Norsk

Effektivt vedlikehold av transportanlegg med Fluke ii910 akustisk presisjonskamera med MecQ™

Lekkasjedeteksjon

Vedlikehold av transportanlegg må være effektivt for å unngå kostbare, uplanlagte driftsstanser. Dette er spesielt viktig i bransjer som næringsmiddelproduksjon, logistikk i lagerhold, bilproduksjon, gruvedrift og råmaterialhåndtering.

Fluke ii910 akustisk presisjonskamera med MecQ™-modus er en moderne løsning. Det kan påvise potensielle problemer i transportanlegg før de forverres. Dette gjør at vedlikeholdsteam kan være proaktive og maksimere systemytelsen.

Fluke MecQ™-modus ser lydene som kan bety trøbbel i transportanlegg. Prøv selv!

Visuell detektering med rask og enkel akustisk bildediagnostikk

Vedlikeholdspersonell kan raskt og enkelt påvise potensielle problemer i transportanlegg. Fluke ii910 med MecQ™ gjør denne prosessen rask og ukomplisert.

Ved å bruke akustisk bildeteknologi registrerer og analyserer ii910 ultralyd fra mekaniske komponenter når det forekommer forringelse. Dette instrumentet er trygt, og kontakt er ikke nødvendig. Det gjør at brukere raskt og presist kan detektere uvanlige lyder, selv de som mennesker ikke kan høre.

Hvordan fungerer akustisk bildediagnostikk?

Fluke ii910 bruker MecQ-undermoduser som har mye bedre kapabilitet enn tradisjonelle instrumenter for luftbåren ultralyd. Trykkluftlekkasjer og delutladinger avgir ultralyd, og det gjør mekaniske komponenter også, når det oppstår forringelse.

Til forskjell fra vanlige instrumenter som er begrenset til en enkelt frekvens, har ii910 med MecQ™ forhåndsdefinerte og tilpassbare frekvensbånd. Undermoduser lar brukere filtrere og spore dB-nivådata i spesifikke frekvensbånd. Dette gir brukerne mulighet til å analysere og fastslå potensielle problemers nøyaktige posisjon.

Den akustiske bildeteknologien i Fluke ii910 ser lyd selv i omgivelser med mye støy. Flukes akustiske bildediagnostikk bruker en matrise av ørsmå mikrofoner. Disse mikrofonene er svært følsomme og kan fange opp både soniske og ultrasoniske lydbølger.

Bruk av ii910 med MecQ™

Ta det i bruk med letthet og forbedre virkningsgraden

Fluke ii910 er konstruert for å være brukervennlig og har et intuitivt grensesnitt som gjør at det kan brukes av hele vedlikeholdsteamet. Det kan integreres sømløst med eksisterende instrumenter for detektering av lekkasjer og delutladinger, og er en praktisk løsning for visuell detektering. Vedlikeholdsteam kan være i forkant av potensielle problemer ved hjelp av effektiv skanning av store områder. Dette gir dem god tid til å bestille reservedeler eller transportdeler.

ii910 bidrar til at brukere kan identifisere den nøyaktige årsaken til ethvert problem. Dette optimaliserer virkningsgraden ved å rette seg mot dårlige lagre i transportanlegg, som fører til høyere energiforbruk. Proaktive tiltak bidrar til å redusere følgeskader, som igjen reduserer vedlikeholdskostnadene.

Maksimer driftstiden og sørg for at teamet er trygt

Ved å bruke Fluke ii910 med MecQ™ kan vedlikeholdsfagfolk minimere risikoen for uplanlagt stans av transportanlegg. Rask identifisering av potensiell lagersvikt gjør at vedlikehold kan utføres i tide og forhindrer kostbare driftsavbrudd. I tillegg gjør ii910 det mulig med kontaktfri inspeksjon, det eliminerer farlige situasjoner og sørger for at teamet er trygt.

Reduser kostnadene og dokumenter funn

Uplanlagt driftsstans kan føre til betydelige økonomiske tap. Proaktivt vedlikehold med ii910 kan bidra til å unngå driftsstans. Dette kan føre til potensielle kostnadsbesparelser på mellom 30 000 og 130 000 USD i timen, avhengig av bransje.

Finn rullelagerproblemer i transportanlegg med vanskelig tilgang. Når du «ser» lyd med Fluke MecQ™, kan det innskrenke det aktuelle området på store transportanlegg som dette.

Med ii910 kan brukere registrere funnene. Det kan de gjøre med å fotografere viktige punkter og legge til merknader og tagger på bildene. Slik kan de planlegge for eventuell nødvendig oppfølging og for å vurdere hvor alvorlig situasjonen er.

Fluke ii910 akustisk presisjonskamera med MecQ™ er et kraftig instrument for vedlikeholdsfagfolk som er ansvarlige for tilsyn av transportanlegg. ii910 bruker akustisk bildeteknologi.

Dette gir rask og enkel visuell detektering av problemer. Det betyr økt vedlikeholdseffektivitet, lavere kostnader og økt driftstid.

ii910 med MecQ™ har brukervennlig grensesnitt og sømløs integrering. Det har også sikkerhetsegenskaper som beskytter vedlikeholdsteamene. Slik kan de være proaktive ved håndtering av mekaniske problemer før de blir alvorlige. Dette sikrer at transportanlegg i forskjellige bransjer kan kjøre problemfritt.

Det lar brukerne benytte seg av detaljerte visuelle registreringer. Dette kan være nyttig for fremtidig referanse og analyse. Brukere kan benytte avanserte egenskaper for bildeanalyse og rapportering for å få dypere forståelse av tilstanden i transportanleggene. På denne måten kan de detektere potensielle problemer før de blir alvorlige.

Med ii910 med MecQ™ kan vedlikeholdsteam ta bilder og lagre dem sammen med data. Denne omfattende oversikten over transportanlegget deres gjør at de kan ta informerte avgjørelser om beste fremgangsmåte. Vedlikeholdsteam kan stole på at ii910 holder transportanleggene deres i god stand. Dette proaktive trinnet bidrar til å sikre at driften holdes i gang.