Norsk

Flukes bruksvilkår

Sist oppdatert: 27. september 2013

LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE. VED Å SKAFFE DEG TILGANG TIL ELLER BRUKE nettstedene, mobilapplikasjonene eller de andre produktene og tjenestene VÅRE, SAMTYKKER DU I AT DU ER BUNDET AV DISSE BRUKSVILKÅRENE OG ALLE VILKÅR SOM INKLUDERES VED REFERANSE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I ALLE DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE NETTSTEDENE, MOBILAPPLIKASJONENE ELLER DE ANDRE PRODUKTENE OG TJENESTENE VÅRE.

Disse bruksvilkårene («vilkår») gjelder for din tilgang til og bruk av nettsteder, mobilapplikasjoner og andre produkter og tjenester (samlet omtalt som «tjenester») fra Fluke Corporation og visse datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet omtalt som «Fluke», «vi» eller «oss»). Disse vilkårene modifiserer ikke på noen måte vilkårene i andre avtaler du har med Fluke om produkter, tjenester eller annet. Hvis du bruker tjenestene på vegne av noen juridisk person, erklærer og garanterer du at du er autorisert til å godta disse vilkårene på vegne av denne juridiske personen, og at denne juridiske personen samtykker i å være ansvarlig overfor oss hvis du krenker disse vilkårene.

Fluke forbeholder seg retten til å endre eller modifisere disse vilkårene når som helst, etter vårt forgodtbefinnende. Hvis Fluke endrer disse vilkårene, vil vi gi deg beskjed om endringene, eksempelvis ved å sende deg varsel på e-post, ved å varsle gjennom tjenestene eller ved å oppdatere datoen på «Sist oppdatert» øverst i disse vilkårene. Ved å fortsette å bruke tjenestene, bekrefter du at du godkjenner de endrede vilkårene. Vi oppmuntrer deg til å lese gjennom vilkårene regelmessig for å sikre at du forstår hvilke vilkårsom gjelder for bruken din av tjenestene. Hvis det er noen av de endrede vilkårene du ikke samtykker i, må du slutte å bruke tjenestene.

1. Personvernerklæring

Personvernerklæringen vår opplyser om hvordan Fluke innhenter, bruker og bekjentgjør informasjon om brukerne våre.

2. Salgsvilkår

Hvis du kjøper varer eller tjenester fra Fluke, vil salgsvilkårene våre gjelde. Disse salgsvilkårene kan endres uten varsel, når som helst og etter vårt forgodtbefinnende, så du bør gå gjennom salgsvilkårene hver gang du foretar et kjøp.

3. Berettigelse, registrering og konto

Tjenestene er ikke rettet mot eller ment for bruk av personer under 18 år. Ved å bruke tjenestene erklærer og garanterer du at du (a) er 18 år eller eldre, (b) ikke tidligere har blitt suspendert eller fjernet fra tjenestene, (c) ikke har mer enn én nettkonto hos Fluke, og (d) har full myndighet til å inngå denne avtalen, og at du ved å gjøre dette ikke krenker andre avtaler som du har inngått.

For å få tilgang til og bruke enkelte områder og funksjoner av tjenestene, må du opprette en nettkonto. Når du oppretter en konto, kan du ikke bruke et kontonavn som inneholder et varemerke uten godkjenning fra varemerkeeieren. Vi forbeholder oss retten til å endre kontonavn eller iverksette andre rimelige tiltak etter behov på vegne av bedrifter eller enkeltpersoner som har lovlige rettigheter, herunder varemerkerettigheter, til et navn.

I og med at du bruker tjenestene, samtykker du i å (w) oppgi korrekt, gjeldende og fullstendig kontoinformasjon, (x) opprettholde og oppdatere kontoinformasjonen din, (y) ivareta sikkerheten til passordet ditt og påta deg alt ansvar for uautorisert tilgang til kontoen din og informasjonen du gir oss, og (z) gi oss beskjed omgående hvis du oppdager eller mistenker sikkerhetsbrudd ved tjenestene.

4. Opphavsrett og begrenset lisens

Med mindre annet er angitt i tjenestene eller av Fluke, er tjenestene og alt innhold og annet materiale i dem, inkludert men ikke begrenset til, Fluke-logoen og all design, tekst, grafikk, bilder, informasjon, programvare, lydfiler, andre filer og valg og organisering av dem (samlet omtalt som «innhold») eiendommen til Fluke eller lisensgiverne eller brukerne våre, og er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettlover.

