Norsk
Prosesskalibratorer

Prosesskalibratorer

Det kan være utfordrende å jobbe i prosessindustrien, med f.eks. prosesskjemi, olje og gass, farmasi eller næringsmiddelproduksjon. Vedlikehold, montering og kalibrering av prosessutstyr krever spesifikk ekspertise og ofte spesialiserte prosesskalibratorer for å få jobben gjort riktig. Fluke har det største utvalget av utstyr for prosesskalibrering i bransjen, og vi kan levere riktige kalibreringsverktøy for de daglige utfordringene du møter.

Flukes prosesskalibreringsinstrumenter omfatter et fullstendig utvalg kalibratorer og feilsøkingsverktøy, inkludert trykkalibratorermultifunksjonelle prosesskalibratorer, enkelt- og multifunksjons temperaturkalibratorer samt en rekke mA-sløyfekalibratorer og måleinstrumenter. Fluke tilbyr også en hel rekke egensikre prosesskalibratorer for testing av instrumenter som er installerte i prosessområder der det kan finnes eksplosive gasser. Hvis du ser etter svært nøyaktige stasjonære kalibratorer eller kalibreringsstandarder, kan du gå til nettsiden Fluke Calibration.

Få en gratis demonstrasjon

mA sløyfekalibratorer

mA loop calibrators

Multifunksjonskalibratorer

Multi-function calibrators

Trykkalibratorer

Pressure calibrators

Temperaturkalibratorer

Temperature calibrators
Bruk av Flukes prosesskalibratorer ved kommisjonering, feilsøking og kalibrering

Bruk av Flukes prosesskalibratorer ved kommisjonering, feilsøking og kalibrering

Prosessinstrumenter forsyner prosesstyringssysystemer med kritisk måleinformasjon. Ytelsen til disse instrumentene er ofte kritisk med hensyn til prosessoptimalisering og for å opprettholde sikkerheten. Enten instrument- eller elektroteknikere skal ta i bruk et nytt prosessinstrument; feilsøke en eksisterende prosesstyringstavle, en 4-20 mA-sløyfe eller en trykkventil; eller kalibrere en trykktransmitter, temperaturtransmitter eller HART-transmitter – har Fluke prosesskalibreringsutstyr som er lagd spesifikt for jobben.

Funksjonstesting av prosessinstrumenter

Funksjonstesting av prosessinstrumenter

Det kan være mange grunner til at prosessanlegg tar i bruk nye prosessinstrumenter. Det kan være installasjon av et nytt instrument for å overholde strengere produksjonskrav, oppgradering av et system for å overholde nye bransjestandarder eller utskifting av et defekt instrument med et nytt. Uansett hvorfor de tas i bruk, må disse nye instrumentene konfigureres for det de skal brukes til. Det innebærer kontroll av om instrumentinnstillingene svarer til kravene for systemet det skal installeres i, før systemet i det hele tatt settes i drift. I tillegg må teknikerne forsikre seg om at instrumentet er riktig kalibrert ved hjelp av et kalibreringsinstrument eller en prosesskalibrator, så de kan være trygge på at dataene som hentes inn og overføres er nøyaktige.

Feilsøking av prosessinstrumenter

Feilsøking av prosessinstrumenter

Når en prosess svikter eller du tviler på nøyaktigheten til dataene du henter inn, må prosessinstrumentene feilsøkes. Når det skjer, må du vanligvis løse problemet raskt eller ta konsekvensene av at det blir til større problemer som potensielt kan føre til produksjons- eller driftsstans. Ordentlig feilsøking utføres ved å hente prosesskalibreringsutstyret og begynne med å prøve å isolere problemet. Når du har gjort det, kan du begynne å erstatte variabler i 4-20 mA-sløyfen for å prøve å avgrense årsaken til problemet. Deretter må du avgjøre om instrumentet kan repareres, om det rett og slett må kalibreres med en prosesskalibrator, eller om du må skifte det helt ut og ta i bruk et nytt instrument.

Kalibrering av prosessinstrumenter

Kalibrering av prosessinstrumenter

Kalibrering av et prosessinstrument begynner med verifikasjon av spesifikasjonene mot en kjent og god referansekilde, som en prosesskalibrator eller et kalibreringsinstrument. Disse referansekildene er spesialutformet for bruk i prosessområder, og de er minst fire ganger så nøyaktige som enheten som testes. Prosesskalibrering utføres av diverse grunner i løpet av året: som ledd i en feilsøkingsprosess, når et instrument er identifisert som årsaken til et problem, som del av en periodisk systemsjekk eller i løpet av årlige program for forebyggende vedlikehold. Siden prosessinstrumenter ofte er installert i barske driftsområder, kan ytelsen endres over tid, så periodisk kalibrering for å holde dem innenfor forventede grenser, anbefales på det sterkeste.