Norsk

Program for tilbakelevering og gjenvinning av produkter

Fluke har lansert et offisielt program for tilbakelevering og gjenvinning av produkter i Europa. Programmet samsvarer med EU-direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk avfall, også kjent som EE-direktivet.

Programmet omfatter instruksjoner for hvordan kunden enkelt kan levere tilbake produkter for gjenvinning. Utstyret som leveres tilbake gjennom dette programmet, behandles på en miljøvennlig og sikker måte, og prosessene som brukes, oppfyller eller overgår kravene i EE-direktivet. Programmet er et tilbud til Fluke-kunder som har Fluke-produkter som har nådd slutten av levetiden.

Retningslinjene for programmet er som følger:

 • Fluke vil ta imot produkter for elektronisk testing, måling og overvåking som er merket Fluke eller Flukes datterselskaper, 
  med eller uten det standardiserte EE-søppelbøttesymbolet.
 • Fluke må godkjenne tilbakelevering av elektrisk og elektronisk utstyr på forhånd. Distributørene finner godkjenningen (= EE-registreringsnummeret) på fakturaene, mens sluttbrukerne bes ta kontakt med distributøren.
 • Hvis produktet som skal leveres tilbake, må demonteres, er kunden ansvarlig for alle utgifter som er knyttet til demonteringen og fjerningen av systemet.
 • Hvis du har flere spørsmål om Fluke-produktenes miljøsamsvar, kan du ta kontakt med oss på e-post.

Beskytte miljøet – Flukes gjenvinningsprogram

Velkommen til Flukes gjenvinningsprogram. Med Flukes program får kundene muligheten til å levere tilbake og gjenvinne teknologiutstyr fra Fluke på en miljømessig ansvarlig måte. Dette programmet samsvarer med nåværende og fremtidige regionale forskrifter. Flukes gjenvinningsprogram er enkelt å bruke. Det er opprettet for å behandle, gjenopprette og gjenvinne Fluke-produkter på en god miljømessig og økonomisk måte. Programmet fritar brukeren fra ansvaret med å behandle utdatert og brukt utstyr. Fluke har satt ut disse tjenestene til B2B Compliance. Med disse enkle trinnene er du i gang:
 1. Identifiser hvilket utstyr du vil levere tilbake til Fluke.
 2. Demonter og pakk sammen utstyret.
  • Ta ut batteriene hvis dette er relevant.
  • Fjern data hvis dette er relevant.
 3. Kontakt Fluke / B2B Compliance for å avtale tilbakelevering eller henting.

Vanlige spørsmål om gjenvinning – programhøydepunkter

Merk: Begrepene avhending, avhendet og håndtering refererer til behandlingen, gjenopprettingen, gjenvinningen og den miljøvennlige avhendingen av Fluke-utstyr som kasseres.

Vilkår og betingelser

 • Kundene aksepterer følgende vilkår og betingelser når de sender en forespørsel om gjenvinning: Produktet som leveres tilbake må ikke være forurenset av stoffer som kan være farlige for helse eller miljø.
 • Kunden er ansvarlig for å slette eventuelle sensitive data og fjerne batteri fra enhetene eller dataholderne som leveres tilbake til Fluke.
 • Pakkevilkår – Alle produktene skal være pakket og klare for henting, nedpakket og merket med returautoriseringsnummeret.
 • Gjenvinningsgebyr – Fluke betaler alle gjenvinningsgebyrer som oppstår i forbindelse med behandling, gjenoppretting, gjenvinning og miljøvennlig avhending av produktet som sendes tilbake gjennom dette programmet.
 • Transportkostnader:
  – Sluttbrukere: Dere vil bli bedt om å returnere produktene til en forhåndsbestemt adresse, siden et deponeringssystem ikke er økonomisk holdbart eller praktisk.
  – Forhandlere: Avhengig av volum, samlet enten >100 kg eller 1 m3, med en maksimumsforekomst på én gang i måneden, skal Fluke ordne med henting.
 • Overdragelse – Sluttbruker gir fra seg alle rettigheter til eiendomsretten og behandlingen, gjenopprettingen, gjenvinningen og den miljøvennlige avhendingen av produktet som skal gjenvinnes, til Fluke, uten noen fremtidige heftelser. Sluttbruker garanterer at denne har tydelig og kjøpt rettighet til produktet som sendes til Fluke.
 • Kunden holdes ansvarlig for eventuelle kostnader som måtte oppstå hvis feil produkter blir identifisert og sendt.
 • Fluke er ikke ansvarlig for eventuelle produkter som sendes ved en feiltakelse, og garanterer ikke at slike produkter kan sendes tilbake til kunden.
 • Kunden er ansvarlig for å holde seg til de sendte instruksjonene. Hvis ikke er ikke Fluke ansvarlig hvis slike produkter skulle havne i andre innsamlingsordninger.

Fluke har samarbeidet med B2B Compliance om disse tjenestene.

Start en forespørsel om retur »