Norsk

Energistyringsprogramressurser

Energi er sentralt for å holde verden i gang. Enten du bruker den, styrer den eller prøver å bli mindre avhengig av den, vil denne samlingen artikler, videoer og nettseminarer gi deg den rettledningen du trenger for å lykkes. Finn ut hvilken rolle fornybar energi spiller på bedrifts- og e-verksnivå, hvordan du vedlikeholder reservebatterisystemer, og hvordan du kan identifisere hvor du bruker og sløser bort energi.

energistyring

energistyringsvideoer

fornybar energi

Artikkel

Feilsøking av fotoelektriske systemer: tre vanlige problemer

HVAC-teknikere må vite hvordan de feilsøker fotoelektriske systemer, nå som det går mot energiuavhengighet og fornybare energikilder.

Lekkasjedeteksjon

Artikkel

Detektering av trykkluft-, gass- og vakuumlekkasjer OG funn av skjult fortjeneste

Hva om det fantes teknologi for lekkasjedetektering, som kan lokalisere lekkasjen nøyaktig fra inntil 50 meter unna? Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera er banebrytende i jakten på trykkluftlekkasjer.

Artikkel

Raskere detektering av luftlekkasjer

Selv de minste luftlekkasjene kan øke produkt- og energitap samt gi tapt produksjonstid – spesielt for en produksjonslinje som ikke fungerer uten trykkluft til å drive verktøyene og prosessene.

Artikkel

Forhindring av driftsavbrudd med utstyr for detektering av luftlekkasjer

Finn ut hvordan utstyr for detektering av luftlekkasjer forhindrer driftsavbrudd i en fabrikk på 13 900 m², der omtrent 400 verktøy drives av trykkluft produsert av en kompressor på 200 hk.

Energieffektivitet

Artikkel

Beste verktøy for energiøkonomisering

Make energy efficiency a part of your preventive maintenance plan to make a positive impact on your bottom line, improve plant performance, and maintain uptime.

Artikkel

Finn de enkleste måtene å spare energi på, i bedriften din.

ROI for industrial energy efficiency programs. How manufacturing plants can identify energy waste, save on utilities, and industrial energy costs.

Artikkel

Finn energitap i industrien

Når det gjelder energisparing, finnes det en intensjon og en plan. Industribedrifter i USA viser et vedvarende engasjement for energistyring. Intensjonen deres er å redusere det totale energiforbruket, eller opprettholde forbruket, men øke produksjonen per forbrukte kW.
Produksjonsplaner er bare holdbare hvis visjonen bygger på erfaringens visdom og avkastningsberegningene viser lønnsomhet. Men for energi finnes det rett og slett ikke nok forskning som fabrikksjefer kan bruke til å si hva som er rimelig energiforbruk i produksjonsanlegg.

energilogging

Artikkel

Fem grunner til å overvåke effektforbruk

Hvorfor bør effektforbruket overvåkes med en effektlogger? Få informasjonen du trenger for å ta viktige energistyringsbeslutninger angående sikkerhet på anlegget, kostnadsbesparelser og feilsøking av nettkvalitet.