ภาษาไทย

Fluke 700HTPK Hydraulic Test Pressure Kit

  • Fluke 700HTPK Hydraulic Test Pressure Kit

คุณลักษณะสำคัญ

  • Easy to use, rugged and reliable construction, capable of generating hydraulic pressure up to 10,000 psi/690 bar
  • Combine with one of the Fluke 700G Precision Pressure Gauges for a complete pressure testing and calibration solution
  • In addition, combine with the Fluke 700G/TRACK Software to upload over 8,000 pressure measurements logged in the field to a PC

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 700HTPK Hydraulic Test Pressure Kit

Generates pressure up to 10,000 psi, 690 BAR. Includes the 700HTP-2 hydraulic hand pump, test hoses and adapters, and protective hard case.

รุ่น: Fluke 700HTPK Hydraulic Test Pressure Kit

Fluke-700HTPK

ชุดทดสอบไฮดรอลิกสำหรับแรงดันที่มีปั๊มมือไฮดรอลิก, ชุดท่อ 1 ชุดและตัวแปลง จะมีกระเป๋าแบบแข็ง

ซื้อเลย

Includes:

  • 1 hose kit and adapters
  • Hard case