Norsk

Delutladningstyper og de viktigste årsakene til dem

Lekkasjedeteksjon

Standarddefinisjonen av delutladninger er elektriske utladninger som ikke når helt fram fra en ledende elektrode til en annen. Delutladninger forekommer på flere steder og i flere medier i høyspent elektroutstyr. Betingelsene kan variere, men det er generelt fire typer delutladning. Hver av dem forekommer av forskjellige grunner, og de har en tendens til å forårsake ulike nivå av skade. Delutladninger er vanligvis forårsaket av en mindre defekt og resulterer i tusenvis av gjentagende miniutladninger. De forplanter seg og vokser over tid. På sikt kan dette forårsake katastrofale feil som fører til utstyrssvikt og farlige lysbuer. Sikkerheten er det viktigste for de fleste av oss.

Påvis delutladninger med Fluke ii910 akustisk presisjonskameraPåvisning av delutladninger i en fordelingssentral for elkraft, med Fluke ii910 akustisk presisjonskamera.

Delutladningstyper

  1. Koronautladning: Denne vanlige formen for delutladning forekommer når utladninger går rett ut i luften fra skarpkantede lederoverflater. (Det er dette som forårsaker lyd- og radiofrekvensutstråling.) Korona er ikke grunn til særlig bekymring for skader eller sikkerhet.
  2. Lysbueutladning: Lysbueutladning er en forlenget elektrisk utladning som produseres ved elektrisk gjennomslag i gass. Det produseres plasma når det går strøm gjennom luft eller et annet medium som vanligvis ikke er ledende.
  3. Overflateutladning: Overflateutladning, også kalt krypstrømutladning, er en utladning som beveger seg langs isolasjonsoverflaten. Det kan være en av de mest ødeleggende typene delutladning. Forurensning av isolatoroverflaten og været er de to vanligste årsakene til overflateutladning. I utstyr med middels høy og høy spenning forekommer denne typen utladning når isolasjon brytes ned. Dette skjer vanligvis på grunn av høy luftfuktighet eller mangelfullt vedlikehold. Fuktinntrengning er også en vanlig årsak til overflateutladning.
  4. Hulromsutladning (intern utladning): Dette forårsakes som regel av en defekt i fast isolasjon på kabler, bøssinger, forbindelser til gassisolert bryterutstyr osv. Hulromsutladninger er svært ødeleggende for isolasjon, og vil vanligvis fortsette å ekspandere til de forårsaker fullstendig svikt.

Delutladningsdeteksjon

Generelt er det overflateutladninger og hulromsutladninger som gir størst grunn til bekymring, og som energimontører for industrien, kraftfordelingssteknikere, transmisjonsingeniører og høyspentingeniører hos produsenter av originalutstyr bør prioritere å detektere. I mange tilfeller er detektering og korrigering av delutladninger en prioritet med hensyn til sikkerhet. Skadelig delutladning er en trussel for personlig sikkerhet, men det kan også forårsake

  • nedstengning
  • brann
  • forringelse av isolatoren
  • overbelastning av strømnettet

Disse problemene kan unngås hvis delutladningen oppdages tidlig, før det har skjedd vesentlig skade. For øyeblikket finnes det flere metoder for påvisning av delutladninger. Delutladning kan oppdages med ultralyd, radiofrekvens (RF) og ultrafiolett stråling. Metodene som har blitt brukt hittil, har imidlertid vært ufullstendige og har sine ulemper. Disse metodene har forhindret påvisning av delutladninger bak kapslinger og har krevd omfattende opplæring. Dessuten mangler de nøyaktigheten som trengs for rask påvisning og reparasjon – for ikke å glemme at brukeren må stå nært potensielt farlig utstyr.

Fluke ii910 akustisk presisjonskamera er en bedre måte å detektere delutladinger på. Flukes nyskapende SoundSight™-teknologi konverterer ultralyd til et tydelig bilde. Med Fluke ii910 kan du trygt lokalisere delutladninger på avstand, uten behov for tungvinte kabler og tilbehør. Bare noen minutter etter at du har pakket det ut, er du klar til å påvise delutladninger som en proff – det er både brukervennlig og enkelt å lære seg. Med Fluke ii910 kan du ta bilder av skanningen og få tilgang til store mengder data for analyse og rapportering.