Czech

Jak přístroje pro detekci úniků vzduchu v důsledku netěsností pomáhají omezit odstávky

Detekce netěsností, Základy, Řízení energie, Odstraňování problémů

Společnost Fluke položila výrobci několik otázek týkajících se úniků vzduchu. Tento výrobce doslova pomáhá udržet kola komerce roztočená. Jako jeden z předních světových výrobců vybavení pro servis kol tato společnost navrhuje, vyrábí a prodává produkty pod zavedenými a uznávanými značkami.

Průmyslová akustická kamera Fluke ii900

Mnoho z procesů tohoto výrobce závisí na dodávce stlačeného vzduchu pohánějícího přibližně 400 nástrojů, který je rozváděn v jeho výrobním závodě na ploše přibližně 14 000 m² – od kompresoru o výkonu 200 koní. „Stlačený vzduch používáme v našem závodě všude – pro pneumatické šroubováky, robotické svářečky, laserové řezačky i zařízení pro práškové lakování,“ uvádí ředitel tohoto výrobce. Všude tam, kde se vyskytuje stlačený vzduch, se vyskytuje i hluk – a také úniky vzduchu.

Omezení plýtvání energií

Úniky vzduchu způsobené netěsnostmi způsobují, že zařízení poháněná stlačeným vzduchem musí více pracovat, což vede k plýtvání energií. Možnost úniků vzduchu v závodě se dále zvyšuje při používání staršího vybavení, které bylo nashromážděno v rámci konsolidace závodu za uplynulých několik desítek let. Odhalení úniků vzduchu způsobených netěsnostmi sluchem může být v takovémto hlučném prostředí velmi obtížné, takže většina pátrání po únicích se odehrává po pracovní době.

„Obvykle čekáme, až bude v budově prakticky ticho – když skončí směna, nebo při odstávkách z důvodů údržby. Pak se snažíme sluchem zjistit netěsnosti, jak nejlépe dokážeme,“ říká vedoucí údržby. „Používáme také lahve naplněné mýdlovou vodou, kterou stříkáme na místa, o kterých si myslíme, že by v nich mohlo docházet k únikům, a hledáme případné bubliny.“ Tento způsob nastříkání a pozorování vyžaduje, aby se pracovníci údržby nacházeli dostatečně blízko k úniku tam, kde je možné jej slyšet, a nastříkali roztok na správné místo.

Další metodou zjišťování úniků stlačeného vzduchu v důsledku netěsností je využití ultrazvukového detektoru netěsností. Tento způsob vyžaduje ke zjištění všech úniků kvalitně vyškoleného pracovníka a dostatek času. Především malé úniky jsou lidským sluchem jen velmi obtížně zjistitelné a k některým únikům dochází na obtížně přístupných místech. Může tak jít o problematickou činnost.

Podívejte se na zvuk, který není slyšet

Když se společnost Fluke obrátila na tohoto výrobce s nabídkou otestování jeho průmyslové akustické kamery Fluke ii900, která dokáže přesně určit místo netěsnosti a úniku v hlučném prostředí ze vzdálenosti 50 metrů, setkala se s určitou skepsí, ale současně velkou ochotou ji vyzkoušet.

Testování se účastnil vedoucí údržby a technik údržby, kteří se během osmi hodin střídali a při hledání netěsností prošli se dvěma akustickými kamerami ii900 celý závod. Kamery ii900 jim umožnily při skenování hadic, armatur a spojek zviditelnit zvuk potenciálních úniků. Výsledky pátrání po netěsnostech tým údržby překvapily.

Za jediný pracovní den odhalili přibližně 143 úniků – velkých i malých.

„Některá místa netěsností, která přístroj odhalil, se mi nezdála příliš pravděpodobná. Nastříkal jsem proto na tato místa mýdlovou vodu a zjistil jsem, že přístroj měl pravdu, k úniku skutečně docházelo přesně tam, kde to označil,“ uvádí technik údržby.

Na vedoucího údržby velmi zapůsobila schopnost kamery ii900 zjistit i ty nejmenší netěsnosti. „Malé úniky se velice obtížně hledají,“ říká. „Všiml jsem si, že na některé úniky, které kamera ii900 odhalila, bychom nastříkáním mýdlovou vodou nemohli nikdy přijít. Jeden únik jsme našli na vzduchovém potrubí v zadní části lakovny, kde jsme jej nenašli přiložením ruky ani jej neslyšeli, ale šlo o významný únik, který už tu nějakou dobu musel být.“

Integrované akustické pole kamery ii900 z miniaturních citlivých mikrofonů generuje spektrum hladin v decibelech podle jednotlivých frekvencí. Na základě tohoto výstupu vypočítá příslušný algoritmus obraz zvuku známý jako SoundMap™, který se superponuje na vizuální obraz. SoundMap – zvuková mapa – se automaticky přizpůsobí úrovni vybrané frekvence a tím se vyfiltruje šum z pozadí. Zvuková mapa SoundMap se na obrazovce aktualizuje 10 až 20krát za sekundu.

Detekce úniků vzduchu na velkou vzdálenost

Tým rychle lokalizoval únik na vzduchovém vedení pod stropem ze vzdálenosti 8 m.

„Ohromilo mě, jak snadné bylo jen vzít akustickou kameru Fluke, procházet uličkami a kontrolovat nad hlavou případné bodové netěsnosti,“ říká vedoucí údržby.

Tým údržby je přesvědčen, že mimo pomoci při hledání velmi obtížně detekovatelných úniků vzduchu přináší kamera ii900 významné úspory času a nákladů. „Protože jsme při první kontrole našli a opravili většinu úniků, zvládneme zřejmě provádět následné kontroly celého závodu přibližně za jednu osmihodinovou směnu.“ Tak lze snížit náklady na přesčasy, protože netěsnosti je možné kontrolovat během směny v normální pracovní den, ne až po jeho skončení.

Současně se šetří i energie a opotřebení zařízení. „Úniky vzduchu představují peníze odtékající volně ze společnosti,“ dodává vedoucí údržby. „Hodně těžko se hledají a je složité navést tým údržby na to správné místo. Možnost pořídit fotografii úniku pomocí akustické kamery Fluke a poslat ho týmům údržby jako přílohu k pracovnímu příkazu je mimořádně užitečná. Myslíme si, že nám to ušetří spoustu peněz – jak na mzdách, tak na nákladech na energii.“

Související zdroje