Czech

Deset hloupých chyb, které dělají chytří lidé

Bezpečnost, Elektrické

Každý, kdo si vydělává na živobytí prací s elektřinou, se rychle naučí zdravému respektu vůči všemu, u čeho je sebemenší pravděpodobnost, že je pod napětím. Tlak na včasné dokončení práce nebo na uvedení důležitého zařízení opět do provozu však může vést k nedbalosti a neobvyklým chybám i u těch nejzkušenějších elektrotechniků. Níže uvedený seznam představuje stručný přehled toho, co nedělat, když provádíte elektrická měření.

  1. Nahrazovat původní pojistku levnější pojistkou. Pokud digitální multimetr splňuje dnešní bezpečnostní standardy, jedná se o speciální bezpečnostní pískovou pojistku navrženou tak, aby se spálila dříve, než vás zasáhne příliš vysoký proud. Při výměně pojistky digitálního multimetru zkontrolujte, zda je nová pojistka pro takové použití povolena.
  2. Používat kus drátu nebo kovu k úplnému přemostění pojistky. Může to vypadat jako rychlá oprava v situaci, kdy nemáte po ruce jinou pojistku, může se ale také stát, že pojistka je to jediné, co vás chrání před úrazem elektrickým proudem.
  3. Používat pro práci nesprávný měřicí přístroj. Je důležité zvolit takový multimetr, který odpovídá nárokům daného úkolu. Měřicí přístroj musí náležet do odpovídající bezpečnostní kategorie CAT pro každý úkol, který plníte, i pokud by to znamenalo, že budete muset během dne použít různé multimetry.
  4. Vybírat si nejlevnější digitální multimetr v regálu. Lepší přístroj lze koupit později, ne? Možná ne, zejména pokud se stanete obětí nehody v případě, kdy laciný testovací přístroj nebyl ve skutečnosti vybaven bezpečnostními funkcemi, které na něm byly uvedeny. Hledejte test od nezávislé laboratoře.
  5. Nechávat si bezpečnostní brýle v kapsičce u košile. Vyndejte je. Nasaďte si je. Je to důležité. Totéž platí o izolovaných rukavicích a nehořlavém oděvu.
  6. Pracovat na obvodu pod napětím. Obvod odpojte od napájení vždy, kdy je to možné. Pokud situace vyžaduje práci na obvodu pod napětím, použijte správně izolované nářadí, bezpečnostní brýle nebo obličejový štít a izolované rukavice. Sundejte si hodinky a šperky, postavte se na izolovanou podložku a oblékněte nehořlavý oděv, ne běžný pracovní úbor.
  7. Neprovedení správných postupů odpojení a označení.
  8. Používání při měření obou rukou. Ne! Při práci s obvody pod napětím pamatujte na starý elektrikářský trik. Strčte jednu ruku do kapsy. Zmenšuje se tak pravděpodobnost, že dojde k uzavření obvodu přes hrudník a srdce. Pokud je to možné, měřicí přístroj zavěste nebo položte. Zkuste se vyhnout tomu, abyste jej drželi v rukou, snížíte tak vystavení těla vlivům přechodových jevů.
  9. Zanedbané měřicí kabely. Měřicí kabely jsou důležitá součást při zajištění bezpečnosti při používání multimetru. Zkontrolujte, zda odpovídají úrovni bezpečnostní kategorie CAT u daného úkolu. Vyhledávejte měřicí kabely s dvojitou izolací, krytými vstupními konektory, chrániči prstů a neklouzavým povrchem.
  10. Ponechat si navždy starý měřicí přístroj. Dnešní měřicí přístroje jsou vybaveny bezpečnostními funkcemi, o kterých ještě před několika lety nikdo nevěděl. Tyto funkce stojí za nákup nového vybavení a jsou podstatně levnější než skončit v nemocnici.