ภาษาไทย

กล้อง Fluke 3.8 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 1 ม.

  • Fluke 3.8 MM Scope - 1

คุณลักษณะสำคัญ

การบิน

  • ตรวจสอบใบพัด
  • ตรวจสอบใบจักร
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพอที่จะสอดผ่านตะแกรงอากาศเข้า
  • การตรวจสอบ FOD

    อุตสาหกรรม

  • การตรวจสอบดีเซลผ่านโกลว์ปลั๊กหรือรูของหัวฉีด
  • การตรวจสอบใบพัด ชุดเกียร์ ลูกปืนหลัก
  • การตรวจสอบท่อขนาดเล็ก

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กล้อง Fluke 3.8 มม. พร้อมก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ 1 ม.

ตัวเลือกก้านของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ขนาด 1 เมตร 3.8 มิลลิเมตรพร้อมกล้องมุมมองด้านหน้า สามารถใช้ได้กับกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke DS701 และ Fluke DS703 FC รองรับคุณลักษณะทั้งหมดของกล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ Fluke ยกเว้น Up is Up™