Czech

Zdroje pro průmyslovou akustickou kameru Fluke ii900

Zjednodušení detekce úniků

Ve společnosti Fluke věříme, že věci se vždy dají dělat lépe.

Dnešní problém: až 40 % energie v průmyslu po celém světě se ztrácí kvůli netěsnostem v systémech stlačeného vzduchu. Celosvětové energetické ztráty představují plýtvání v řádech miliard dolarů a přináší prostoje způsobné nízkým tlakem vzduchu.

Dřívější metody vyhledávání úniků vzduchu v průmyslu byly časově náročné, vyžadovaly vyškolení a především bylo nutné často zastavit provoz – a to je něco, čemu se všichni snaží pokud možno vyhnout. 

Nyní je tu konečně lepší způsob… seznamte se s budoucností detekce netěsností. 

Přejít na stránku produktu ii900

Detekce netěsností

Videa

Reference zákazníků

„Některá místa netěsností, která přístroj odhalil, se mi nezdála příliš pravděpodobná. Nastříkal jsem proto na tato místa mýdlovou vodu a zjistil jsem, že přístroj měl pravdu, k úniku skutečně docházelo přesně tam, kde to označil.“
– Zákazník společnosti Fluke

„Stlačený vzduch používáme v našem závodě všude – pro pneumatické šroubováky, robotické svářečky, laserové řezačky i zařízení pro práškové lakování,“
– Joel Hartel, ředitel Hennessy Industries

Všechny články o průmyslových kamerách

Článek

Efektivita údržby dopravníkových systémů s přesnou akustickou kamerou Fluke ii910 s režimem MecQ™

Článek

Od zjišťování netěsností mýdlovou vodou k ultrazvukové detekci

Článek

Inovativní využití akustického zobrazování během odstávek petrochemické výroby

Zjistěte, jak akustické zobrazování pomohlo zvýšit bezpečnost a efektivitu udržby během generálních odstávek v petrochemickém závodě.

Článek

Jak detekovat úniky stlačeného vzduchu, plynů a podtlaku způsobené netěsnostmi a odhalit skrytou možnost zvýšení zisku

Co kdyby existovala technologie detekce netěsnosti, která by dokázala přesně určit místo netěsnosti ze vzdálenosti až 50 m? Průmyslová akustická kamera Fluke ii900 je skutečně přelomovým přístrojem v detekci úniků stlačeného vzduchu.

Článek

Jak přístroje pro detekci úniků vzduchu v důsledku netěsností pomáhají omezit odstávky

Zjistěte, jak lze pomocí přístrojů pro detekci úniků vzduchu v důsledku netěsností omezit odstávky v závodě o ploše 14 000 m², kde je v provozu přibližně 400 nástrojů na stlačený vzduch, jehož dodávku má na starosti kompresor s výkonem 200 koňských sil.

Článek

Jak lze zvýšit efektivitu a dosáhnout úspor při testování úniků stlačeného vzduchu ve výrobě potravin

Článek

Srovnání Fluke ii900 a ii910

Podívejte se na rozdíly v technických parametrech a funkcích mezi akustickými kamerami Fluke ii900 a ii910.

Článek

Usnadnění detekce úniků vzduchu způsobených netěsnostmi

I ty nejdrobnější úniky vzduchu představují plýtvání energií a ztráty výrobního času – zejména na výrobních linkách, které ke svému chodu a provozu potřebných nástrojů vyžadují stlačený vzduch.

Článek

Od ultrazvukových detektorů netěsností k akustickému zobrazování detekce úniků vzduchu

Jak přechod od ultrazvukových detektorů netěsností k vizuální detekci úniků vzduchu pomocí průmyslové akustické kamery ii900 pomohl zajistit návratnost investic a maximalizovat kapacitu.

Článek

Provádění zkoušek na částečné výboje a jejich monitorování

Provádění zkoušek na částečné výboje a jejich monitorování pomocí akustické kamery Fluke ii910. Zjistěte, jak postupovat při zkouškách na částečné výboje.

Článek

Jak zlepšit výkon pneumatického nářadí

Maximalizujte výkon pneumatického nářadí pomocí akustické kamery Fluke ii900. Snadno a rychle diagnostikujte problémy s poklesem tlaku a průtokem vzduchu v rozvodech stlačeného vzduchu.

Článek

Hlavní příčiny a typy částečných výbojů

Definice částečného výboje Přečtěte si, jak dochází k částečným výbojům, o příčinách částečných výbojů a o 4 hlavních typech částečných výbojů.