Norsk

Flukes akustiske kameraer ii900 vs. ii910

Lekkasjedeteksjon

Hva er forskjellene mellom Flukes akustiske kameraer?

Fluke-ii900 akustisk kamera og Fluke-ii910 akustisk presisjonskamera har mange likheter. Begge apparatene oppdager lekkasjer ved hjelp av en mikrofonmatrise. Lekkasjens tonehøyde konverteres så til et visuelt lydkart så du kan «se» lyd. I likhet med ii900 kan ii910 brukes til rask skanning av et område samtidig som du tar bilder og videoer ved hjelp av en enkel opptakstast. De to apparatene ser nesten identiske ut, med sine 7" LCD-berøringsskjermer, men det er et par viktige forskjeller mellom dem.

 

Spesifikasjonene for de to akustiske kameraene er temmelig like; de største forskjellene mellom dem er frekvensspekter, avtand, minste bildefrekvens og rapporteringsfunksjonalitet.

 ii900 lekkasjedeteksjonii910 korona-, delutladnings- og lekkasjedeteksjon
frekvensspekter2 til 52 kHz2 til 100 kHz
avstand0,5 til > 50 meter0,5 til > 120 meter*
minste bildefrekvens12,5 fps25 fps
rapporteringsfunksjonalitetLeakQLeakQ
PDQ-modus

ii910 akustisk presisjonskamera

ii910 kan oppdage elektrisk delutladning – et alvorlig problem for isolatorer, transformatorer, koblingsutstyr og høyspentledninger. Hvis disse problemene ikke kontrolleres, kan de føre til strømbrudd, brann, eksplosjoner eller lysbuer. ii910 er et komplett redskap for påvisning av lekkasjer og delutladninger.

ii900 deteksjon av gass-, vakuum-, trykkluftlekkasjer

ii900 akustisk kamera har et ukomplisert og intuitivt grensesnitt som lar teknikere isolere lekkasjens lydfrekvens for å filtrere ut høy bakgrunnsstøy. Teamet kan inspisere hele anlegget på noen få timer – mens driften går for fullt. For første gang er det raskt og enkelt å påvise nødvendige reparasjoner av luftlekkasjer for å sikre effektiv drift og redusere energikostnadene. Bilder kan lagres og eksporteres for bruk i rapporter.