Czech

5 nejdůležitějších přístrojů pro vyhledávání poruch v elektrických sítích pro každý malý tým

Elektrické

Pokud nejsou součástí vašeho malého týmu hlavní elektrikář ani specialisté na údržbu, může být vhodným řešením investice do těchto pěti přístrojů pro vyhledávání poruch v elektrických sítích, pomocí kterých lze rychle zjišťovat základní problémy v elektroinstalaci systémů HVAC (topení, větrání a klimatizace), sítí, motorů a elektrických rozvaděčů. Po několika testech pomocí těchto přístrojů zjistíte, zda je třeba se obrátit na odborníka, což ušetří vašemu týmu čas i peníze.

Pro veškeré práce související s elektřinou však platí, že otevírání rozvaděčů a měření elektrických veličin může být nebezpečné. Nezapomeňte proto věnovat pozornost používání odpovídajících osobních ochranných pomůcek (PPE) a dodržovat všechny bezpečností předpisy, jako jsou předepsané postupy pro blokování a odpojování, nebo směrnice platné v daném regionu.

1. Vyhledávání problémů v systémech HVAC pomocí infračerveného teploměru

Infračervený teploměr (například Fluke 64 MAX) se může stát významným pomocníkem při hledání problémů v mechanických systémech topení, větrání a klimatizace (HVAC), které nefungují správně. Pokud použijete k vyhledávání problémů teploměr, můžete je odhalit dříve, než začnou být slyšet ze systému HVAC neobvyklé zvuky, začne se projevovat zvýšená prašnost jednotky, zvýšené náklady na energie nebo podivný zápach. Teploměrem můžete zjišťovat a pravidelně kontrolovat:

  • Funkce elektrické topné spirály
  • Teploty odvaděče kondenzátu
  • Elektrické napájení panelu HVAC
  • Teplotu horké vody kotle
  • Přesnost termostatu
  • Povrchové teploty spirály chlazení
  • Teploty kondenzátoru
Infračervený teploměr Fluke 64 MAX

A vzhledem k tomu, že teploměr umožňuje měření teploty z větší vzdálenosti, lze přístroj používat i k bezpečné kontrole horkých a studených míst, teploty vzduchu na výstupu, distribuce vzduchu ve vedení a ke zjišťování teploty zařízení instalovaných na stropě.

Můžete tak zahrnout teploměr, se kterým stačí jen zamířit a stisknout spoušť, do svého plánu provozní údržby a stanovit referenční hodnoty normálních teplot zařízení HVAC, motorů a rozvaděčů v celém provozu. V průběhu kontroly provozních prostor si poznamenávejte veškeré teplotní odchylky od referenčních hodnot, a to jak směrem nahoru, tak dolů. Pokud zjistíte nesrovnalosti, je to pro vás jasnou známkou nutnosti obrátit se na specialistu na údržbu, kterému pak můžete ukázat, čemu má věnovat pozornost.

2. Vyhledávání problémů v rozvaděčích a na motorech pomocí termokamery

Termokamera může představovat účinný prostředek preventivní údržby, kterým lze zjišťovat základní problémy, například přehřívání rozvaděčů a motorů. Pokud se rozvaděč nebo motor nadměrně zahřívá, termokamera to dokáže rozeznat, aniž by bylo třeba zařízení odkrytovat. Pomocí pravidelných tepelných kontrol v celém provozu tak lze zajistit včasné odhalení problémů a jejich odstranění dříve, než způsobí rozsáhlé závady.

Kapesní termokameru Fluke PTi120 můžete díky její kompaktnosti neustále nosit s sebou. Podobně jako infračervený (IR) teploměr je možné termokameru využívat k prohlídkám zařízení, určování referenčních hodnot a následnému zjišťování odchylek. Funkce označování zařízení u termokamery PTi120 může vašemu týmu usnadnit sledování a pořizování kontrolních snímků.

Přestože je termokamera PTi120 tak malá, že se vejde do kapsy nebo na dno brašny, je díky širokému teplotnímu rozsahu od -20 °C do 150 °C natolik výkonná, že dokáže přesně určit potenciální problémy. Snímky se zobrazují na 3,5" displeji využívajícím technologii prolínání IR-Fusion. Kontrola zařízení je tak snadná a rychlá.

