Czech

Hlavní příčiny a typy částečných výbojů

Detekce netěsností

Standardní definice částečného výboje uvádí, že se jedná o elektrický výboj, který dokáže úplně přemostit prostor mezi dvěma vodivými elektrodami. K částečným výbojům dochází na vysokonapěťových zařízeních na celé řadě míst a v různých médiích. Ačkoli se pojmy liší, obecně existují čtyři typy částečných výbojů, z nichž každý vzniká z jiných důvodů a každý má tendenci způsobit jinou míru poškození. Částečný výboj, který je obvykle způsoben drobnou vadou a má za následek tisíce opakovaných miniaturních výbojů, se časem šíří a roste. To může nakonec způsobit katastrofické poruchy, které vedou k selhání zařízení a nebezpečným obloukovým výbojům. U většiny z nich je nejdůležitější bezpečnost.

Detekce částečných výbojů pomocí přesné akustické kamery Fluke ii910Detekce částečných výbojů v elektrické rozvodně pomocí přesné akustické kamery Fluke ii910.

Typy částečných výbojů

  1. Korónový výboj: K této běžné formě částečného výboje dochází, když výboj vyzařuje přímo do vzduchu z ostrého povrchu vodiče. (To je příčinou zvukových a radiofrekvenčních emisí.) Z hlediska poškození nebo bezpečnosti není koróna obvykle znepokojující.
  2. Obloukový výboj: Obloukový výboj je dlouhotrvající elektrický výboj, který vzniká elektrickým rozkladem plynu. Při průchodu proudu vzduchem nebo jiným normálně nevodivým prostředím vzniká plazma.
  3. Povrchový výboj: Pokud se výboj šíří po povrchu izolace, nazývá se povrchový výboj nebo výboj vytvářející povrchové vodivé cesty. Může se jednat o jeden z nejničivějších typů částečných výbojů. Dvěma nejčastějšími příčinami povrchového výboje jsou znečištění a poškození povrchu izolátoru povětrnostními vlivy. U zařízení středního a vysokého napětí k tomuto typu výboje dochází při poruše izolace, obvykle v důsledku vysoké vlhkosti nebo špatné údržby. Častou příčinou povrchového výboje je také pronikání vlhkosti.
  4. Dutinový (vnitřní) výboj: Tento jev je nejčastěji způsobován vadou v pevné izolaci kabelů, průchodkách, plynové (GIS) izolaci a podobně. Dutinové výboje jsou pro izolaci velmi destruktivní a obvykle se dále šíří, dokud nezpůsobí úplné selhání.

Detekce částečných výbojů

Obecně jsou nejvíce znepokojující výboje vytvářející povrchové vodivé cesty a dutinové výboje, jejichž odhalení a oprava by měla být pro průmyslového elektrikáře vysokého napětí, technika distribučních sítí, technika přenosových sítí a technika vysokého napětí u prvovýrobce (OEM) prioritou. V mnoha případech je detekování a oprava částečného výboje bezpečnostní prioritou. Kromě osobní bezpečnosti mohou škodlivé částečné výboje způsobit následující problémy:

  • Výpadky
  • Požáry
  • Degradace izolátorů
  • Přetížení sítě

Těmto problémům lze předejít, pokud se částečný výboj odhalí dříve, než dojde k zásadnímu poškození. V současné době existuje několik způsobů detekce částečných výbojů. Částečné výboje lze detekovat pomocí ultrazvuku, rádiových frekvencí a ultrafialového záření, ale dosud používané metody byly neúplné a mají své nevýhody. Využívání těchto způsobů však neumožňuje zjištění částečných výbojů za skříněmi, vyžaduje rozsáhlé zaškolení a nenabízí přesnost potřebnou k včasnému zjišťování problémů a provádění potřebných oprav – a navíc se uživatelé dostávají do blízkosti potenciálně nebezpečných zařízení.

Lepší způsob detekce částečného výboje představuje přesná akustická kamera Fluke ii910. Inovativní řešení SoundSight™ společnosti Fluke převádí ultrazvuk na přehledné vyobrazení. S přístrojem Fluke ii910 můžete bezpečně lokalizovat částečné výboje na dálku bez změti kabelů nebo těžkopádného příslušenství. Během několika minut po vybalení přístroje můžete detekovat částečné výboje jako profesionálové – jeho používání je snadné a dá se jednoduše naučit. Přístroj Fluke ii910 umožňuje pořizovat snímky nalezených problémů a přistupovat k obsáhlým datům pro analýzu a vytváření zpráv.