจสอบท่อขนาดเล็ก
ซื้อเลย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กล้อง Fluke 3.8 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 1 ม.

ตัวเลือกก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ขนาด 1 เมตร 3.8 มิลลิเมตรพร้อมกล้องมุมมองด้านหน้า สามารถใช้ได้กับกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke DS701 และ Fluke DS703 FC รองรับคุณลักษณะทั้งหมดของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke ยกเว้น Up is Up™

แหล่งข้อมูล: กล้อง Fluke 3.8 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 1 ม.