Kompaktní kapesní termokamera Fluke PTi120

3. Vyhledávání problémů v rozvaděčích pomocí elektrické zkoušečky

Pomocí elektrické zkoušečky se často dají odhalit potenciální problémy v elektrických rozvaděčích. Pokud není zařízení napájeno, můžete začít pomocí elektrické zkoušečky na rozvaděči a určit, kde na vedení došlo k problému a zda se jedná o vadný jistič, nebo závadu na přívodu napájení.

Pokud si do brašny přidáte elektrickou zkoušečku Fluke T6-1000, budete moci rychle a jednoduše měřit střídavý proud a napětí i frekvence. Díky technologii FieldSense™ lze měření provádět pomocí otevřené vidlice s nejširším rozevřením čelistí, jaké je v oboru k dispozici, aniž byste se museli dotýkat vodiče pod napětím. Stále je sice třeba, abyste při měření dbali na bezpečností předpisy a nosili osobní ochranné pomůcky, ale ušetříte si manipulaci s měřicími kabely, takže práce je mnohem rychlejší.

Můžete ověřovat nepřítomnost napětí nebo zjišťovat všechny změřené parametry napájení jedním pohledem. Pokud zjistíte, že se naměřené hodnoty liší od údajů uváděných výrobcem, je pravděpodobné, že nastal problém. Získáte tak informace, které potřebujete, pokud chcete rozhodnout o povolání týmu údržby a současně budete vědět, na jaký druh problému by se měl zaměřit.

Elektrická zkoušečka Fluke T6-1000

4. Vyhledávání problémů v rotačních mechanismech a jejich monitorování pomocí snímačů vibrací

Jestliže do své sady přístrojů a zařízení pro preventivní údržbu zahrnete snímač vibrací, zajistíte si tímto jednoduchým krokem možnost monitorování zařízení v provozu a rychlého odhalení případných problémů s motory a pohony. Všechny motory a pohony začnou časem vibrovat. Tyto vibrace se mohou stát příčinou závad spojených s vysokými náklady – například nevyváženost hřídele nebo jeho velká vůle, nesouosost nebo opotřebení ložisek. Problémy tohoto typu mají často dominový efekt, který v případě, že nejsou včas odhaleny a opraveny, vede k dalším škodám na lince.

Snímače vibrací Fluke 3561 FC lze nainstalovat přibližně za hodinu a stejně snadno se dají rozmístit tak, aby pokrývaly celou budovu, zejména ve spojení se softwarem pro sledování stavu Fluke Connect™ Condition Monitoring (FCCM). Tyto snímače zjišťují vibrace ve třech osách a teplotní trendy zařízení. Snímače mohou zaznamenávat změny v průběhu času, takže budete vědět, že na motorech dochází k opotřebení. Na základě těchto údajů můžete rozhodnout, kdy je třeba naplánovat údržbu, protože teplota může být první známkou hrozící poruchy motorů, čerpadel a ložisek.

Snímač vibrací 3561 FC

5. Vyhledávání problémů v síti pomocí vyhledávače závad

V případě výskytu potíží se sítí platí, že čím rychleji zjistíte příčinu problému, tím rychleji ji můžete odstranit. Vadný kabel může způsobovat výpadky síťového připojení, nebo může dojít k úplnému odpojení provozu.

Pokud na seznam přístrojů pro údržbu ve vašem závodě přidáte vizuální vyhledávač závad Fluke Networks VisiFault™ (VFL), usnadníte si diagnostiku jednoduchých problémů na vedení tvořeném optickými vlákny, takže nemusíte vždy volat specialistu. Přístroj VisiFault™ je tester propojení pro kabely, se kterým dokáží zaměstnanci pracovat po krátkém zaškolení. Tester využívající laser může pomoci zjistit přerušení kabelů, závady konektorů a rozpojení vodičů. Umí také lokalizovat optická vlákna a ověřit propojení v kabelu včetně polarity, se zřetelnou indikací jak v režimu trvalého svícení, tak blikání. Je určen pro práci s 2,5mm i 1,25mm konektory, takže připojení je hračkou. Baterie s životností mnoha hodin je zárukou, že si váš tým s tímto přístrojem při údržbě hravě poradí.

Vizuální vyhledávač závad VisiFault™