Norsk
Acoustic imaging and thermal imaging

Akustisk bildediagnostikk og termografi

Raske inspeksjoner og undersøkelser gir raskere avgjørelser om prediktivt vedlikehold for kritisk utstyr. Med det siste innen bildeteknologi kan Flukes akustiske lekkasjekameraer, industriboroskop og termokameraer hjelpe deg med å ta disse avgjørelsene raskere. Nøyaktigheten til Flukes bildediagnostikk til industribruk, termokameraer og IR-instrumenter skaper et avansert effektivitetsnivå med bilder og rapporter av høy kvalitet, for bedre analyser og rapportering.

Instrumentene for bildediagnostikk detekterer lekkasjer i trykkluft- og vakuumsystemer samt elektriske delutladninger (PD) raskt og enkelt. Finn boroskop, kameraer for akustisk bildediagnostikk, instrumenter for delutladningstesting og korona- og delutladningsdetektor for høyspentutstyr.

Flukes termokameraer gjør krevende inspeksjoner tryggere og enklere med en rekke apparater som har fokusvalgene og oppløsningen som trengs for å finne bekymringsområder og måler temperaturer nøyaktig.

Du kan stole på Fluke og våre instrumenter for akustisk bildediagnostikk og termografi, som er laget for industrien.

termografi og tilhørende veiledninger og ressurser

ressurser for akustisk bildediagnostikk

Snakk med en ekspert.

Termokameraer

Thermal Cameras

detektering av lekkasjer og delutladninger

Leak Detection

IR-vinduer

IR Windows
Thermal cameras

Termokameraer

Acoustic imaging cameras and PD detection

Akustiske lekkasjekameraer og detektering av delutladninger (PD)

IR windows

IR-vinduer