Czech

Srovnání akustických kamer Fluke ii900 a ii910

Detekce netěsností

Jaké jsou rozdíly mezi akustickými kamerami Fluke?

Akustická kamera Fluke ii900přesná akustická kamera ii910 jsou si velmi podobné. Obě detekují netěsnosti pomocí sady mikrofonů. Zjištěná frekvence netěsnosti je následně převedena na vizuální zvukovou mapu, která umožňuje „vidět“ zvuk. Podobně jako u modelu ii900, i model ii910 lze použít k rychlému snímání a pořizování fotografií a videí stisknutím jednoho tlačítka. Obě kamery vypadají se 7” LCD dotykovými displeji téměř stejně, ale je mezi nimi několik klíčových rozdílů.

 

I když technické parametry obou akustických kamer zůstávají velmi podobné, největšími rozdíly jsou frekvenční rozsah, vzdálenost, minimální obnovovací frekvence a možnosti vytváření měřicích protokolů.

 ii900: detekce netěsností ii910: detekce korony, částečných výbojů a netěsností
Frekvenční rozsah2 kHz až 52 kHz2 kHz až 100 kHz
Vzdálenost0,5 až >50 metrů (1,6 až > 164 stop)0,5 až >120 metrů (1,6 až > 393 stop)*
Minimální obnovovací frekvence:12,5 fps25 fps
Měřicí protokolyLeakQLeakQ
PDQ Mode

Přesná akustická kamera ii910

Model ii910 dovede detekovat částečný elektrický výboj (PD) – což je vážný problém u izolátorů, transformátorů, spínacích zařízení a vysokonapěťových vedení. Jsou-li ponechány bez kontroly, dovedou tyto potíže způsobovat energetické výpadky, požáry, výbuchy nebo vznik elektrických oblouků. ii910 představuje komplexní nástroj k zachytávání netěsností a problémů s PD.

Detekce úniku plynu, podtlaku, stlačeného vzduchu s kamerou ii900

Jednoduché intuitivní uživatelské rozhraní akustické kamery ii900 umožňuje technikům oddělit frekvenci úniku netěsnostmi odfiltrováním silného hluku na pozadí. Během několika hodin je možné provést kontrolu celého závodu – a to během provozní špičky. Poprvé můžete rychle a jednoduše rozhodnout o opravách netěsností potřebných k zajištění efektivního provozu a snížení nákladů na energie. Snímky je možné ukládat a exportovat pro potřeby vytváření měřicích protokolů.