Czech

Co je to střída?

Elektrické, Základy

Střída je poměr času pod zatížením nebo sepnutým obvodem v porovnání s časem mimo zatížení nebo rozpojeným obvodem.

Střída, někdy nazývaná „činitel využití“, se vyjadřuje jako procento času aktivní činnosti. 60% střída představuje signál, který je ZAPNUTÝ 60 % času a VYPNUTÝ po zbývajících 40 %.

Co je to střída?

Mnoho zátěží se rychle zapíná a vypíná prostřednictvím rychlého elektronického přepínače, který přesně ovládá výstupní výkon. Zátěž – například jas světla, výkon topných těles a magnetická síla cívky – mohou být regulovány střídou, tedy střídáním časových úseků zapnutí a vypnutí v cyklech za sekundu.

Střída zjednodušeně

Pokud je ventil aktivovaný impulzy s různou délkou (modulací šířkou impulzů), je střída proměnlivá. Pokud je impulzem zapnut na dobu 0,05 s v cyklu dlouhém 0,1 sekundy, činí střída vstřikovače paliva 50 %. Pokud je impulzně zapnut na dobu 0,09 s ve stejném cyklu 0,1 sekund, činí střída vstřikovače paliva 90 %.

Příklad střídy

U elektronického systému vstřikování paliva v automobilovém průmyslu ovládají napěťové impulzy dodávané do cívky ventilu vstřikovače paliva tento ventil v pevně stanovené hodnotě 10 cyklů za sekundu, nebo také 10 Hz.

Modulace šířkou impulzů umožňuje přesné elektronické řízení dodávky paliva do motoru. Průměrné napětí pro každý pracovní cyklus se určuje délkou času aktivace impulzu.

Elektromagnety ovládané signálem s modulací šířkou impulzů regulují průtok nebo tlak. Čím déle zůstane elektromagnet otevřený, tím větší tok a menší tlak vznikne. Tyto elektromagnety jsou řízeny buď v napájecím nebo uzemňovacím přívodu.

Co je to šířka impulzu?

Šířka impulzu je hodnota skutečné doby zapnutí měřená v milisekundách. Doba vypnutí se nepočítá do šířky impulzu v signálu. Jedinou měřenou hodnotou je, jak dlouho je signál aktivní.

Odkazy: Digital Multimeter Principles (Principy digitálního multimetru), Glen A. Mazur, American Technical Publishers.