Czech

Co je to dioda?

Elektrické, Základy

Dioda je polovodičová součástka, která v podstatě funguje jako jednocestný přepínač proudu. Umožňuje snadný tok proudu jedním směrem, ale zásadně omezuje tok proudu opačným směrem.

Diody jsou také známé jako usměrňovače, protože mění střídavý proud (AC) na pulzující stejnosměrný proud (DC). Diody se rozlišují podle typu a jmenovitého napětí a proudu.

Diody mají polaritu určenou anodou (kladná elektroda) a katodou (záporná elektroda). Většina diod umožňuje tok proudu pouze pokud na anodu působí kladné napětí. Následuje vyobrazení různých provedení diod:

diody
Diody jsou dostupné v řadě provedení. Zleva: kovové pouzdro, s montážním závitem, plastové pouzdro s pruhem, plastové pouzdro se zkosením, skleněné pouzdro.

Když dioda umožňuje tok proudu, nachází se v propustném směru. Když je dioda v závěrném směru, funguje jako izolátor a nedovoluje tok proudu.

Je to zvláštní, ale pravdivé: Šipka symbolu diody směřuje proti směru toku elektronů. Důvod: Symbol zavedli inženýři a jejich schémata ukazují tok proudu od kladné (+) strany napájecího zdroje k záporné (−). Stejná konvence platí u schématických značek polovodičů, které obsahují šipky – šipka ukazuje konvenční směr elektrického proudu a proti směru proudění elektronů.

propustný směr

Diodový test u digitálního multimetru produkuje nízké napětí mezi měřicími kabely, které stačí k otevření přechodu diody do propustného směru. Běžný napěťový úbytek činí 0,5 V až 0,8 V. Odpor propustného směru dobré diody by měl být v rozsahu od 1000 ohmů do 10 ohmů. V případě závěrného směru se na displeji digitálního multimetru zobrazí hodnota OL (což znamená velmi vysoký odpor).

dobrá dioda 1
dobrá dioda 2

Diody mají stanoveny jmenovité proudy. Pokud dojde k překročení jmenovité hodnoty a průrazu, může dioda buď a) umožňovat tok proudu oběma směry nebo b) zastavit tok proudu v obou směrech.

špatná dioda 1
špatná dioda 2

Odkazy: Digital Multimeter Principles (Principy digitálního multimetru), Glen A. Mazur, American Technical Publishers.