Norsk

Slik kan du forbedre ytelsen til trykkluftverktøy

Lekkasjedeteksjon

For mange fabrikker er trykkluftledningene deres avgjørende for hvorvidt de lykkes eller mislykkes. Når trykkluftledninger er helt intakte, fungerer også trykkluftverktøyene de driver, som forventet. Resultatene kan imidlertid være nedslående når trykkluftledninger svikter. Trykkfall, for eksempel, ses oftest på forbrukssiden av kompressorsystemet: Dersom kompressoren ikke leverer standard volumstrøm luft, opprettholdes ikke det nødvendige driftstrykket i luftslangene.

Forbedring av trykkluftverktøyers ytelse i bilindustrienMed Fluke ii900 akustisk lekkasjekamera kan teknikere skanne trykkluftledningene i en fabrikk der lekkasjer påvirker trykkluftverktøyenes ytelse.

I en stor fabrikk kan et kompressorsystem være flere hundre meter langt og gå inn i og ut av en rekke andre driftssystemer. Problemer i et trykkluftsystem kan forekomme hvor som helst langs disse ledningene – inkludert i kompressoren, lufttørkeren, hovedledningen eller verktøyledningene. Lekkasjer er hovedårsaken til redusert ytelse i pneumatiske verktøy som trykkluftdrevne skrunøkler, bor og sandblåsere. Lekkasjer reduserer luftstrømmen gjennom en ledning og fører til at det ikke er nok lufttrykk til at utstyret kan drives som det skal. Løsningen er selvsagt enkel – finne og tette lekkasjene. Men hvordan?

Det er lett å finne lekkasjer i trykkluftledninger – hvis du kan høre dem. De fleste av oss kan ikke høre trykkluftlekkasjer i helt stille omgivelser, og i hvert fall ikke i en bråkete fabrikk. Og selv om du tror du hører en lekkasje, må du undersøke den, hvilket betyr at du må kunne komme til stedet der lekkasjen er. Det er ikke alltid lett i en travel fabrikk der utstyr beveger seg og trykkluftledninger noen ganger henger mer enn 15 meter over bakken.

Den gammeldagse såpevannsmetoden for å finne og undersøke trykkluftledningslekkasjer er både ineffektiv og utilstrekkelig for størrelsen og omfanget av trykkluftledninger i et produksjonsanlegg. En raskere, tryggere og mer nøyaktig måte å finne lekkasjer i trykkluftdrevne systemer på, er skanning – med et apparat som «ser» lyd.

Slik bruker du akustisk bildediagnostikk til å finne luftlekkasjer

Fluke ii900 akustisk lekkasjekamera er utstyrt med en matrise av ultrasensitive mikrofoner som gir vedlikeholdsteam en rask og nøyaktig måte å lokalisere lekkasjer i trykkluftsystemer på – selv i de mest bråkete omgivelser. Du trenger bare én dag for å skanne hele systemet og finne alle lekkasjene i det. Men hva når du har funnet dem?

Kontroll av trykkluftledninger med Fluke ii900

At du har funnet lekkasjene som reduserer trykkluftverktøyenes ytelse, betyr ikke at du har løst problemet. Det er ikke sikkert at du har ressursene du trenger for å tette alle lekkasjene.

Det er derfor Fluke ii900 akustisk lekkasjekamera har kraftig programvare som ikke bare hjelper deg med å finne lekkasjene i systemet, men også har funksjoner for merknader på skjermen, lekkasjekvantifisering (hvor stor er denne lekkasjen?) og enkel rapportgenerering.

 • Med utstyrsmerking kan andre ser hvor lekkasjen ble funnet.
 • Merknader på skjermen gir ekstra kontekst og vurderinger som andre kan se.
 • Lekkasjekvantifisering identifiserer lekkasjens størrelse så du kan prioritere hvilke lekkasjer som bør tettes først.
 • Rapporter kan inneholde et bilde av lekkasjen, utstyrsmerker, merknader, lekkasjestørrelse og mye mer – for eksempel hvor mye lekkasjen vil koste hvis du ikke tetter den. Alt dette får du i en profesjonell rapport du kan dele med andre, for eksempel reparasjonsteam.

Lekkasjesteder: en sjekkliste

Skann alle forbindelsespunkter og langs hele systemet. Lekkasjer kan komme fra hull, sprekker eller dårlige forbindelser. Finn og tett lekkasjene for å forbedre trykkluftverktøyets ytelse.

 • koblinger
 • bend
 • filtre
 • slanger
 • smøreutstyr
 • dyser
 • t-rør
 • regulatorer
 • rør
 • ventiler