Czech

Zajištění návratnosti investic a zvýšení kapacity tlakovzdušných systémů pomocí akustického zobrazování

Detekce netěsností
Podle Jasona Dupriesta, analytika/projektanta průmyslových systémů ze společnosti ADG Concepts z Fort Worthu v Texasu, je v tlakovzdušných, plynových a podtlakových systémech lepší kapacitu maximalizovat než přidávat. Projekty společnosti ADG, od instalací jednotlivých zařízení až po rozsáhlé instalace více zařízení a centrálních systémů v některých z největších výrobních závodů, zahrnují vše od konzultací přes návrh až po realizaci.  

Kontrola rozvodů stlačeného plynu v zařízení na zpracování zemního plynu. Snímek publikován se svolením společnosti ADG ConceptsKontrola rozvodů stlačeného plynu v zařízení na zpracování zemního plynu. Snímek publikován se svolením společnosti ADG Concepts

Společnost ADG se specializuje na řešení rozvodů stlačeného vzduchu, podtlaku, dusíku a vody pro různé výrobce ze sektoru potravin a nápojů, cementu, těžkého průmyslu, plastů, tvarování vyfukováním a dalších... Společnost ADG sice nevyrábí zařízení těchto systémů, ale jejím úkolem je zajistit, aby fungovaly pro její zákazníky. „Všichni zákazníci potřebují dosáhnout nějaké návratnosti investic – naším cílem je tuto návratnost zajistit.“

Zvyšování kapacity postupným opravováním netěsností 

Pouze 20 % projektů společnosti ADG se týká nových systémů, což je vždy výhodnější, protože může začít úplně od začátku a projektovat je podle potřeb. Zbývajících 80 % jejích projektů je však určeno pro zákazníky se stávajícími systémy. Jason vysvětluje, že většina jejich zákazníků se stávajícími systémy se snaží přidávat kapacitu, obvykle zbytečně. „Ve skutečnosti potřebují maximalizovat kapacitu, kterou již mají,“ řekl Jason. 

Podle Ministerstva energetiky Spojených států amerických mohou ztráty způsobené jedinou 3mm prasklinou na rozvodu stlačeného vzduchu dosáhnout částky až 2 500 USD za rok. Ministerstvo také odhaduje, že průměrný americký podnik, ve kterém není dobře prováděna údržba, může kvůli netěsnostem ztrácet až 20 % své celkové kapacity výroby stlačeného vzduchu. 

Společnost ADG při úvodním hodnocení systému provádí audit pomocí akustické kamery Fluke ii900 a měří výkon pomocí záznamníku výkonu a kvality elektrické energie Fluke 1735. Společnost ADG hledá pomocí kamery ii900 netěsnosti v systému, které by mohly uměle snižovat kapacitu. „Před instalací systému ii900 jsme používali ultrazvukovou detekci, která nebyla účinná,“ podělil se o své zkušenosti Jason. „S kamerou ii900 toho rozhodně zvládneme více a rychleji.“  

Jason vysvětlil, že bylo „těžké dostat se ke všem rozvodům a přitom dodržet bezpečnostní předpisy. Díky kameře ii900 můžeme tyto netěsnosti, které dříve byly zcela ignorovány, najít.“

Další kapacita není vždy nutná

Jason vysvětlil, že mnoho zákazníků k nim přichází s přesvědčením, že pokud potřebují 10, pak je lepší 20, ale ve skutečnosti přidávání nadbytečné kapacity zvyšuje náklady, které se v dlouhodobém horizontu nevyplatí. Přesvědčování zákazníků o tom, že v jejich systémech dochází k významným únikům, bylo kdysi založeno pouze na tvrzení kontrolora provádějícího audit. Dnes má společnost ADG k dispozici hmatatelné snímky získané z kamery ii900, které může zákazníkům ukázat.

Tato elektrárna na zemní plyn využívá systémy na plnění velkých cisteren stlačeným vzduchem. Snímek publikován se svolením společnosti ADG ConceptsTato elektrárna na zemní plyn využívá systémy na plnění velkých cisteren stlačeným vzduchem. Snímek publikován se svolením společnosti ADG Concepts

„Teď mám v ruce něco, co jim můžu ukázat. Když můžu zákazníkům ukázat obrázky, je to úžasná pomoc,“ řekl Jason. „Na opravu těchto úniků je kladen větší důraz a maximalizuje se tak kapacita.“ 

Jason vysvětluje, že jejich nový program detekce úniků je zatím v plenkách, ale má stoprocentní důvěru v přesnost a efektivitu, kterou kamera ii900 vnesla do auditů prováděných společností ADG Concepts. „Když dokážeme rychle provést audit, můžeme našim zákazníkům pomoci rychleji dosáhnout efektivnějšího využití jejich systémů – maximalizovat kapacitu a splnit jejich vlastní cíle.“

O společnosti ADG Concepts

Cesta společnosti ADG začala v roce 2007, kdy se pustila do komerční výstavby a realizovala projekty jako generální dodavatel v hotelích, školách a nemocnicích. V roce 2011 začala společnost ADG nabízet projekty typu „návrh a realizace“. V roce 2015 společnost ADG dále rozvíjela své projekční služby a zahrnula do nich navrhování průmyslových systémů MEP. V roce 2017 se společnost ADG přeorientovala výhradně na projektování a instalaci průmyslových systémů na zpracování stlačeného plynu, vzduchu, podtlaku a technologické vody. 
 

Související zdroje