Norsk

Øk avkastningen og trykkluftsystemets kapasitet med akustisk bildediagnostikk.

Lekkasjedeteksjon
Ifølge Jason Dupriest, analytiker/designer av industrisystemer hos ADG Concepts i Fort Worth i Texas, er det bedre å maksimere kapasiteten i trykklufts-, gass og vakuumsystemer bedre enn å kjøpe mer utstyr. ADG tar seg av alt fra konsultasjon til design og videre til og med implementering. De utfører prosjekter som spenner fra enkeltutstyrsinstallasjoner til store anlegg med flere typer utstyr og sentraliserte systemer på noen av de største produksjonsanleggene.  

inspeksjon av rørledninger i et gasskraftverk, bilde brukt med tillatelse fra ADG Conceptsinspeksjon av rørledninger i et gasskraftverk, bilde brukt med tillatelse fra ADG Concepts

ADG er spesialister i trykkluft-, vakuum-, nitrogen- og prosessvannløsninger for en rekke produsenter av annet næringsmidler, sement og plast, innen tungindustri og formblåsing m.m. ADG produserer ikke utstyret til disse anleggene, men sørger for at kundenes utstyr fungerer. «Alle kunder har et avkastningsmål de ønsker å nå – målet vårt er å sørge for at de når det».

Forbedring av kapasiteten med én tettet lekkasje om gangen 

Bare 20 % av ADGs prosjekter utføres for nye systemer. Det er alltid å foretrekke, fordi de kan starte med blanke ark og en design som passer til bedriftens behov. De resterende 80 % av prosjektene deres er for kunder med eksisterende anlegg Jason forklarer at flertallet av kundene med eksisterende systemer, ønsker å utvide kapasiteten, men det er vanligvis unødvendig. «De de egentlig trenger, er å maksimere kapasiteten de har», sier Jason. 

I henhold til USAs energidepartement kan en enkelt lekkasje på 3 mm i en trykkluftledning koste mer enn 2500 dollar i året. De anslår også at en gjennomsnittlig amerikansk fabrikk med mangelfullt vedlikehold kan tape 20 % av trykkluftens produksjonskapasitet i form av lekkasjer. 

I den innledende systemvurderingen kjører ADG en revisjon med et Fluke ii900 akustisk kamera og måler effekten med en Fluke 1735 effekt- og energilogger. ADG bruker ii900 til å se etter lekkasjer i anlegget, som kan gi en kunstig redusert kapasitet. «Før vi fikk ii900, brukte vi ultralyddeteksjon, men det var ikke effektivt», sa Jason. «Vi får definitivt gjort mer på kortere tid med ii900».  

Jason forklarte at siden store deler av de eksisterende anleggene er utenfor rekkevidde, var det «vanskelig å komme til alle rørledningene og fortsatt overholde retningslinjene for sikkerhet». Med ii900 finner vi de lekkasjene som ble oversett 100 % av gangene tidligere.

Det er ikke alltid nødvendig med mer kapasitet

Jason forklarte at mange kunder kommer til dem i troen på at om de trenger 10, er det bedre med 20. Men i virkeligheten gir unødvendig kapasitetsøkning dem kostnader de ikke greier å tjene inn i det lange løp. Samtidig hadde de kun inspektørens ord å støtte seg på, når de skulle overbevise kundene om at det var betydelig lekkasjer i systemene deres. I dag har ADG håndfaste bilder fra ii900, som kan deles med kundene.

Dette gasskraftverket bruker trykkgassystemer for å fylle store tankbiler. bilde brukt med tillatelse fra ADG ConceptsDette gasskraftverket bruker trykkgassystemer for å fylle store tankbiler. bilde brukt med tillatelse fra ADG Concepts

«Nå kan jeg bruke visuelle hjelpemidler til å overbevise dem. Det at jeg kan vise kundene bilder, er et fantastisk hjelpemiddel», sa Jason. «Det gir større tyngde til argumentene om å tette lekkasjene for å maksimere kapasiteten.» 

Jason forklarer at det nye lekkasjedeteksjonsprogrammet deres fortsatt er i startfasen, men at han føler seg 100 % trygg på nøyaktigheten og effektiviteten ii900 har bidratt med, til ADG Concepts revisjonsprosess. «Når vi kan gjøre unna revisjonen raskt, kan vi hjelpe kundene med å effektivisere systemene sine raskere – maksimere kapasiteten og nå målene sine».

Om ADG Concepts

ADGs reise begynte i 2007 da de startet kommersiell byggevirksomhet ved å utføre generelle byggeprosjekter på hoteller, skoler og sykehus. I 2011 begynte ADG å tilby «design+bygg»-prosjekter. I 2015 videreutviklet ADG designtjenestene sine til å omfatte design av mekanikk-, elektro- og rørsystemer for industrien. ADG endret fokus i 2017, og tilbyr nå kun design og installasjon av industrisystemer for komprimert gass og luft, vakuum og prosessvann. 
 

Relaterte ressurser