Czech

Inovativní využití akustického zobrazování během odstávek petrochemické výroby

Detekce netěsností

Společnost Marathon Petroleum Company v USA obdržela ocenění za využití akustického zobrazování při provádění odstávek. Cenu za inovaci společnost Marathon získala za „zvýšení bezpečnosti odstávek využitím přístroje detekujícího netěsnosti, které často nejsou viditelné ani slyšitelné, na základě jejich zvukových frekvencí.“ Tisková zpráva společnosti Marathon pokračuje: „Akustická kamera společnosti Fluke přesně určí netěsnosti vzdálené až 120 metrů a zobrazí je na LCD s použitím různých barev, které vytvářejí vizuální zvukovou mapu. Rafinérská společnost používá 28 těchto akustických kamer.“

Jak akustické zobrazování pomohlo inovovat údržbu během generálních odstávek v petrochemickém závodě | Fluke

Inovace odstávek

Generální odstávka (TAR) v petrochemickém závodě zahrnuje uvedení systémů zpět do provozu po údržbě, instalaci nebo výměně zařízení a kontrole. Během těchto operací je závod nejzranitelnější. Zatímco většina petrochemických procesů je zastavená, čímž jsou relativně bezpečné, odstávka tyto procesy vystavuje řadě rizik, které by mohly vyústit v požár, explozi nebo vystavení jedovatým plynům.

Odstávka je v zásadě dlouhý seznam činností pečlivě naplánovaných tak, aby veškeré systémy a procesy v rafinérii byly zase bezpečně uvedeny zpět do provozu.

Detekování netěsností během odstávek je běžné. Inovaci zde představuje nově použitá metoda. Mezi obvyklé metody patří:

 • Mýdlo a voda: nadělají nepořádek, potenciálně nebezpečné a nedostatečně důkladné
 • Klasické akustické kamery: vyžadují dobře proškolené techniky, lze je používat pouze v tichém prostředí, jsou nepraktické a choulostivé
 • Infračervené kamery pro detekci plynu: nabízejí omezené možnosti měření velikosti netěsností a jsou velmi drahé

Akustické kamery od společnosti Fluke využívají sadu vysoce citlivých mikrofonů, které zachytí jak zvukové, tak ultrazvukové vlny. Zvuk je zmapovaný pomocí vizuálního snímku překrývající standardní digitální obraz. Snímky ukazují barevně rozlišené spektrum hladin v decibelech pro každou frekvenci, díky čemuž dokážeme poprvé vizualizovat netěsnosti i v hlučném prostředí.

Využití akustického zobrazování během odstávek

Eliminuje netěsnosti a ověřuje opravy provozních zařízení souvisejících s primárními technologickými procesy. Například netěsnosti kompresorů plynu mohou zapříčinit požár. Potenciální nebezpečí požáru vzniká také v případě netěsností na uhlovodíkových čerpadlech, ventilech nebo potrubí, odkud se výpary mohou dostat do blízkosti míst, kde by mohlo dojít k jejich vznícení.

 • Tepelné výměníky, chladiče, topná tělesa
 • Výrobny páry
 • Odvzdušňovací a flérové systémy
 • Kompresory plynu a vzduchu
 • Čerpadla, potrubí a ventily

Další související petrochemické procesy, které se kontrolují během odstávky

 • Slazení a čištění
 • Zpracování nesaturovaného plynu
 • Vypírání aminy
 • Zpracování saturovaného plynu
 • Výroba asfaltu
 • Výroba vodíku
 • Směšování
 • Výroba vosku a maziv