Czech

Usnadnění detekce úniků vzduchu způsobených netěsnostmi

Detekce netěsností, Základy, Řízení energie, Odstraňování problémů

I ty nejdrobnější úniky vzduchu představují plýtvání energií a ztráty výrobního času – zejména na výrobních linkách, které ke svému chodu a provozu potřebných nástrojů vyžadují stlačený vzduch.

Pokud nemá stlačený vzduch dostatečný tlak k optimálnímu fungování zařízení, může být výsledkem významné zvýšení nákladů. Čím více netěsností se v systému vyskytuje, tím více musí kompresor pracovat, aby dokázal dodávat do zařízení potřebný vzduch, což pro kompresor není optimální. Takovýto nárůst odběru zvyšuje riziko přivádění nesprávného množství stlačeného vzduchu do nástrojů a procesního vybavení.

Úniky stlačeného vzduchu také zvyšují náklady na energie. Podle amerického ministerstva energetiky (U.S. Department of Energy) mohou ztráty způsobené jedinou prasklinou na vedení stlačeného vzduchu o velikosti 3 mm dosáhnout částky až 2 500 USD za rok.

Průmyslová akustická kamera Fluke ii900 Sonic Industrial Imager (Acoustic Imager) použitá v závodě těžkého strojírenství

Partner pro detekci úniků vzduchu

Jak udržíte pod kontrolou úniky vzduchu, když máte na starost tolik dalších důležitých věcí? To je otázka, na kterou tento výrobce z oblasti těžkého strojírenství nedávno našel odpověď, když získal nového partnera pro detekci úniků vzduchu způsobených netěsnostmi.

U tohoto výrobce činí denní spotřeba stlačeného vzduchu přibližně 50 až 75 m² za minutu. Tento objem stlačeného vzduchu pohání až 200 rotačních momentových nástrojů na linku a procesní zařízení provádějící přemísťování velkých ocelových plechů o tloušťce půl palce a zajišťující polohování dílů. Pokud by docházelo k úniku vzduchu na jediné lince, mohlo by to ovlivnit výrobu a zvýšit energetické ztráty. A to by se jednalo jen o jeden únik…

Když proto společnost Fluke nabídla příležitost vyzkoušet tuto novou průmyslovou akustickou kameru Fluke ii900 Sonic Industrial Imager (Acoustic Imager), byla tato nabídka okamžitě přijata. Soustava miniaturních mimořádně citlivých mikrofonů kamery ii900 dokáže detekovat zvuky slyšitelné ušima i ultrazvuk a co je unikátní – uživatel může zvuk „zviditelnit“.

„Možnost vizualizace problému přidává nový rozměr,“ uvádí vedoucí údržby této společnosti. „Můžete určit, které závity, armatury nebo hadice jsou postiženy. To, že dokážeme přesně určit, odkud přichází netěsnost, je nesmírně přínosné.“

Kamera ii900 dokáže vizuálně zkontrolovat plochy až do vzdálenosti 50 metrů a usnadnit tak detekci netěsností v závodě. Současně přináší významné snížení počtu hodin, které bylo dříve nutné touto činností strávit.

„Někdy dokážeme najít a opravit 30 nebo 40 netěsností během několika málo hodin,“ říká vedoucí. „A navíc můžeme použít kameru ii900 i během výroby, kdy je zde extrémně silný hluk, a přesto jsme schopni zachytit úniky na úrovni krovu až do vzdálenosti 6 až 9 metrů.“

Vyhledávání úniků bez zásahu do výrobního procesu představuje pro výrobce obrovskou výhodu. „Dosud jsme nikdy nepřemýšleli o testování úniků vzduchu během výroby, protože jsme nemohli zavřít uličky a přesunout lidi z dotčeného prostoru, abychom se tam dostali a podívali se na potenciální únik,“ říká vedoucí. „Nyní se můžeme postavit stranou a prověřit pneumatické potrubí vedené nad hlavou, zatímco vozíky a lidé se pohybují pod nimi. Nezasahujeme jim do práce a pro všechny je to tak jednodušší.“

Související zdroje