Du får herved en begrenset, ikke-eksklusiv lisens som ikke kan viderelisensieres, til å skaffe deg tilgang til og bruke tjenestene og innholdet. Denne lisensen er imidlertid underlagt de foreliggende vilkårene, og inkluderer ikke (a) videresalg og kommersiell bruk av tjenestene eller innholdet i dem, (b) innhenting og bruk av produkt- eller tjenestelister, bilder eller beskrivelser, (c) distribusjon eller offentlig visning av innholdet, (d) modifisering eller annen avledet bruk av tjenester eller innhold, eller deler av disse, (e) bruk av dataminering, roboter eller lignende metoder for innsamling eller utvinning av data, (f) nedlasting (annet enn sidebufring) av deler av tjenestene, innholdet eller informasjonen som finnes i disse, bortsett fra som det er angitt som tillatt i tjenestene, og (g) bruk av tjenestene og innholdet for annet enn det tiltenkte formålet. All bruk av tjenestene eller innholdet som ikke godkjennes spesifikt her, er strengt forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse av Fluke og vil annullere lisensen som tilbys her. Slik uautorisert bruk kan også bryte gjeldende lover, inkludert, uten begrensning, opphavsretts- og varemerkelover og gjeldende forskrifter og vedtekter for kommunikasjon. Med mindre Fluke erklærer det uttrykkelig her eller på andre måter, skal ingenting i disse vilkårene oppfattes som en overdragelse av lisenser for immaterielle rettigheter, enten gjennom berettigede antakelser, implisering eller annet. Denne lisensen kan tilbakekalles når som helst.

Uavhengig av alt som sier noe annet i disse vilkårene, kan tjenestene og innholdet inneholde programvarekomponenter som er underlagt andre lisensvilkår, og i disse tilfellene vil disse lisensvilkårene gjelde for tilgang til og bruk av disse programvarekomponentene.

5. Praksis ved gjentatte krenkelser, opphavsrettklager

I samsvar med Digital Millennium Copyright Act («DMCA») og andre gjeldende lover, har Fluke en praksis som under de rette omstendighetene og etter Flukes forgodtbefinnende tillater oppsigelse av kontoinnehavere eller andre brukere av tjenestene som anses for å ha utført gjentatte krenkelser. Fluke kan også etter eget forgodtbefinnende begrense tilgang til tjenestene og/eller avslutte kontoen til brukere som krenker andres immaterielle rettigheter, enten krenkelsen gjentas eller ikke.

Hvis du mener at noe i tjenestene krenker en opphavsrett som du eier eller kontrollerer, kan du gi beskjed om denne krenkelsen til den oppnevnte representanten vår som er angitt nedenfor:

Oppnevnt representant:  Hovedadvokat for immaterialrett
Adresse:  6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203, USA
Telefon: 001-425-446-5932
Faks:  001-425-446-5117
E-post:  copyright@fluke.com

Krav til hva en slik beskjed skal inneholde finnes i 17 U.S.C. §512(c)(3). Merk at hvis du bevisst fremlegger uriktige opplysninger i et varsel om at materialet eller aktiviteten er krenkende, blir du holdt ansvarlig for skader, herunder kostnader og advokatsalærer, som vi eller den påståtte krenkeren pådrar seg fordi vi festet lit til denne uriktige fremstillingen og fjernet eller deaktiverte tilgangen til materialet eller aktiviteten som ble sagt å være krenkende.

6. Varemerker

«Fluke», «Fluke Biomedical», «Fluke Calibration», «Fluke Networks», Fluke-logoen og andre Fluke-produkt- eller tjenestenavn, logoer eller slagord som vises på tjenestene, er varemerker som tilhører Fluke i USA og andre land, og kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, fullstendig eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Fluke. Tredjepartsmerker som vises i tjenestene tilhører sine respektive selskaper, og kan ikke brukes uten tillatelse fra den gjeldende varmerkeeieren.   Du kan ikke bruke metatagger eller annen «skjult tekst» som inneholder «Fluke» eller andre navn, varemerker eller produkt- eller tjenestenavn som tilhører Fluke, uten skriftlig forhåndstillatelse. I tillegg er utseendet og inntrykket til tjenestene, herunder alle sideoverskrifter, tilpasset grafikk, knappeikoner og skript, tjenestemerke-, varemerke- og/eller produktdesignbeskyttet av Fluke, og kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning. Alle andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og selskapsnavn eller logoer som nevnes i tjenesten tilhører sine respektive eiere. Henvisning til produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon ved navn, varemerke, produsent, leverandør eller annet verken utgjør eller impliserer godkjenning, sponsing eller anbefaling fra Fluke.

