Elektro- kontinuitetstestere og spenningsdetektor

Flukes elektro-testverktøy er foretrukne førstehånds feilsøkingsverktøy for elektrikere, og er designet for alle bruksområder, fra spennings- og kontinuitetsdeteksjon med og uten kontakt, via strømtesting med åpen kjeft og til testing av faserotasjon i motorer. Nøyaktige, sikre og enkle å bruke.