Egensikre testverktøy for farlige områder

Egensikkerhet (IS) er en beskyttelsesmetode som anvendes i potensielt eksplosive atmosfærer. IS-sertifiserte verktøy er designet for å hindre utslipp av energi i tilstrekkelige mengder til å forårsake antenning av brennbart materiale. IS-standardene gjelder for alt utstyr som kan skape en eller flere av en rekke definerte, potensielle eksplosjonskilder.