7. Hyperkoblinger

Du bevilges en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å opprette en teksthyperkobling til tjenestene for ikke-kommersielle formål, forutsatt at denne koblingen ikke skildrer Fluke eller noen av våre produkter eller tjenester på en falsk, villedende, nedsettende eller ærekrenkende måte, og forutsatt at siden det kobles fra ikke inneholder pornografisk eller ulovlig materiale eller annet fornærmende, trakasserende eller støtende materiale. Denne begrensede retten kan tilbakekalles når som helst. Du kan ikke opprette kobling til tjenestene ved hjelp av en Fluke-logo eller annen grafikk som Fluke har opphavsrett til uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Fluke. Du kan ikke bruke, ramme inn eller bruke innrammingsmetoder til å omslutte Flukes varemerker, logoer eller annen opphavsrettbelagt informasjon, herunder bilder som finnes i tjenestene, innholdet i tekster eller layout/design på sider eller skjemaer som befinner seg på en side i tjenestene, uten Flukes uttrykkelige skriftlige samtykke. Bortsett fra det som er angitt ovenfor, gis du ikke rett eller lisens ved implikasjon, berettiget antakelse eller annet til noen av patent-, varemerke-, opphavs- eller eiendomsrettighetene til Fluke eller noen tredjepart.

Fluke framsetter ingen erklæringer om og tar ikke ansvar for kvaliteten, innholdet, arten eller påliteligheten til tredjepartsnettsteder som er tilgjengelige gjennom hyperkobling fra tjenestene, eller nettsteder med kobling til tjenestene. Slike nettsteder er ikke under Flukes kontroll, og Fluke er ikke ansvarlig for innholdet på tilknyttede nettsteder, koblinger på et tilknyttet nettsted eller endringer eller oppdateringer av slike nettsteder. Fluke tilbyr disse koblingene som en bekvemmelighet, og det at vi inkluderer en kobling, betyr ikke at Fluke er knyttet til eller godkjenner et nettsted eller informasjonen som det inneholder. Når du forlater tjenestene, skal du være klar over at vilkårene og praksisen vår ikke gjelder lenger. Du bør gå gjennom gjeldende vilkår og praksis på nettsteder du kommer til fra tjenestene, deriblant praksis for datainnhenting og personvern.

8. Tredjepartsinnhold

Fluke kan tilby tredjepartsinnhold i tjenestene og kan inkludere koblinger til nettsteder og innhold fra tredjeparter (samlet omtalt som «tredjepartsinnhold») som en tjeneste for dem som er interessert i denne informasjonen. Fluke verken kontrollerer eller godkjenner tredjepartsinnhold, og avgir ingen erklæringer eller garantier av noe slag om nøyaktigheten eller fullstendigheten til tredjepartsinnholdet. Du anerkjenner og samtykker i at Fluke ikke på noen som helst måte er ansvarlig for tredjepartsinnhold og ikke tar ansvar for å oppdatere eller gå gjennom noe tredjepartsinnhold. Brukerne tar slikt tredjepartsinnhold i bruk på eget ansvar.

9. Annonser og reklame; produkter, tjenester og reklame fra tredjeparter

Fluke kan vise annonser og reklame fra tredjeparter på tjenestene, og kan også tilby informasjon om eller koblinger til produkter og tjenester fra tredjeparter i tjenestene. Hvis du gjør forretninger med slike tredjeparter eller korresponderer med dem eller deltar i reklamekampanjene deres, angår dette og alle vilkår og garantier i forbindelse med det bare deg og disse tredjepartene. Fluke er ikke ansvarlig for tap eller skader av noe slag som oppstår som et resultat av slike forretninger eller kampanjer, eller som et resultat av tredjepartsinformasjon som finnes i tjenestene.

