ภาษาไทย

ชุดสายเคเบิล Fluke 3PHVL-1730 Cable Assembly, สายทดสอบแรงดันไฟฟ้า

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: ชุดสายเคเบิล Fluke 3PHVL-1730 Cable Assembly, สายทดสอบแรงดันไฟฟ้า

สายเคเบิลเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าแบบสามเฟสสำหรับเครื่องมือบันทึกพลังงาน Fluke 1730

รุ่น: ชุดสายเคเบิล Fluke 3PHVL-1730 Cable Assembly, สายทดสอบแรงดันไฟฟ้า

Fluke 3PHVL-1730

Cable Assembly, Voltage Test Lead 3-Phase+N

ซื้อเลย

แหล่งข้อมูล: ชุดสายเคเบิล Fluke 3PHVL-1730 Cable Assembly, สายทดสอบแรงดันไฟฟ้า