Norsk

Energistyringsprogramressurser

Energi er sentralt for å holde verden i gang. Enten du bruker den, styrer den eller prøver å bli mindre avhengig av den, vil denne samlingen artikler, videoer og nettseminarer gi deg den rettledningen du trenger for å lykkes. Finn ut hvilken rolle fornybar energi spiller på bedrifts- og e-verksnivå, hvordan du vedlikeholder reservebatterisystemer, og hvordan du kan identifisere hvor du bruker og sløser bort energi.

Nylige saker

 • Best tools for energy efficiency management

  Beste verktøy for energiøkonomisering

  Make energy efficiency a part of your preventive maintenance plan to make a positive impact on your bottom line, improve plant performance, and maintain uptime.
 • ii900-4

  Forhindring av driftsavbrudd med utstyr for detektering av luftlekkasjer

  Finn ut hvordan utstyr for detektering av luftlekkasjer forhindrer driftsavbrudd i en fabrikk på 13 900 m², der omtrent 400 verktøy drives av trykkluft produsert av en kompressor på 200 hk.
 • Production line that relies on compressed air implements new process for detecting air leaks

  Raskere detektering av luftlekkasjer

  Selv de minste luftlekkasjene kan øke produkt- og energitap samt gi tapt produksjonstid – spesielt for en produksjonslinje som ikke fungerer uten trykkluft til å drive verktøyene og prosessene.
 • Fluke ii900 Sonic Industrial Imager

  Detektering av trykkluft-, gass- og vakuumlekkasjer OG funn av skjult fortjeneste

  Hva om det fantes teknologi for lekkasjedetektering, som kan lokalisere lekkasjen nøyaktig fra inntil 50 meter unna? Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera er banebrytende i jakten på trykkluftlekkasjer.
 • Finn de enkleste måtene å spare energi på, i bedriften din.

  Finn de enkleste måtene å spare energi på, i bedriften din.

  ROI for industrial energy efficiency programs. How manufacturing plants can identify energy waste, save on utilities, and industrial energy costs.
 • Finn energitap i industrien

  Finn energitap i industrien

  Når det gjelder energisparing, finnes det en intensjon og en plan. Industribedrifter i USA viser et vedvarende engasjement for energistyring. Intensjonen deres er å redusere det totale energiforbruket, eller opprettholde forbruket, men øke produksjonen per forbrukte kW.
  Produksjonsplaner er bare holdbare hvis visjonen bygger på erfaringens visdom og avkastningsberegningene viser lønnsomhet. Men for energi finnes det rett og slett ikke nok forskning som fabrikksjefer kan bruke til å si hva som er rimelig energiforbruk i produksjonsanlegg.