10. Brukerinnhold

Tjenestene kan inkludere diskusjonsforum, blogger og andre interaktive funksjoner eller områder hvor du eller andre brukere oppretter, legger ut, sender eller lagrer innhold, inkludert men ikke begrenset til tekst, musikk, lyd, bilder, videoer, grafikk, kode, elementer eller materialer (samlet omtalt som «brukerinnhold»). Du forstår at brukerinnholdet ditt kan ses av andre, og at du har muligheten til å kontrollere hvem som får tilgang til dette innholdet ved å justere personverninnstillingene. Du samtykker i at du alene er ansvarlig for brukerinnholdet ditt og for din bruk av interaktive funksjoner eller områder, og at du bruker dem på eget ansvar.

Ved å bruke de interaktive områdene av tjenestene, samtykker du i å ikke legge ut, laste opp, sende, distribuere, lagre opprette eller publisere noe av det følgende gjennom tjenestene:

 • brukerinnhold som er ulovlig, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, upassende, stygt, trakasserende, truende, som krenker personvern eller publiseringsrettigheter, er fornærmende, provoserende, bedragersk eller støtende på andre måter;
 • brukerinnhold som utgjør, oppmuntrer eller gir instruksjoner for kriminell lovovertredelse, krenker rettighetene til andre parter eller som på andre måter medfører strafferettslig ansvar eller bryter lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov;
 • brukerinnhold som krenker en annen parts patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett, immaterielle rettigheter eller eiendomsrett  – ved å legge ut brukerinnhold, erklærer og garanterer du at du rettmessig kan distribuere og reprodusere brukerinnholdet;
 • brukerinnhold som inneholder eller avbilder utsagn, kommentarer eller påstander som ikke reflekterer dine ærlige synspunkter og erfaringer;
 • brukerinnhold som utgir seg for å være en fysisk eller juridisk person eller som på annen måte fremstiller din tilknytning til en fysisk eller juridisk person på feilaktig måte; 
 • uønsket reklame, politisk valgkamp, reklame eller agitasjon;
 • privat informasjon som tilhører en tredjepart, inkludert, uten begrensninger, adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer og kredittkortnummer;
 • virus, korrupte data eller andre skadelige eller ødeleggende filer; eller
 • brukerinnhold som etter Flukes bedømmelse er upassende eller som begrenser eller hindrer en annen persons bruk av tjenestene, eller som kan utsette Fluke eller våre brukere for skade eller erstatningsansvar av noe slag.

Du samtykke videre i at du ikke vil bryte lover, kontrakter, immaterielle rettigheter eller andre tredjepartsrettigheter eller volde skade, og at du alene er ansvarlig for oppførselen din ved bruk av tjenestene. Du samtykker i at du vil rette deg etter disse vilkårene, og at du ikke vil:

 • bruke tjenestene på en måte som kan forstyrre, avbryte, hindre andre brukere som nyter tjenestene eller påvirke dem negativt, eller på en måte som kan skade, overbelaste eller forhindre tjenestenes funksjon på noen måte;
 • sende uønsket eller uautorisert reklame, agitasjon, kampanjematerialer, søppelpost, kjedebrev eller pyramidespill, eller innhente eller samle inn e-postadresser eller annen kontaktinformasjon fra andre brukere på tjenestene for å sende søppelpost eller andre kommersielle meldinger;
 • bruke noen søkerobot eller andre automatiske metoder eller grensesnitt som ikke tilbys av oss for å få tilgang til tjenestene eller til å hente ut data;
 • dekompilere eller foreta annen form for "reverse engineering" på noen aspekter av tjenestene eller gjøre noe som kan avdekke kildekode eller omgå tiltak iverksatt for å forhindre eller begrense tilgang til områder, innhold eller programkode i tjenestene (bortsett fra når dette er uttrykkelig tillatt etter loven);
 • bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto uten godkjenning fra brukeren og Fluke;
 • forsøke å omgå noen metoder for innholdsfiltrering som vi bruker, eller forsøke å få tilgang til en tjeneste eller område av tjenestene som du ikke har godkjenning for å få tilgang til;
 • forsøke å antyde på noen måte at du har et forhold til oss eller at vi står bak deg eller noen produkter eller tjenester for noe formål;
 • ta del i trakassering, trusler eller forfølgelse;
 • utvikle tredjepartsprogrammer som samhandler med brukerinnhold og tjenestene uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss; og
 • bruke tjenestene til ulovlige eller ikke godkjente formål eller ta del i, oppmuntre eller fremme aktiviteter som bryter disse vilkårene.

