Norsk

Energistyringsprogramressurser

Energi er sentralt for å holde verden i gang. Enten du bruker den, styrer den eller prøver å bli mindre avhengig av den, vil denne samlingen artikler, videoer og nettseminarer gi deg den rettledningen du trenger for å lykkes. Finn ut hvilken rolle fornybar energi spiller på bedrifts- og e-verksnivå, hvordan du vedlikeholder reservebatterisystemer, og hvordan du kan identifisere hvor du bruker og sløser bort energi.

energistyring

energistyringsvideoer

fornybar energi

Artikkel

Feilsøking av vanlige vanlige problemer i fotoelektriske anlegg

Økt bevissthet om energiuavhengighet og fornybare energikilder gjør at HVAC-teknikere må vite hvordan de feilsøker fotoelektriske anlegg.

Lekkasjedeteksjon

Artikkel

Detektering av trykkluft-, gass- og vakuumlekkasjer OG funn av skjult fortjeneste

Hva om det fantes teknologi for lekkasjedetektering, som kan lokalisere lekkasjen nøyaktig fra inntil 50 meter unna? Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera er banebrytende i jakten på trykkluftlekkasjer.

Artikkel

Raskere detektering av luftlekkasjer

Selv de minste luftlekkasjene kan øke produkt- og energitap samt gi tapt produksjonstid – spesielt for en produksjonslinje som ikke fungerer uten trykkluft til å drive verktøyene og prosessene.

Artikkel

Forhindring av driftsavbrudd med utstyr for detektering av luftlekkasjer

Finn ut hvordan utstyr for detektering av luftlekkasjer forhindrer driftsavbrudd i en fabrikk på 13 900 m², der omtrent 400 verktøy drives av trykkluft produsert av en kompressor på 200 hk.

Energieffektivitet

Artikkel

Beste verktøy for energiøkonomisering

Make energy efficiency a part of your preventive maintenance plan to make a positive impact on your bottom line, improve plant performance, and maintain uptime.

Artikkel

Finn de enkleste måtene å spare energi på, i bedriften din.

Avkastning på energiøkonomiseringsprogrammer i industrien; slik kan produksjonsbedrifter oppdage energisløsing og spare på strømregningen og andre energikostnader.

Artikkel

Finn energitap i industrien

Når det gjelder energisparing, finnes det en intensjon og en plan. Industribedrifter i USA viser et vedvarende engasjement for energistyring. Intensjonen deres er å redusere det totale energiforbruket, eller opprettholde forbruket, men øke produksjonen per forbrukte kW.
Produksjonsplaner er bare holdbare hvis visjonen bygger på erfaringens visdom og avkastningsberegningene viser lønnsomhet. Men for energi finnes det rett og slett ikke nok forskning som fabrikksjefer kan bruke til å si hva som er rimelig energiforbruk i produksjonsanlegg.

energianalysatorer

Artikkel

Finn energitap med nettkvalitetsstyring

Finn energitap med nettkvalitetsstyring og -overvåking. Oppdag muligheter for å spare strøm, som også kan forhindre alvorlig svikt og driftsavbrudd.

energilogging

Artikkel

Fem grunner til å overvåke effektforbruk

Hvorfor bør effektforbruket overvåkes med en effektlogger? Få informasjonen du trenger for å ta viktige energistyringsbeslutninger angående sikkerhet på anlegget, kostnadsbesparelser og feilsøking av nettkvalitet.

Termografi

Artikkel

Bruk av termokameraer til inspeksjon av elektriske anlegg

Termokameraer gjør det mulig å se varmekarakteristikker forbundet med høy elektrisk resistans lenge før kretsen blir varm nok til å forårsake strømbrudd eller eksplosjon.

Artikkel

Termokameraer for bygg- og boliginspeksjoner

Les mer om termokameraer for bygg- og boliginspeksjoner. Finn det beste termokameraet for HVAC.