Norsk

Ressurser for Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera

Forenklet lekkasjedetektering

Hos Fluke tror vi at det alltid finnes en bedre måte å gjøre ting på.

Dagens problem: På verdensbasis går inntil 40 % av industriforbruket av energi tapt på grunn av lekkasjer i trykkluftsystemer. Globalt forsvinner milliarder av dollar på grunn av energitap og driftsstans knyttet til lavt lufttrykk.

Tidligere metoder for å lokalisere luftlekkasjer i industrien, var tidkrevende, krevde opplæring, og det verste var at det ofte var nødvendig med driftsstans – akkurat det alle jobber for å unngå.

Endelig finnes det en bedre metode – velkommen til fremtidens lekkasjedetektering!

Gå til produktsiden for ii900.

Lekkasjedeteksjon

Videoer

kundeanbefaling

«Jeg tvilte på noen av lekkasjene verktøyet fant, så jeg sprayet såpevann på de stedene og så at verktøyet hadde rett. Det var en lekkasje der det sa det var en.»
– Fluke-kunde

«Vi bruker trykkluft overalt i fabrikken – til pneumatiske skrutrekkere, robotsveisemaskiner, laserkutteren og pulverlakkeringsutstyr.»
– Joel Hartel, administrerende direktør i Hennessy Industries

alle artikler om bildediagnostikk til industribruk

Artikkel

Effektivt vedlikehold av transportanlegg med Fluke ii910 akustisk presisjonskamera med MecQ™

Artikkel

Fra lekkasjetesting med såpevann til ultrasonisk lekkasjedetektering

Artikkel

Innovativ bruk av akustisk bildediagnostikk ved revisjonsstans på petrokjemisk anlegg

Finn ut hvordan akustisk bildediagnostikk bidro til en tryggere og mer effektiv revisjonsstans i et petrokjemisk anlegg.

Artikkel

Detektering av trykkluft-, gass- og vakuumlekkasjer OG funn av skjult fortjeneste

Hva om det fantes teknologi for lekkasjedetektering, som kan lokalisere lekkasjen nøyaktig fra inntil 50 meter unna? Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera er banebrytende i jakten på trykkluftlekkasjer.

Artikkel

Forhindring av driftsavbrudd med utstyr for detektering av luftlekkasjer

Finn ut hvordan utstyr for detektering av luftlekkasjer forhindrer driftsavbrudd i en fabrikk på 13 900 m², der omtrent 400 verktøy drives av trykkluft produsert av en kompressor på 200 hk.

Artikkel

Se hvordan næringsmiddelindustrien kan bli mer effektiv og spare penger med å lekkasjeteste trykkluftsystemene sine.

Artikkel

Flukes akustiske kameraer ii900 vs. ii910

Se forskjellene mellom Flukes akustiske kameraer ii900 og ii910, både når det gjelder spesifikasjoner og funksjonalitet.

Artikkel

Raskere detektering av luftlekkasjer

Selv de minste luftlekkasjene kan øke produkt- og energitap samt gi tapt produksjonstid – spesielt for en produksjonslinje som ikke fungerer uten trykkluft til å drive verktøyene og prosessene.

Artikkel

Fra ultrasoniske lekkasjedetektorer til deteksjon av luftlekkasjer med akustisk bildediagnostikk

Slik bidro overgangen fra ultrasoniske lekkasjedetektorer til visuell deteksjon av luftlekkasjer med ii900 sonisk lekkasjekamera, til økt avkastning og maksimert kapasitet

Artikkel

Delutladningstesting og -overvåking

Delutladningstesting og -overvåking med Fluke ii910 akustisk kamera Finn ut hvordan du utfører en testprosedyre for delutladning.

Artikkel

Slik kan du forbedre ytelsen til trykkluftverktøy

Maksimer trykkluftverktøyenes ytelse med Flukes akustiske kamera ii900. Diagnostiser trykkfall- og luftstrømproblemer i trykkluftledninger raskt og enkelt.

Artikkel

Delutladningstyper og de viktigste årsakene til dem

Definisjon av delutladning. Les om hvordan delutladning skjer, årsaker til delutladning og de fire hovedtypene delutladning.