Fluke er ikke ansvarlig for oppførselen til noen brukere av tjenestene eller samhandlingene dine med dem (enten det er på nettet eller ikke), og Fluke er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som følger av dette. Disse vilkårene håndheves etter Flukes forgodtbefinnende, og hvis disse vilkårene i noen tilfeller ikke håndheves, betyr det ikke at Fluke fraskriver seg retten til å håndheve disse vilkårene i andre situasjoner. Disse vilkårene gir ingen privat rett til handling for noen tredjeparter eller noen rimelig forventning eller løfte om at tjenestene ikke vil inneholde innhold som er forbudt av disse vilkårene. Som leverandør av interaktive tjenester er ikke Fluke ansvarlig for noen erklæringer, garantier eller brukerinnhold fra brukerne våre gjennom tjenestenes interaktive område. Selv om Fluke ikke er forpliktet til å kontrollere, endre eller overvåke brukerinnhold, forbeholder Fluke seg retten til å fjerne, kontrollere og endre alt brukerinnhold som legges ut eller lagres på tjenestene når som helst og av hvilken som helst grunn uten forhåndsvarsel, og du alene er ansvarlig for å lage sikkerhetskopier av og erstatte brukerinnhold du legger ut eller lagrer på tjenestene, på din egen bekostning.

All bruk av tjenestene som krenker disse vilkårene kan blant annet føre til at rettighetene dine til å bruke tjenesten blir oppsagt eller suspendert.

11. Produktanmeldelser

Det kan hende at vi gir deg konkrete muligheter til å fortelle Fluke eller andre Fluke-brukere hva du synes om produktene og tjenestene våre («produktanmeldelser»). Hvis du benytter deg av en slik mulighet for produktanmeldelser, samtykker du i å presentere dine meninger på en lovlig og ærlig måte og i god tro, og å ikke legge skjul på eventuelle interessekonflikter eller forhold som kan påvirke synspunktene dine (hvis noen f.eks. betaler deg eller gir deg noe gratis for å kommentere, samtykker du i å oppgi dette). Produktanmeldelser er bare synspunktet til brukeren som legger ut anmeldelsen, og Fluke verken bifaller eller godkjenner slike anmeldelser eller er ansvarlig for om anmeldelsen er nøyaktig, passende eller for innholdet i anmeldselsen.

12. Rettigheter til brukerinnhold

Du beholder alle eierskapsrettigheter til brukerinnholdet du sender inn til Fluke. Ved å sende inn eller legge ut brukerinnhold på tjenestene, gir du Fluke en ikke-eksklusiv, avgiftsfri, perpetuell, ugjenkallelig og viderelisensierbar rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, opprette avledede arbeider fra, distribuere, utføre og vise brukerinnholdet over hele verden i alle former og medier, blant annet for markedsførings- og publisitetsformål.

Ved å legge ut brukerinnhold på tjenestene erklærer og garanterer du at (a) dette brukerinnholdet er ikke-konfidensielt; (b) du eier og kontrollerer alle rettigheter til brukerinnholdet du legger ut, eller du har alle nødvendige rettigheter til å legge ut dette brukerinnholdet på tjenestene; (c) brukerinnholdet er nøyaktig og ikke villedende eller skadelig på noen måte; og (d) brukerinnholdet og din bruk og fremlegging av dette ikke krenker eller vil krenke disse vilkårene eller gjeldende lover, regler og forskrifter.

13. Tilbakemelding

Du kan sende inn spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, notater, tegninger, originalt eller kreativ materiale eller annen informasjon eller annet stoff om Fluke og tjenestene (samlet omtalt som «tilbakemelding»). Tilbakemeldinger, enten de sendes inn via tjenestene eller via andre metoder, er ikke-konfidensielle, og blir Flukes eiendom. Fluke skal inneha eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, til slike tilbakemeldinger, og skal være berettiget til ubegrenset bruk og spredning av disse tilbakemeldingene til alle slags formål, kommersielle eller ikke, uten å betale for det eller innhente godkjenning fra deg.

