ภาษาไทย

Fluke I ชุดสายเคเบิลเชื่อมต่อ 17XX-FLEX2M-M2M4P

  • SS: Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P 1500x1000 - 1

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke I ชุดสายเคเบิลเชื่อมต่อ 17XX-FLEX2M-M2M4P

สายเคเบิลเชื่อมต่อตัวผู้กับตัวผู้ แบบ 4 ขา 2 เมตร สำหรับเชื่อมต่อเครื่องมือบันทึกกำลังและพลังงานไฟฟ้า Fluke 1730 และ 1740 Series เข้ากับหน้าต่างการวัดทางไฟฟ้า Fluke PQ400

รุ่น: Fluke I ชุดสายเคเบิลเชื่อมต่อ 17XX-FLEX2M-M2M4P

Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P
Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P
ซื้อเลย
  • สายเคเบิลเชื่อมต่อตัวผู้กับตัวผู้ 2 เมตร (4 ชิ้น)