ภาษาไทย

Fluke 700M20TH Premium Transmitter Test Hose Kit

  • Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 700M20TH Premium Transmitter Test Hose Kit

ชุดท่อทดสอบตัวส่งสัญญาณแรงดันระดับพรีเมียมใช้งานกับชุดเชื่อมต่อ M20 ตัวเมียได้ง่ายดาย

  • ระดับ 5,000 psi
  • มีชุดเชื่อมต่อ NPT 1/8 นิ้ว สำหรับติดตั้งกับเครื่องมือสอบเทียบหรือปั๊มทดสอบแบบถาวร
  • ขั้วต่อตัวผู้สำหรับเชื่อมต่อกับชุดเชื่อมต่อ M20 ตัวเมีย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

รุ่น: Fluke 700M20TH Premium Transmitter Test Hose Kit

Fluke 700M20TH
ซื้อเลย

Includes:

  • One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
  • Premium, no tools required M20 adapter