14. Eksport

Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover for eksportkontroll i USA og fra andre aktuelle offentlige myndigheter, inkludert men ikke begrenset til forskriftene fra eksportadministrasjonen i USA («eksportlover»). Du erklærer og garanterer at du ikke, verken direkte eller indirekte, vil eksportere, reeksportere, laste ned eller på annen måte overføre innhold: (a) til eller fra en enkeltperson, en juridisk person eller et land som er forbudt etter eksportlovene, inkludert men ikke begrenset til forbud mot eksport til eller overfor (i) land som er underlagt amerikanske handelsforbud eller lignende eksportbegrensninger (f.eks. Cuba, Iran, Syria, Sudan og Nord-Korea) eller statsborgere eller innbyggere av disse landene, eller (ii) noen på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte innbyggere, det amerikanske handelsdepartementets liste over avviste personer eller juridiske personer, eller (b) til formål som er forbudt ifølge eksportlovene, inkludert men ikke begrenset til spredning av kjernevåpen, kjemiske våpen eller biologiske våpen eller utvikling av raketteknologi.

15. Erstatningsansvar

Du samtykker i å forsvare og holde Fluke og partnerne våre, samt uavhengige entreprenører, tjenesteleverandører og konsulenter og våre respektive direktører, funksjonærer, ansatte og agenter (samlet omtalt som «Fluke-parter») skadesløse overfor eventuelle krav, skader, kostnader, ansvar og utgifter (inkludert men ikke begrenset til rimelige advokatsalærer) som oppstår ved eller er knyttet til:  (a) din bruk av tjenestene, (b) brukerinnhold du legger ut, laster opp, bruker, distribuerer, lagrer eller overfører i eller gjennom tjenestene, (c) tilbakemeldinger du gir oss, (d) at du bryter disse vilkårene, eller (e) at du krenker en annens rettigheter.

16. Ansvarsfraskrivelse

BORTSETT FRA DET SOM UTTRYKKELIG PRESENTERES SKRIFTLIG AV FLUKE, TILBYS TJENESTENE OG INNHOLDET I DISSE SOM DE FREMSTÅR UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. FLUKE FRASKRIVER SEG ETHVERT ANNET GARANTIANSVAR, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET GITT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET NÅR DET GJELDER TJENESTENE OG INNHOLDET I DISSE. FLUKE VERKEN ERKLÆRER ELLER GARANTERER AT INNHOLD I TJENESTENE ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG, PÅLITELIG, AKTUELT ELLER FEILFRITT.

FLUKE ER IKKE ANSVARLIG FOR TRYKKFEIL ELLER UTELATELSER I FORBINDELSE MED PRISER, TEKST ELLER BILDER. SELV OM FLUKE FORSØKER Å GJØRE DIN TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTENE SIKKER, VERKEN KAN ELLER VIL FLUKE ERKLÆRE ELLER GARANTERE AT TJENESTENE ELLER SERVERNE ER FRIE FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, DERFOR BØR DU BRUKE ANERKJENT PROGRAMVARE TIL Å FINNE OG FJERNE VIRUS FRA ALLE NEDLASTINGER.

Fluke forbeholder seg retten til å endre alt innhold i tjenestene, og til å modifisere, suspendere, eller avslutte tjenester, funksjoner og funksjonalitet i tjenestene når som helst uten varsel og uten forpliktelse eller ansvar overfor deg. Ingen henvisning til produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon ved varenavn, varemerke, produsent, leverandør eller annet verken utgjør eller impliserer godkjenning, sponsing eller anbefaling fra Fluke. Noen jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse av underforståtte bestemmelser i kontrakter med forbrukere, så det kan hende at noen av eller alle fraskrivelsene i dette avsnittet ikke gjelder for deg.

