ภาษาไทย

Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

  • Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

ชุดท่อทดสอบตัวส่งสัญญาณแรงดันระดับพรีเมียมสำหรับเชื่อมต่อกับเมตริก/BSP ตัวเมีย 1/4 นิ้วได้อย่างง่ายดาย

  • ระดับ 5,000 psi
  • มีชุดเชื่อมต่อ NPT 1/8 นิ้ว สำหรับติดตั้งกับเครื่องมือสอบเทียบหรือปั๊มทดสอบแบบถาวร
  • ขั้วต่อตัวผู้สำหรับเชื่อมต่อกับเมตริก/BSP ตัวเมีย 1/4 นิ้ว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

รุ่น: Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

Fluke 700MTH
ซื้อเลย

Includes:

  • One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
  • Premium, no tools required male ¼" metric/BSP connector