Norsk

Måling av innendørs luftkvalitet

Temperatur og luftfuktighet er grunnlaget for innendørs luftkvalitet (IAQ)

Vi bruker HVAC-utstyr for å opprettholde akseptable temperatur-, luftfuktighets- og ventilasjonsnivå for å sikre beboerne god helse og komfort, og i stadig økende grad for å bidra til holde bygningen i god stand og håndtere økende energikostnader. Sammenhengen mellom HVAC-utstyr, krav til oppholdsrom, bygningsmaterialer, værforhold og trykkforskjeller en dynamisk prosess i stadig endring, med hensyn til innendørs luftdiagnostikk (IAD).