Norsk

Energieffektivitet

sikkerhetsvideoer

alle artikler om virkningsgrad

Artikkel

Detektering av trykkluft-, gass- og vakuumlekkasjer OG funn av skjult fortjeneste

Hva om det fantes teknologi for lekkasjedetektering, som kan lokalisere lekkasjen nøyaktig fra inntil 50 meter unna? Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera er banebrytende i jakten på trykkluftlekkasjer.

Artikkel

14 måter skjulte luftlekkasjer forårsaker skade på utstyr på

Slik kan luftlekkasjedetektoren ii900 Acoustic Imager hjelpe deg å finne luftlekkasje og grunnårsaken til problemer med utstyr og forhindre kostbar driftsstans.

Artikkel

Finn de enkleste måtene å spare energi på, i bedriften din.

Avkastning på energiøkonomiseringsprogrammer i industrien; slik kan produksjonsbedrifter oppdage energisløsing og spare på strømregningen og andre energikostnader.

Artikkel

Finn energitap i industrien

Når det gjelder energisparing, finnes det en intensjon og en plan. Industribedrifter i USA viser et vedvarende engasjement for energistyring. Intensjonen deres er å redusere det totale energiforbruket, eller opprettholde forbruket, men øke produksjonen per forbrukte kW.
Produksjonsplaner er bare holdbare hvis visjonen bygger på erfaringens visdom og avkastningsberegningene viser lønnsomhet. Men for energi finnes det rett og slett ikke nok forskning som fabrikksjefer kan bruke til å si hva som er rimelig energiforbruk i produksjonsanlegg.

Artikkel

Beste verktøy for energiøkonomisering

Make energy efficiency a part of your preventive maintenance plan to make a positive impact on your bottom line, improve plant performance, and maintain uptime.