17. Ansvarsbegrensning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL FLUKE ELLER FLUKE-PARTER VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPESIELLE, INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL BRUKSTAP, TAP AV FORTJENESTE ELLER TAP AV DATA, ENTEN I KONTRAKTSHANDLING, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL FORSØMMELSE) ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I SAMMENHENG MED BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE ELLER INNHOLDET SOM FINNES I ELLER SOM MAN FÅR TILGANG TIL GJENNOM TJENESTENE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER SOM FORÅRSAKES ELLER ER RESULTATET AV AT BRUKERE FESTER LIT TIL INFORMASJON INNHENTET FRA FLUKE, ELLER SOM ER RESULTATET AV FEIL, UTELATELSER, FORSTYRRELSER, SLETTING AV FILER ELLER E-POST, DEFEKTER, VIRUS, DRIFTS- ELLER OVERFØRINGSFORSINKELSER ELLER YTELSESFEIL, ENTEN DET ER RESULTATET AV NATURKATASTROFER, KOMMUNIKASJONSFEIL, TYVERI, ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL FLUKES ARKIVER, PROGRAMMER ELLER TJENESTER ELLER IKKE. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL FLUKES TOTALANSVAR, ENTEN SOM FØLGE AV KONTRAKT, GARANTI, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT FORSØMMELSE, ENTEN AKTIV, PASSIV ELLER BEREGNET), PRODUKTANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDRE RETTSREGLER, SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER TILKNYTTET BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE ELLER SOM SOM FØLGER AV DISSE VILKÅRENE, OVERSKRIDE DET EVENTUELLE VEDERLAGET DU BETALER TIL FLUKE FOR TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTENE.

18. Modifikasjoner av tjenestene

Fluke forbeholder seg retten til midlertidig eller permanent å modifisere eller avslutte tjenestene eller funksjoner eller deler av disse uten forhåndsvarsel. Du samtykker i at Fluke ikke skal ha ansvaret for eventuell endring, suspendering eller opphør av tjenestene eller noen del av dem.

19. Gjeldende lov; mekling

LES DET FØLGENDE AVSNITTET GRUNDIG, ETTERSOM DET KREVER AT DU LØSER TVISTEMÅL MED FLUKE VED VOLDGIFT, OG BEGRENSER MÅTEN DU KAN SØKE ERSTATNING FRA FLUKE PÅ.

Du og Fluke samtykker i å avgjøre alle tvister som måtte oppstå på grunnlag av disse vilkårene eller din bruk av tjenestene ved voldgift, med unntak av at du og Fluke ikke er pålagt å avgjøre tvister med voldgift hvis en av partene ber om rettslig eller annen erstatning for påstått ulovlig bruk av opphavsrett, varemerker, varenavn, logoer, forretningshemmeligheter eller patenter. VOLDGIFT HINDRER DEG I Å SAKSØKE OG FÅ EN SAK FØRT FOR DOMSTOLEN. Du og Fluke samtykker i at dere vil varsle hverandre skriftlig om en eventuell tvist innen tretti (30) dager etter at den oppstår. Varselet til Fluke skal sendes til Fluke Corporation, Attn: Legal, 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203, USA. Du og Fluke samtykker også i:  (a) å forsøke en uformell løsning før det framsettes krav om voldgift; (b) at en eventuell voldgift vil foregå i Seattle, Washington; (c) at voldgiften vil bli ført konfidensielt av én voldgiftsdommer i samsvar med JAMS-reglene; og (d) at staten eller føderale rettssaker i King County, Washington har eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle anker av en voldgiftsdom og over eventuelle rettssaker mellom partene som ikke er underlagt voldgift. Bortsett fra fellesprosedyrer og rettsmidler som diskuteres nedenfor, har voldgiftsdommeren myndighet til å benytte alle rettsmidler som ellers er tilgjengelige i retten. Eventuelle disputter mellom partene vil være underlagt disse vilkårene, lovene i staten Washington og gjeldende amerikanske lover, uten hensyn til konflikter i lovprinsipper som kan åpne for bruk av lovene til en annen jurisdiksjon. ENTEN TVISTEN LØSES VED VOLDGIFT ELLER RETTEN, VIL VERKEN DU ELLER FLUKE INNLEDE ET GRUPPESØKSMÅL, GRUPPEMEKLING, KLASSESØKSMÅL ELLER -PROSESS MOT DEN ANDRE.

20. Oppsigelse

Trass i disse vilkårene forbeholder Fluke seg retten til, uten varsel og etter vårt forgodtbefinnende, å fjerne din rett til å bruke tjenestene eller deler av tjenestene, og til å blokkere eller forhindre din fremtidige tilgang til og bruke av tjenestene og deler av disse.

21. Atskillelse

Hvis noen del av disse vilkårene anses for å være ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig, så skal denne delen anses for å være atskilt fra disse vilkårene, og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevingen avandre deler.