Norsk

Forhindring av driftsavbrudd med utstyr for detektering av luftlekkasjer

Lekkasjedeteksjon, grunnleggende, energistyring, feilsøking

Fluke intervjuet en produsent om luftlekkasjer. Denne produsenten holder bokstavelig talt handelshjulene i gang. Som en av verdens ledende ettermarkedsprodusenter av utstyr til service på hjul, utformer, bygger og markedsfører bedriften produkter under pålitelige og fremstående merker.

Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera

Mange av denne produsentens prosesser er avhengige av trykkluft for å drifte omtrent 400 verktøy i denne fabrikken på 13 900 m² – fra én kompressor på 200 hk. «Vi bruker trykkluft overalt i fabrikken – til pneumatiske skrutrekkere, robotsveisemaskiner, laserkutteren og pulverlakkeringsutstyr», sier produsentens administrerende direktør. Med trykkluft følger det støy – og luftlekkasjer.

Begrens energitap

Luftlekkasjer fører til at trykkluftdrevet utstyr må jobbe hardere, noe som fører til energitap. Potensialet for luftlekkasjer på anlegget øker enda mer dersom det brukes eldre utstyr som er samlet opp over de siste tiårene, fra diverse sammenslåinger. Det kan være svært vanskelig å høre luftlekkasjer i så støyende omgivelser, så de fleste aktivitetene for å forsøke å finne lekkasjer, skjer etter vanlig arbeidstid.

«Vanligvis venter vi til bygningen er veldig stille – når arbeidsdagen er over eller under en vedlikeholdsstans, og så prøver vi bare å høre etter så godt vi kan for å finne lekkasjer», sier vedlikeholdslederen. «Vi bruker også flasker med såpevann vi sprayer på områder der vi tror det kan være en lekkasje, og ser etter bobler.» Denne spray-og-se-metoden krever at vedlikeholdsarbeidere både må være nære nok den potensielle lekkasjen til å høre den og spraye såpevannet på riktig område.

Den andre metoden for å oppdage trykkluftlekkasjer, er å bruke en ultrasonisk lekkasjedetektor. Denne metoden krever en spesialtrent person og en betydelig mengde tid for å finne alle lekkasjene. Det kan være spesielt vanskelig for det menneskelige øret å høre små lekkasjer, og ikke alle lekkasjer er på lett tilgjengelige steder. Det kan være en meget krevende oppgave.

Se lyden du ikke kan høre

Da Fluke kontaktet denne produsenten angående testing av Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera, som kan lokalisere lekkasjer nøyaktig fra inntil 50 meter unna i støyende omgivelser, var de litt skeptiske, men absolutt villige til å prøve det.

Testingen inkluderte at vedlikeholdslederen og vedlikeholdsteknikeren, som byttet på i løpet av åtte timer, befarte hele anlegget for å lete etter lekkasjer med to ii900 soniske lekkasjekameraer. Med ii900 sonisk lekkasjekamera kan de se lyd mens de skanner slanger, nipler og koblinger for lekkasjer. Resultatene av lekkasjeundersøkelsen overrasket produksjonsteamet.

De fant omtrent 143 lekkasjer, både små og store, i løpet av én arbeidsdag.

«Jeg tvilte på noen av lekkasjene verktøyet fant, så jeg sprayet såpevann på de stedene og så at verktøyet hadde rett. Det var en lekkasje der det sa det var en», sier vedlikeholdsteknikeren.

Vedlikeholdslederen ble spesielt imponert over ii900s evne til å oppdage selv de minste lekkasjene. «Små lekkasjer er veldig vanskelige å finne», sier han. «Jeg la merke til at det var noen lekkasjer ii900 fant, som vi aldri hadde oppdaget ved å spraye såpevann på dem. Vi fant en lekkasje på en luftslange bak i lakkeringsrommet, som vi hverken kunne føle eller høre, men det var en tydelig lekkasje som hadde vært der en stund.»

ii900s innebygde akustiske matrise av ørsmå, følsomme mikrofoner, genererer et spektrum av desibelnivåer per frekvens. Basert på disse dataene beregner en algoritme et lydbilde, kjent som SoundMap™, som blir lagt over et fotografi. SoundMap tilpasses automatisk avhengig av det valgte frekvensnivået så bakgrunnsstøy blir filtrert ut. SoundMap oppdateres på skjermen 10 til 20 ganger i sekundet.

Detektering av luftlekkasjer på lang avstand

Teamet identifiserte raskt en lekkasje nesten åtte meter over bakken i en overhengende luftledning.

«Jeg ble imponert over hvor lett du bare kunne plukke opp det soniske kameraet fra Fluke og gå ned passasjene mens du skannet et område i høyden, og oppdage lekkasjer veldig raskt», sier vedlikeholdslederen.

I tillegg til at den bidrar til å finne lekkasjer som er vanskelige å oppdage, tror produksjonsteamet at ii900 kan gi betydelig potensial for å spare tid og penger. «Når vi har funnet og fikset flesteparten av lekkasjene for første gang, kan vi sannsynligvis utføre oppfølgingskontroller og skanne hele anlegget på et åttetimers skift.» Dette kan spare inn overtidskostander fordi de kan lete etter luftlekkasjer på det vanlige dagskiftet i stedet for å vente til etter arbeidstid.

Det vil også spare energi og slitasje på utstyret. «Luftlekkasjer trekker penger ut av selskapet», sier vedlikeholdslederen. «De er veldig vanskelige å oppdage, så det er vanskelig å sende vedlikeholdsteamet til rett sted. Muligheten til å ta et bilde av lekkasjen med det soniske kameraet fra Fluke og sende det til vedlikeholdsteamet som en del av arbeidsordren, er ekstremt verdifull. Vi tror det kan spare oss for masse penger – både for arbeidskraft og energikostnader.»

Beslektede ressurser